Αγώνας επιβίωσης: Το τραπεζικό σύστημα, στην πρόκληση της πανδημίας

12 Ιουνίου 2020, 09:05 | Χ&Α - 217

Αγώνας επιβίωσης: Το τραπεζικό σύστημα, στην πρόκληση της πανδημίας

Μία από τις μεγάλες οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις της περιόδου αυτής είναι η αποφυγή της περαιτέρω επιδείνωσης της κατάστασης του -ήδη βαρύτατα τραυματισμένου- τραπεζικού τομέα και η παράλληλη τοποθέτηση μιας ομπρέλας προστασίας πάνω από τα αδύναμα μέλη της κοινωνίας που, έχοντας βρεθεί σε μία δυσχερή εργασιακή κατάσταση, αντιμετωπίζουν νέα προβλήματα υπερχρέωσης. Εάν σήμερα δεν υπήρχε η πραγματικά τεράστιου μεγέθους βοήθεια που λαμβάνει το ελληνικό Κράτος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ελληνική κοινωνία θα είχε καταρρεύσει, ενώ η οικονομία θα μαστίζονταν από μία πρωτοφανούς μεγέθους κρίση.

Πρόκειται για μία ατυχή συγκυρία για τις ελληνικές τράπεζες. Πριν ολοκληρωθεί η τιτάνια προσπάθεια εξόδου τους από τη μεγαλύτερη κρίση στην ιστορία τους, έρχεται μία άλλη “καταιγίδα”, η οποία προκαλεί κινδύνους και απειλεί για τη δημιουργία μίας νέας γενιάς “κόκκινων δανείων” και ανατροπή κάθε σχεδιασμού που είχε υπάρξει μέχρι σήμερα για την αντιμετώπιση των επισφαλειών που συσσωρεύτηκαν κατά την προηγούμενη δεκαετία.

Ουδείς γνωρίζει ποιά ακριβώς θα είναι τα αποτελέσματα αυτής της νέας αρνητικής συγκυρίας, καθώς ουδείς ακόμη γνωρίζει το μέγεθος των επισφαλειών που θα δημιουργηθούν. Αυτά που όμως είναι γνωστά και τα οποία θα παίξουν ουσιαστικό ρόλο στην εξέλιξη του ζητήματος είναι ότι: α) Με ευρωπαϊκά κεφάλαια, η κυβέρνηση δεσμεύεται να καλύψει τις περιπτώσεις αδυναμίας πολιτών, συγκεκριμένων κατηγοριών, στην αδυναμία τους κάλυψης των υποχρεώσεών τους προς τις τράπεζες. β) Τίθεται η εγγύηση του δημοσίου σε μεγάλο ποσοστό των νέων δανείων που θα δοθούν από τις τράπεζες προς φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από την πανδημία. γ) Υπάρχει μία ομολογημένη και αντικειμενική αδυναμία του ελληνικού δημοσίου να σηκώσει το βάρος μίας ακόμη ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών.

Αυτό είναι, κατά την άποψή μας, το πλαίσιο μέσα στο οποίο προσπαθούν σήμερα, κυβέρνηση και τραπεζικό σύστημα, υπό το βλέμμα των ευρωπαϊκών θεσμών, να εξισορροπήσουν μέσα στην αιφνίδια οικονομική ύφεση και στις προκλήσεις που αυτή δημιούργησε. Εκτίμησή μας είναι ότι, αφ’ ενός μεν έχει απομακρυνθεί ο κίνδυνος μίας νέας εθνικοποίησης του τραπεζικού συστήματος, ενώ οι απώλειες που θα υπάρξουν λόγω της πανδημίας και της ευρύτερης ύφεσης, θα είναι μεν σημαντικές, αλλά αντιμετωπίσιμες. Η επαναλειτουργία των τραπεζών στον κανονικό τους ρόλο και την κανονική τους βάση, αναγκαστικά μετατίθεται κατά ένα χρονικό διάστημα, αλλά το τραπεζικό σύστημα δεν θα καταστραφεί και δεν θα καταπέσει.

Σε μετοχικό επίπεδο, οι παραπάνω εκτιμήσεις σημαίνουν ότι, αιτιολογημένα σημειώθηκε η κατάρρευση της τιμής των τραπεζικών μετοχών, πλην όμως, αυτές σταδιακά μπορούν να ανακάμψουν και, με δεδομένο ότι θα υπάρξουν αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εντός των επομένων 12 μηνών, εντός της επόμενης διετίας, θα μπορέσουν να πλησιάσουν τα επίπεδα στα οποία βρίσκονταν το Νοέμβριο του 2019. Είναι μία καθυστέρηση, ή καλύτερα, μία αρνητική εξέλιξη, αλλά δεν προβλέπεται να είναι καταστροφική.

Το θετικό για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι ότι, δεν είναι το μόνο που αντιμετωπίζει πρόβλημα κεφαλαίων. Ίσως αντιμετωπίζει το βαρύτερο πρόβλημα, όμως παρόμοια προβλήματα έχουν ανακύψει και σε άλλες χώρες. Αυτό σημαίνει ότι η λύση που θα υπάρξει θα είναι  “ευρωπαϊκή” και κοινή και για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να αναμένονται ακραίες λύσεις του τύπου των ανακεφαλαιοποιήσεων. Ήδη γίνονται συζητήσεις και διεργασίες προς την κατεύθυνση αυτή.


Εξέλιξη δανείων και καθυστερήσεων (2002 έως σήμερα)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Τέλος έτους (ποσά σε εκατ. ευρώ) Υπόλοιπα δανείων (προ προβλέψεων) Καταναλωτικά Στεγαστικά Επιχειρηματικά Σύνολο Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (προ προβλέψεων) Καταναλωτικά Στεγαστικά Επιχειρηματικά % Μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανά κατηγορία Καταναλωτικά Στεγαστικά Επιχειρηματικά
2002 88.124 8.797 17.601 61.727 7.145 777 1.222 5.146 8,1% 8,8% 6,9% 8,3%
2003 100.473 11.591 20.411 68.472 8.011 952 1.008 6.050 8,0% 8,2% 4,9% 8,8%
2004 113.963 15.974 25.560 72.429 9.025 1.180 1.216 6.629 7,9% 7,4% 4,8% 9,2%
2005 139.152 19.407 35.951 83.794 10.018 1.546 1.381 7.091 7,2% 8,0% 3,8% 8,5%
2006 169.367 24.706 47.130 97.531 10.496 1.729 1.703 7.064 6,2% 7,0% 3,6% 7,2%
2007 212.197 29.961 58.421 123.816 11.073 1.835 2.264 6.974 5,2% 6,1% 3,9% 5,6%
2008 255.699 34.412 68.812 152.475 14.623 2.979 3.743 7.900 5,7% 8,7% 5,4% 5,2%
2009 271.167 34.804 74.503 161.860 25.634 5.430 6.762 13.442 9,5% 15,6% 9,1% 8,3%
2010 272.405 32.430 76.638 163.336 38.412 8.648 10.914 18.850 14,1% 26,7% 14,2% 11,5%
2011 242.771 27.150 67.806 147.814 52.313 10.357 14.369 27.586 21,5% 38,1% 21,2% 18,7%
2012 217.474 24.995 65.322 127.157 67.990 12.708 17.997 37.284 31,3% 50,8% 27,6% 29,3%
2013 230.003 25.537 67.832 136.634 90.867 14.248 23.350 53.269 39,5% 55,8% 34,4% 39,0%
2014 224.763 24.500 69.831 130.433 97.684 14.172 24.851 58.660 43,5% 57,8% 35,6% 45,0%
2015 221.594 24.115 68.360 129.118 106.506 15.195 28.033 63.278 48,1% 63,0% 41,0% 49,0%
2016 215.985 23.124 66.176 126.685 104.827 14.432 27.481 62.914 48,5% 62,4% 41,5% 49,7%
2017 200.116 19.984 63.404 116.727 94.433 11.558 27.576 55.298 47,2% 57,8% 43,5% 47,4%
2018 180.180 16.525 60.904 102.752 81.801 8.756 27.116 45.929 45,4% 53,0% 44,5% 44,7%
2019 168.708 14.503 55.833 98.372 68.510 7.053 23.684 37.773 40,6% 48,6% 42,4% 38,4%
Παρατηρήσεις
1. Τα στοιχεία είναι σε ατομική βάση και αφορούν σε εντός ισολογισμού δάνεια (προ προβλέψεων) των Ελληνικών εμπορικών και συνεταιριστικών τραπεζών που λειτουργούσαν την εκάστοτε περίοδο.
2. Για την περίοδο 2014 και εφεξής χρησιμοποιούνται τα υποβαλλόμενα στοιχεία από τα Π.Ι. σύμφωνα με την ΠΕΕ 42/2014 όπως ισχύει και ακολουθούνται οι ορισμοί της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA).
3. Για την περίοδο 2002 - 9Μ 2014 χρησιμοποιήθηκαν τα υποβαλλόμενα στοιχεία από τα Π.Ι. σύμφωνα με την ΠΔΤΕ 2442/1999 και έχει γίνει η παρακάτω παραδοχή:
-Τα δάνεια σε καθυστέρηση περιλαμβάνουν και τις απαιτήσεις από ρυθμισθείσες οφειλές για τις οποίες δεν έχει συμπληρωθεί 12 μηνο από την έναρξη εξυπηρέτησης (ως δάνεια αβέβαιης είσπραξης).
4. Μεταβολές σε υπόλοιπα μεταξύ ορισμένων τριμήνων μπορεί να οφείλονται και στην αναδιάρθρωση του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος (εκκαθαρίσεις τραπεζών, πωλήσεις υποκαταστημάτων στο εξωτερικό κ.λ.π.)
5. Τα στοιχεία αφορούν σε εντός ισολογισμού δάνεια ώστε να υπάρχει συνέπεια με τους επιχειρησιακούς στόχους μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Για το λόγο αυτό, τα υπόλοιπα και οι δείκτες ενδέχεται να διαφοροποιούνται από προηγούμενα δημοσιευμένα μεγέθη, όπου στην περίμετρο συμπεριλαμβάνονταν και στοιχεία εκτός ισολογισμού.

Οι τράπεζες, θα χρειαστούν νέα κεφάλαια -αυτό είναι κάτι που αναφέρουμε ήδη από τα τέλη του 2018- πλην όμως θα πρόκειται για κεφάλαια που θα βοηθήσουν στη λειτουργική ανάπτυξή τους και όχι κεφάλαια που θα χρησιμοποιηθούν σε μία ακόμη ανακεφαλαιοποίηση. Και ήδη, η Εθνική Τράπεζα, πρώτη κινείται προς την κατεύθυνση αυτή -μια κίνηση που όμως “τρόμαξε” την επενδυτική αγορά, αλλά μάλλον κακώς υπήρξε αυτή η αντιμετώπιση. Η Εθνική παίρνει κάνει μία προληπτική κίνηση για να αντιμετωπίσει ένα ζήτημα που είναι βέβαιο ότι θα εμφανιστεί. Εκτιμούμε ότι προς την ίδια κατεύθυνση θα κινηθούν και οι άλλες τράπεζες.

Με την ευκαιρία, είναι όμως σκόπιμο να αναφέρουμε ότι, για την κατάσταση του τραπεζικού συστήματος κατά την παρελθούσα δεκαετία (2010-2019) ευθύνονται όλοι οι ενεχόμενοι: α) Το Κράτος, για τη χρεοκοπία του, αλλά και για τις μεθοδεύσεις των κυβερνήσεων που οδήγησαν σε αύξηση των  θέσεων των ελληνικών τραπεζών σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου -ένα ζήτημα που έως σήμερα παραμένει “σκοτεινό”. β) Οι διοικήσεις των τραπεζών που δέχτηκαν τις κρατικές παρεμβάσεις και που παράλληλα ανέλαβαν τεράστια ρίσκα και έκαναν αναπάντεχα κακή διαχείριση των πόρων των τραπεζών τους. γ) Ένα μεγάλο  τμήμα των δανειοδοτούμενων προσώπων -μελών μιας κοινωνίας με εξαιρετικά κακές βάσεις ηθικής- που εκμεταλλεύτηκαν μία απαράδεκτη πολιτική λαϊκισμού, που είχε ως αποτέλεσμα την πρωτοφανή και σε απαράδεκτα επίπεδα αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, κατάσταση που δημιούργησε μία “θηλιά” και συνθήκες ασφυξίας στην ελληνική οικονομία και την εμπόδισε από την ανάκαμψή της, παρατείνοντας τα χρόνια της ύφεσης και της οικονομικής ανέχειας, σχεδόν για το σύνολο της κοινωνίας.

Δείτε στον παρακείμενο πίνακα και το διάγραμμα, την εξέλιξη των μη εξυπηρετούμενων δανείων από το 2002 έως και σήμερα. Τα μεγέθη είναι γνωστά, όμως συχνά ξεχνούμε το πώς αυτά εξελίχθηκαν και το πώς έφτασαν στα σημερινά προβληματικά και αποπνικτικά επίπεδα, από τα οποία το τραπεζικό σύστημα δύσκολα μπορεί να ξεφύγει, κρατώντας έτσι την ελληνική οικονομία σε χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά εδώ.

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ)
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)