Τραπεζικά νέα

12 Ιουνίου 2020, 09:00 | Χ&Α - 217

Το πώς θα γεφυρώσουν το κεφαλαιακό χάσμα που δημιουργείται επεξεργάζονται οι ευρωπαϊκές τράπεζες και προς αυτήν την κατεύθυνση πολύ βοηθητικά θα σταθούν και οι αποφάσεις που τυγχάνουν επεξεργασίας τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από τη Κομισιόν. Η χαλάρωση έχει αποφασιστεί, μένει ωστόσο να ποσοτικοποιηθεί, λένε καλά ενημερωμένες πηγές. Τόσο οι ευρωπαϊκές όσο και οι ελληνικές τράπεζες είναι σε σαφή αναζήτηση κάλυψης των προβλημάτων που θα ανακύψουν όταν, στο τέλος της επώδυνης διαδρομής μετά την πανδημία, τα πιστωτικά ιδρύματα θα κληθούν να επιλύσουν το δύσκολο πρόβλημα των κόκκινων δανείων και το ενδεχόμενο να χρειασθούν κεφάλαια. Η συμφωνία Κομισιόν και Ευρωκοινοβουλίου για χαλάρωση στα διεθνή λογιστικά πρότυπα, αλλά και άλλες νόρμες χαλάρωσης, η αξία των οποίων θα αποτυπωθεί στο άμεσο χρονικό διάστημα, θα καταγράψει τα νέα δεδομένα. Την ίδια στιγμή, σε πολιτική συμφωνία για τη χαλάρωση των εποπτικών απαιτήσεων στις τράπεζες, ώστε να διευκολυνθεί η διοχέτευση ρευστότητας στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά, κατέληξαν η Ευρωβουλή και το Συμβούλιο της Ε.Ε., στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού στην πραγματική οικονομία. (εδώ)

***

Τις διευκολύνσεις που δόθηκαν λόγω πανδημίας στους δανειολήπτες στην εξόφληση δανείων καταγράφει και αναλύει η Moody’s σε έκθεσή της. Όπως θυμίζει από τα οικονομικά στοιχεία πρώτου τριμήνου που δημοσίευσαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες προκύπτει σε χορηγήσεις συνολικού ύψους 16,3 δισ. ευρώ έχουν εξασφαλίσει το δικαίωμα να μην πληρωθούν δόσεις κεφαλαίου. Ο οίκος πιστεύει ότι μέρος αυτών των δανείων υπάρχει ο κίνδυνος στην πορεία του έτους να καταστούν «κόκκινα», γεγονός που δημιουργεί πτωτικούς κινδύνους για την ποιότητα ενεργητικού των τραπεζών. Όπως καταγράφεται στην έκθεση τα δάνεια για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση πληρωμής κεφαλαίου, αλλά μόνο τόκων, αθροίζονται σε περίπου 9% του συνόλου ή 16% των εξυπηρετούμενων δανείων. Είναι κυρίως δάνεια λιανικής, μικρών επιχειρήσεων και εταιρικά σε τομείς που περιλαμβάνουν τουρισμό, φιλοξενία, εμπόριο και μεταφορές. Το προφίλ των δικαιούχων, σύμφωνα με την Moody’s, αυξάνει τον πτωτικό κίνδυνο γιατί μεγαλώνει ο κίνδυνος αυτοί οι δανειολήπτες να μην τηρήσουν τους όρους των δανείων όταν λήξει η περίοδος «προστασίας». Αν και αυτά τα δάνεια δεν απαιτείται, σε αυτό το στάδιο, να κατηγοριοποιηθούν ως μη εξυπηρετούμενα (NPEs) πιθανή μετατροπή τους σε NPEs στα τέλη του 2020 απειλεί να παγώσει ή ακόμα και να αντιστρέψει την μείωση των κόκκινων δανείων στο τραπεζικό σύστημα περίπου στο 40% (Μάρτιος 2020) και αυτό συνιστά μεγάλη απειλή για την φερεγγυότητά τους και περιορίζει την ποιότητα του χαρτοφυλακίου. Τον παραπάνω κίνδυνο βέβαια περιορίζουν τα μέτρα στήριξης των δανειοληπτών που λαμβάνει η κυβέρνηση όπως και η πληρωμή μέρους των δόσεων σε στεγαστικά δάνεια και οι κρατικές εγγυήσεις για επιχειρηματική χρηματοδότηση. (εδώ)

***

Σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα από τα 10 δισ. ευρώ εκτιμούν ότι θα διαμορφωθούν τα νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια το 2020 οι επιτελείς των συστημικών τραπεζών, αλλά και η Τράπεζα της Ελλάδος, με βάση τα σημερινά δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα οι τράπεζες εκτιμούν την αύξηση των NPEs στο επίπεδο των 6 – 7 δισ. ευρώ για το 2020, και προβλέπουν ότι το 2021 η εγχώρια οικονομία θα επιστρέψει σε δυναμική ανάκαμψη, ενώ η μεγάλη ρευστότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή επιτρέπει την στήριξη όλων των βιώσιμων επιχειρήσεων ώστε να ξεπεράσουν την προσωρινή διαταραχή στην ζήτηση. Παρά τη μεγάλη μείωση του ΑΕΠ που αναμένεται την φετινή χρονιά, η επίδραση στα NPEs θα είναι συνεπώς μικρότερη.

***

Το πρώτο συμπέρασμα που βγαίνει από τα ανακοινωμένα αποτελέσματα των τραπεζών είναι ότι κατέγραψαν αύξηση προβλέψεων με την Εθνική να πρωτοστατεί με 486 εκατ. προβλέψεις εκ των οποίων 416 εκατ. λόγω του κορωνοϊού. Είναι η πρώτη τράπεζα που διενεργεί τέτοιας κλίμακας προβλέψεις για την επίδραση του κορωνοϊού. Όλοι συμφωνούν ότι οι αρνητικές συνέπειες στα NPEs λόγω του κορωνοϊού θα φανούν στο δ΄ τρίμηνο του 2020 και στο α΄ 6μηνο του 2021. Η Alpha bank σημείωσε προβλέψεις στο α΄ τρίμηνο 2020 στα 307,4 εκατ ευρώ εκ των οποίων 120 εκατ για τον κορωνοϊό. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι οι τράπεζες σημείωσαν μείωση κεφαλαίων τόσο των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας όσο και απόλυτων μεγεθών. Το τρίτο συμπέρασμα είναι ότι ο δείκτης που λαμβάνει υπόψη το cost of risk αυξήθηκε σημαντικά π.χ. στην Εθνική στις 240 μονάδες στο α΄ τρίμηνο του 2020 από 144 μονάδες στο δ΄ τρίμηνο του 2019. (εδώ)

***

H Eurobank έχει πάρει προβάδισμα σε σχέση με τις άλλες ελληνικές τράπεζες στην προσπάθεια μείωσης του όγκου των "κόκκινων δανείων" μετά και την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την ιταλική εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις doValue και πλέον εστιάζει στην ενίσχυση του δανεισμού, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Φωκίων Καραβίας, στο Reuters. Οι ελληνικές τράπεζες σημειώνουν πρόοδο στην προσπάθειά τους να πουλήσουν, να διαγράψουν ή να αναδιαρθρώσουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ που συσσώρευσαν στη διάρκεια της τελευταίας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Το υψηλό ποσοστό μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) -περίπου στο 40% των βιβλίων δανείων τον Μάρτιο- περιορίζει τη δυνατότητά τους να χρηματοδοτήσουν την οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Ο κ. Καραβίας σημείωσε ότι ο δείκτης NPEs της Eurobank, στο 15,6% με κάλυψη 60%, "ξεχωρίζει στην ελληνική αγορά". Το ποσοστό διαμορφωνόταν στο 31,1% τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους. "Είμαστε τώρα σε θέση να στρέψουμε την προσοχή μας στην πραγματική οικονομία", είπε. "Έχουμε ήδη επεκτείνει το βιβλίο των δανείων στις επιχειρήσεις κατά περισσότερο από 1 δισ. ευρώ το 2020. Αναμένουμε αύξηση του συνολικού μεγέθους πάνω από τα 2 δισ. ευρώ στο σύνολο του έτους". (εδώ)

***

Θετικά αποτιμά τα αποτελέσματα α’ τριμήνου της Alpha Bank και η Bank of America Securities, που διατηρεί τη σύσταση αγοράς, όπως και η Goldman Sachs, ενώ τοποθετεί την τιμή στόχο για τη μετοχή στα Ευρώ 0,94. Ο οίκος υπογραμμίζει την ισχυρή κερδοφορία προ προβλέψεων, ύψους Ευρώ 307 εκατ., που ενισχύθηκε κατά 13,7% σε ετήσια βάση και απορρόφησε το κόστος των υψηλών προβλέψεων λόγω Covid -19. Τονίζει παράλληλα την εκτίμηση της διοίκησης της τράπεζας ότι για το τρέχον έτος η πορεία των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων θα είναι σταθερή και οι προβλέψεις θα κυμανθούν σε επίπεδα κατά 180-190 μονάδες βάσης χαμηλότερα από το αντίστοιχο ποσοστό του α’ τριμήνου. Ως προς την επανεκκίνηση της συναλλαγής τιτλοποίησης Galaxy, η BofA επισημαίνει ότι η δομή της συναλλαγής παρέχει ευελιξία ώστε να τηρηθούν οι στόχοι των χρονοδιαγραμμάτων, ενώ παράλληλα επιτρέπει στην τράπεζα να αξιοποιήσει την αναμενόμενη βελτίωση των συνθηκών της αγοράς. (εδώ)

***

Η Alpha Bank ενημερώνει ότι αποφασίστηκε η έναρξη διαδικασίας διάσπασης της Alpha Bank με απόσχιση κλάδου με τη σύσταση νέας εταιρίας. Στο πλαίσιο της απόσχισης, ο κλάδος τραπεζικής δραστηριότητας της Alpha Bank θα μεταβιβαστεί στη νέα εταιρία, η οποία θα κατέχει τραπεζική άδεια και θα είναι 100% θυγατρική της διασπώμενης. Η τελευταία θα διατηρήσει δραστηριότητες και τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, που δεν αφορούν στην κύρια τραπεζική δραστηριότητα, και, με την ολοκλήρωση της διάσπασης, θα παύσει να είναι πιστωτικό ίδρυμα, ενώ οι μετοχές της θα παραμείνουν εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Επίσης, σύμφωνα με την ίδια απόφαση, η 30η Ιουνίου 2020 ορίστηκε ως ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Απόσχισης.


Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ)
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)