Οι χρηματιστηριακοί κλάδοι

12 Ιουνίου 2020, 08:00 | Χ&Α - 217

Με μόνη “παραφωνία” τον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος από την αρχή του έτους καταγράφει απώλειες κατά 60,1% (έναντι 29,4% του Γενικού Δείκτη), οι υπόλοιποι κλάδοι, είτε συμβαδίζουν με την πορεία του Γενικού Δείκτη, είτε συμπεριφέρονται όπως θα αναμέναμε να συμπεριφερθούν σε μία τέτοια παλινδρόμηση της αγοράς. Ο κλάδος της μεγάλης κεφαλαιοποίησης κινείται λίγο καλύτερα από το Γενικό Δείκτη, της μικρής κεφαλαιοποίησης λίγο χειρότερα, των εταιριών Κοινής Ωφέλειας εξαιρετικά αμυντικά (πτώση μόλις 3,2% από την αρχή του έτους) και της “μερισματικής απόδοσης” σταθερά καλύτερα του Γενικού Δείκτη.

Δείκτης 12/6/2020 31/3/2020 Μετ. (%) 31/12/2019 Μετ. (%) 31/12/2018 Μετ. (%) Διαγράμματα
Γενικός Δείκτης 646,80 558,30 15,9% 916,67 -29,4% 613,30 5,5%
Large Cap (FTSE) 1.570,31 1.355,92 15,8% 2.298,02 -31,7% 1.608,40 -2,4% Διάγραμμα
Mid Cap (FTSEM) 846,15 750,72 12,7% 1.195,17 -29,2% 975,09 -13,2% Διάγραμμα
Μεσ & Μικρής Κεφ/σης (ΔΜΚ) 4.917,33 4.546,76 8,2% 5.936,94 -17,2% 3.962,08 24,1% Διάγραμμα
Δείκτης Αγοράς (FTSEA) 389,30 336,64 15,6% 568,83 -31,6% 399,17 -2,5% Διάγραμμα
Large Cap Συν. Απόδοσης 2.353,10 2.030,15 15,9% 3.413,33 -31,1% 2.340,03 0,6% Διάγραμμα
Large Cap Νet Συν. Αποδ. 718,79 620,16 15,9% 1.043,16 -31,1% 705,02 2,0% Διάγραμμα
Mid Cap Συν. Απόδοσης 1.034,80 916,56 12,9% 1.456,89 -29,0% 1.203,47 -14,0% Διάγραμμα
ATHEX Selected 2.318,89 2.020,51 14,8% - - - -
ATHEX Selected Plus 2.329,21 1.990,94 17,0% - - - -
Υψηλής Μερισμ. Απόδοσης 2.356,38 2.001,93 17,7% - - - -
Τράπεζες (ΔΤΡ) 353,33 358,67 -1,5% 885,16 -60,1% 439,63 -19,6% Διάγραμμα
Βιομηχ. Πρ. - Υπηρεσίες (ΔΒΠ) 1.926,30 1.571,93 22,5% 2.561,57 -24,8% 1.909,50 0,9% Διάγραμμα
Εμπόριο (ΔΕΜ) 45,19 43,84 3,1% 69,64 -35,1% 59,91 -24,6% Διάγραμμα
Ακίνητης Περιουσίας (ΔΑΠ) 3.983,47 3.822,08 4,2% 5.465,04 -27,1% 3.020,04 31,9% Διάγραμμα
Τρόφιμα & Ποτά (ΔΤΠ) 8.607,63 7.181,52 19,9% 11.264,09 -23,6% 10.110,82 -14,9% Διάγραμμα
Πρώτες Ύλες (ΔΠΥ) 4.114,53 3.831,73 7,4% 6.458,00 -36,3% 3.280,77 25,4% Διάγραμμα
Κατασκευές - Υλικά (ΔΚΥ) 2.112,28 1.764,32 19,7% 3.083,14 -31,5% 2.582,29 -18,2% Διάγραμμα
Πετρελαίου - Αερίου (ΔΠΑ) 3.434,58 2.847,90 20,6% 5.048,57 -32,0% 4.860,12 -29,3% Διάγραμμα
Χημικά (ΔΧΜ) 7.286,18 6.089,54 19,7% 8.864,83 -17,8% 8.175,81 -10,9% Διάγραμμα
Τεχνολογία (ΔΤΧ) 748,75 612,95 22,2% 900,44 -16,8% 709,21 5,6% Διάγραμμα
Τηλεπικοινωνίες (ΔΤΛ) 3.352,63 3.022,32 10,9% 3.925,16 -14,6% 2.620,45 27,9% Διάγραμμα
Κοινής Ωφέλειας (ΔΚΩ) 3.082,46 2.466,79 25,0% 3.185,42 -3,2% 1.758,98 75,2% Διάγραμμα
Δείκτης Όλων Mετοχών Χ.Α. 158,09 137,74 14,8% 215,66 -26,7% 158,02 0,0% Διάγραμμα
Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ)
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)