Χαρτοφυλάκιο σταθερών μηνιαίων καταβολών

12 Ιουνίου 2020, 07:30 | Χ&Α - 217

Την 1η Ιουνίου πραγματοποιήσαμε τη 18η κατάθεση, ύψους 200 ευρώ, στο Χαρτοφυλάκιο σταθερών μηνιαίων καταβολών. Το σύνολο των καταθέσεών μας ανέρχεται σε € 3.600. Παρά το ότι το μεγαλύτερο μέρος των καταθέσεών μας γινόταν όταν ο Γενικός Δείκτης βρισκόταν σε υψηλά επίπεδα τιμών (άνω των 850 μονάδων) και κατά το μεγαλύτερο διάστημα, το χαρτοφυλάκιο ήταν τοποθετημένο στην αγορά, η σημερινή (12/6/2020) αποτίμησή του είναι € 3.562, δηλαδή σημειώνει απώλειες μόλις 1,08%. Το σημαντικό όμως είναι ότι, σταδιακά, με μικρές μηνιαίες καταθέσεις, “κτίζεται” ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο αποκτά ένα επαρκές κεφάλαιο, ώστε να αγοράσει ικανοποιητική ποσότητα μετοχών σε χαμηλές τιμές και να δημιουργήσει σημαντικές υπεραξίες (κέρδη) όταν οι τιμές ανέβουν.

Δείτε τις καθημερινές αποτιμήσεις των χαρτοφυλακίων του eurocapital.gr (εδώ).

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ)
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)