ΠΛΑΙΣΙΟ

12 Ιουνίου 2020, 14:10 | Χ&Α - 217

ΠΛΑΙΣΙΟ

Αύξηση πωλήσεων κατά 2,7% κατέγραψε ο Όμιλος κατά τη διάρκεια του 2019 (€ 317 εκατ., έναντι € 308 εκατ. κατά το 2018), πλην όμως, η κερδοφορία κατέρρευσε πλήρως, με τα καθαρά μετά από φόρους κέρδη να φθάνουν μόλις στα 1,9 εκατομμύρια ευρώ, επίδοση που αποτελεί τη χειρότερη της τελευταίας 20ετίας. Η εταιρία αναφέρει ότι, η μείωση των προ φόρων κερδών οφείλεται στην εφαρμογή του ΔΠΧΑ-16 και ότι αν δε συνέβαινε αυτό, τα καθαρά κέρδη θα ήταν 2,9 εκατ. ευρώ, επίπεδο το οποίο όμως είναι και πάλι χαμηλό και, με εξαίρεση τη χρήση του 2010, το χαμηλότερο της 20ετίας. Όπως εμφανίζεται και από τα στοιχεία (σελ. 24-25 του οικονομικού δελτίου), η μείωση της κερδοφορίας οφείλεται στην αύξηση των εξόδων διοικητικής λειτουργίας, των εξόδων διάθεσης, των χρηματοοικονομικών. Όλα αυτά μείωσαν τα λειτουργικά κέρδη κατά 5,5 εκατομμύρια ευρώ.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι, κατά το 2019: α) εμπλουτίστηκε η προϊοντική γκάμα με τις οικιακές συσκευές, β) πραγματοποιήθηκε επένδυση € 8 εκατ. σε νέο κέντρο διανομής, 10.000 τ.μ. που έδωσε στην εταιρία τη δυνατότητα να στεγάζει και να διακινεί μαζικά ογκώδεις συσκευές όπως αυτές των λευκών, γ) ξεκίνησε τη λειτουργία του το νέο υπερκατάστημα της Πέτρου Ράλλη, επιφάνειας 3.000 τ.μ.. και δ) αναμορφώθηκαν και προσαρμόστηκαν στη νέα εταιρική ταυτότητα τέσσερα ακόμη καταστήματα, για να υποδεχθούν την νέα κατηγορία και υιοθετήθηκε η νέα εταιρική ταυτότητα στο κατάστημα του Mall.

Σημειώνεται επίσης ότι, μετά την πανδημία, έχει βελτιωθεί (συγκριτικά με το 2019) οι πωλήσεις, πλην όμως, η αύξηση αυτή δε μπορεί να αντισταθμίσει την απώλεια τζίρου που υπέστη ο όμιλος κατά τη διάρκεια του lockdown (18 Μαρτίου- 3 Μαίου), η οποία ανήλθε σε 20%.

Δείτε το ετήσιο δελτίο (εδώ) και τα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας (εδώ).


Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ)
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)