Μερισματική απόδοση και σχέση Ρ/Ε της αγοράς

12 Ιουνίου 2020, 09:20 | Χ&Α - 217

Στο 21,2 βρισκόταν η σχέση Ρ/Ε της χρηματιστηριακής αγοράς της Αθήνας, στις 11/6/2020. Η σχέση αυτή, υπολογίζεται καθημερινά, με βάση τα αποτελέσματα του κάθε φορά γνωστού (δημοσιευμένου) 12μήνου. Στον υπολογισμό, δε συμπεριλαμβάνουμε τα αποτελέσματα της ΔΕΗ, επειδή, λόγω του μεγέθους των ζημιών της χρήσης του 2019, αλλοιώνουν σημαντικά τη σχέση. Αν συνυπολογίσουμε και τις ζημιές της ΔΕΗ, τότε η σχέση Ρ/Ε της αγοράς θάνει στο 41,4.

Την ίδια ημερομηνία, η μερισματική απόδοση της αγοράς φθάνει στο 5,23%. Ο δείκτης υπολογίζεται με βάση τα μερίσματα (και τις λοιπές χρηματικές διανομές) που θα καταβληθούν κατά το 2020. Αν μία εταιρία δεν έχει ανακοινώσει ακόμη τα στοιχεία αυτά, ο δείκτης υπολογίζεται με βάση τις διανομές που πραγματοποιήθηκαν κατά το 2019. Μπορείτε να παρακολουθείτε καθημερινά την εξέλιξη των δεικτών, στη σχετική σελίδα του eurocapital.gr.

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά εδώ.

 

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά εδώ.

 

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά εδώ.

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ)
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)