ΔΕΗ

12 Ιουνίου 2020, 12:20 | Χ&Α - 217

ΔΕΗ

Οριακή κερδοφορία με κέρδη προ φόρων 3,5 εκατ. ευρώ από ζημίες 248,5 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η ΔΕΗ για το α’ τρίμηνο του έτους. Επίσης, το επαναλαμβανόμενο EBITDA (λειτουργικά αποτελέσματα) διαμορφώθηκε σε 182 εκατ. ευρώ (από ζημίες 66,3 εκατ. ευρώ το α΄τρίμηνο του 2019), δηλαδή αυξήθηκε κατά 248,3 εκατ. ευρώ. Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του α΄ τριμήνου 2020, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Γιώργος Στάσσης δήλωσε: «Η θετική τάση στην λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου, η οποία ξεκίνησε από τα αποτελέσματα του τετάρτου τριμήνου 2019, συνεχίστηκε και στο πρώτο τρίμηνο του 2020, με το EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση να διαμορφώνεται σε 182 εκατ. ευρώ. Αποτελεί θετική εξέλιξη η μείωση των λειτουργικών δαπανών λόγω της μείωσης, μεταξύ άλλων, των δαπανών για αγορές ενέργειας και καύσιμα λόγω της πτώσης της Οριακής Τιμής Συστήματος και των τιμών φυσικού αερίου, ενώ παράλληλα, καταγράφηκε μείωση του καθαρού χρέους κατά 52 εκατ. ευρώ.» Σημειώνεται ότι το α΄ τρίμηνο 2020 η εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 1,7% στις 14.672 GWh έναντι 14.923 GWh το αντίστοιχο διάστημα του 2019. (εδώ)

Πότε θα μπορούσε να επανέλθει η εταιρία σε μία κανονική λειτουργία και κερδοφορία, ώστε να παύσουν οι διαρκείς εκπλήξεις που προκαλούν αυτές τις τεράστιες διακυμάνσεις στη μετοχή;

Αναφορικά με τις διακυμάνσεις της μετοχής, εκτιμούμε ότι αυτές, σταδιακά θα περιορίζονται, αφού τα διάφορα οικονομικά μεγέθη θα παύσουν να συνιστούν “έκπληξη” κάθε φορά που ανακοινώνονται και η κερδοφορία θα εισέλθει σε μία περισσότερο προβλέψιμη φάση. Αντίθετα, θα πρέπει να περάσουν αρκετά χρόνια για να επαναληφθεί η “κανονική” λειτουργία της εταιρίας, αφού η φάση μετάλλαξης και εκσυγχρονισμού  της έχει μόλις ξεκινήσει και εκτιμάται ότι θα διαρκέσει ολόκληρη την τρέχουσα δεκαετία.


Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ)
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)