Διάγραμμα Ισοζύγιο Τρεχουσων Συναλλαγών

20 Ιουλίου 2020, 02:20 | Ελληνική Οικονομία

 

Δείτε την αριθμοσειρά των στοιχείων εδώ.
Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά εδώ.