Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν από το 1996 μέχρι σήμερα (σταθερές τιμές 2010)

20 Ιουλίου 2020, 06:00 | Ελληνική Οικονομία

 

Δείτε τον πίνακα διαδραστικά εδώ.