Ετήσιες και μέσες ετήσιες μεταβολές (%) ΔΤΚ - 2009

20 Ιουλίου 2020, 04:40 | Ελληνική Οικονομία

 

Δείτε την αριθμοσειρά των στοιχείων εδώ.
Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά εδώ.