Ετήσιες και μέσες ετήσιες μεταβολές (%) ΔΤΚ - (1959 - σήμερα)

20 Ιουλίου 2020, 04:20 | Ελληνική Οικονομία

 

Δείτε την αριθμοσειρά των στοιχείων εδώ.
Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά εδώ.