Διάγραμμα - Ποσοστό ανεργίας (2004 - σήμερα)

20 Ιουλίου 2020, 04:00 | Ελληνική Οικονομία

 

Δείτε την αριθμοσειρά των στοιχείων εδώ.
Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά εδώ.