ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ

13 Ιουλίου 2020, 09:10 | Χ&Α - 218

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ

Η εταιρία υπήρξε η πρώτη που, στις 29/4/2020, προχώρησε στη δημοσίευση αποτελεσμάτων για το α’ τρίμηνο της χρήσης, όταν μάλιστα, λόγω της χορηγηθείσας παράτασης, οι περισσότερες εταιρίες δεν είχαν καν δημοσιεύσει τα αποτελέσματα της περασμένης χρήσης. Όμως, το γεγονός αυτό παίρνει ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστούμε ότι η Παπουτσάνης, επί σειρά πολλών ετών, ήταν μία “ταλαιπωρημένη” -και, κατά πολλούς, καταδικασμένη- εταιρία, που σήμερα συνιστά μία από τις πιο εντυπωσιακές ιστορίες ανάκαμψης (“turnaround stories”) της μεγάλης κρίσης των τελευταίων ετών. Την εταιρία την έχουμε επισημάνει και υποστηρίξει, ήδη από το πρώτο τεύχος της νέας περιόδου έκδοσής μας (2018), ενώ εκτιμούμε ότι, έχει ακόμη ικανοποιητικά περιθώρια ανάπτυξης. (Δείτε σχετικό άρθρο -εδώ, αλλά και τις επισημάνσεις μας σε παλαιότερα τεύχης - εδώ)

 

Με βάση τα δημοσιευθέντα στοιχεία (εδώ), κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, η εταιρία είχε πωλήσεις € 8,06 εκατομμύρια, έναντι € 5,77 κατά το α’ τρίμηνο του 2019. Τα καθαρά κέρδη έφθασαν στις € 469 χιλιάδες, έναντι ζημιών € 40,16 κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Δείτε εδώ, λεπτομερή ανάλυση των αποτελεσμάτων.

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ)
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)