Πίνακας 4: Ετήσιες Αποδόσεις Δεικτών Dow Jones - S&P 500 - NASDAQ

13 Ιουλίου 2020, 10:00 | Χ&Α - 218


Ετήσια Απόδοση Dow Jones Ετήσιες Αποδόσεις SP 500 Ετήσιες Αποδόσεις NASDAQ
2020 -9,9% -2,4% 17,6%
2019 22,3% 28,9% 35,2%
2018 -5,6% -6,2% -3,9%
2017 25,1% 19,4% 28,2%
2016 13,4% 9,5% 7,5%
2015 -2,2% -0,7% 5,7%
2014 7,5% 11,4% 13,4%
2013 26,5% 29,6% 38,3%
2012 7,3% 13,4% 15,9%
2011 5,5% -0,0% -1,8%
2010 11,0% 12,8% 16,9%
2009 18,8% 23,5% 43,9%
2008 -33,8% -38,5% -40,5%
2007 6,4% 3,5% 9,8%
2006 15,6% 13,1% 8,9%
2005 0,0% 3,5% 2,0%
2004 3,1% 9,0% 8,6%
2003 25,3% 26,4% 50,0%
2002 -16,8% -23,4% -31,5%
2001 -7,1% -13,0% -21,1%
2000 -6,2% -10,1% -39,3%
1999 25,2% 19,5% 85,6%
1998 16,1% 26,7% 39,6%
1997 22,6% 31,0% 21,6%
1996 26,0% 20,3% 22,7%
1995 33,5% 34,1% 39,9%
1994 2,1% -1,5% -3,2%
1993 13,7% 7,1% 14,7%
1992 4,2% 4,5% 15,5%
1991 20,3% 26,3% 56,9%
1990 -4,3% -6,6% -17,8%
1989 27,0% 27,3% 19,2%
1988 11,8% 12,4% 15,4%
1987 2,3% 2,0% -5,2%
1986 22,6% 14,6% 7,4%
1985 27,7% 26,3% 31,5%
1984 -3,7% 1,4% -11,3%
1983 20,3% 17,3% 19,9%
1982 19,6% 14,8% 18,7%
1981 -9,2% -9,7% -3,2%
1980 14,9% 25,8% 33,9%
1979 4,2% 12,3% 28,1%
1978 -3,1% 1,1% 12,3%
1977 -17,3% -11,5% 7,3%
1976 17,9% 19,1% 26,1%
1975 38,3% 31,5% 29,8%
1974 -27,6% -29,7% -35,1%
1973 -16,6% -17,4% -31,1%
1972 14,6% 15,6% 17,2%
1971 1,6% 5,3% 14,1%
Έτη με καλύτερη επίδοση 18 4 28
Πόσες χρονιές Θετικός 36 36 37
Πόσες χρονιές Αρνητικός 14 14 13

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ)
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)