ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

13 Ιουλίου 2020, 08:50 | Χ&Α - 218

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

ε χρηματοδότηση επενδύσεων θα διατεθεί το μεγαλύτερο μέρος (περίπου 80%) των εσόδων του ομολογιακού δανείου ύψους 500 εκατ. ευρώ (το οποίο εκδόθηκε με επιτυχία και με επιτόκιο 2,75%). Πιο συγκεκριμένα, με βάση το ενημερωτικό δελτίο της έκδοσης (εδώ) η διάθεση των εσόδων θα έχει ως εξής: α) 40,1 εκατ. ευρώ στην ολική αποπληρωμή κοινού ομολογιακού δανείου (23/12/2019) ύψους έως 35,6 εκατ. ευρώ της θυγατρικής  ΤΕΡΝΑ Λευκόλιθοι και βραχυπρόθεσμου δανεισμού της ΤΕΡΝΑ Λευκόλιθοι ύψους 5 εκατ. ευρώ, β) 18,5 εκατ. ευρώ στην ολική αποπληρωμή ομολογιακού δανείου αρχικού ύψους 20 εκατ. ευρώ, υψηλότερου επιτοκίου και γ) 17,4 εκατ. ευρώ στην ολική αποπληρωμή του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της ΤΕΡΝΑ αντίστοιχου ποσού.

Κατά την περίοδο 2020-2027, ποσό της τάξεως των 400 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση (μέσω αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου ή/και δανεισμού) επενδύσεων στις δράσεις παραχωρήσεων, υποδομών και ενέργειας.

Στο επίκεντρο θα βρεθεί κατ’ αρχάς το έργο παραχώρησης του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι του Ηρακλείου Κρήτης. Πρόκειται για μια επένδυση συνολικού ύψους 480 εκατ. ευρώ από την κοινοπραξία GMR-ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με τον ελληνικό όμιλο να διατηρεί και ποσοστό 32,5% στην εταιρεία παραχώρησης του έργου. Ακόμα μία επένδυση που θα χρηματοδοτηθεί από το νέο ομόλογο είναι η κατασκευή καινούργιας μονάδας φυσικού αερίου στην περιοχή της Κομοτηνής, μια επένδυση που εκτιμάται ότι θα κοστίσει περί τα 300 εκατ. ευρώ και η οποία βρίσκεται στο στάδιο των αδειοδοτήσεων.

Συνολικά, ο όμιλος δρομολογεί τη συμμετοχή του σε έργα συνολικού προϋπολογισμού της τάξεως των 3,5 δισ. ευρώ, τόσο στον τομέα των παραχωρήσεων όσο και σε εκείνον των υποδομών. Εκτός από το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει συνάψει στρατηγική συμφωνία με τη Mohegan, με αντικείμενο την ανάπτυξη του καζίνο στο Ελληνικό, μια επένδυση η οποία αναμένεται να προσεγγίσει το 1 δισ. ευρώ.

Μετά την έκδοση, οι υποχρεώσεις του Ομίλου θα πλησιάσουν τα 4,0 δισ. ευρώ, ενώ ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται σε περίπου 2,3 δισεκατομμύρια. Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου, στις 31/12/2020, έφθαναν στα 767 εκατομμύρια, οι πωλήσεις στα 1,155 δισεκ., τα καθαρά κέρδη στα 55,7 εκατομμύρια και τα χρηματοοικονομικά έξοδα στα 72,3 εκατομμύρια ευρώ. Με άλλα λόγια, ο Όμιλος, βρίσκεται μεν σε μία θετική φάση πολύμορφης ανάπτυξης, πλην όμως οι χρηματοοικονομικές ισορροπίες αρχίζουν να γίνονται κρίσιμες. Η μετοχή της εταιρίας γνώρισε μία εξαιρετική περίοδο αρκετών ετών. Φέτος, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, γνώρισε υποχώρηση κατά 56,8% μεταξύ του “υψηλού” της 28/1/2020 (€ 8,80) και του “χαμηλού” της 13/3/2020 (€ 3,81). Σήμερα (10/7/2020) έχει ανακάμψει στα € 6,16 ευρώ. Θεωρείται ως ένα από τα “blue chips” του Χρηματιστηρίου.

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ)
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)