ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ

13 Ιουλίου 2020, 08:35 | Χ&Α - 218

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ

Με δεδομένη την πτώση των εργασιών στον κατασκευαστικό κλάδο, αλλά και την αδυναμία επιβίωσης μίας μικρού μεγέθους κατασκευαστικής εταιρίας (όπως είναι σήμερα, ως κατασκευαστική, η “Τεχνική Ολυμπιακή”), η διοίκηση Στέγγου, όπως ανέφερε και στο Ετήσιο Οικονομικό Δελτίο της χρήσης 2019 (δείτε εδώ, σελίδες 31-32) μετά την πώληση του Πόρτο Καρράς, η επόμενη ημέρα για τον όμιλο θα περιλαμβάνει “την επέκταση των δραστηριοτήτων και εντός και εκτός Ελλάδος, στον τουρισμό, στην πράσινη ενέργεια και στην επένδυση και ανάπτυξη ακινήτων”. Επίσης, η διοίκηση Στέγγου φαίνεται πως θα επιδιώξει και την αξιολόγηση και συμμετοχή κατά περίπτωση σε επενδυτικά σχέδια στον ευρύτερο τομέα της ναυτιλίας. Ασφαλώς, την τρέχουσα περίοδο, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη ρευστότητα, υφίστανται σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες, τόσο στον κλάδο του τουρισμού, όσο και στον κλάδο των ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας). Στην ουσία βέβαια, η εταιρία θα τείνει να αδρανοποιηθεί, έως ότου, κάποια στιγμή και με κάποιο πρόσχημα, ολοκληρώσει τον βίο της στο Χρηματιστήριο, ένας βίος ο οποίος ήταν -τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια του- επεισοδιακός και από τον οποίο, το επενδυτικό κοινό βγήκε βαρύτατα τραυματισμένο και χαμένο, ενώ η οικογένεια των μετόχων, κερδισμένη.

Κατά τη χρήση του 2019, ο Όμιλος είχε πωλήσεις ύψους € 542 χιλιάδων, μικτές ζημιές € 3.770 χιλιάδων και ζημιές μετά από φόρους € 52,132 εκατομμύρια.

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ)
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)