Επενδυτικές Επιλογές του Χ&Α

13 Ιουλίου 2020, 07:40 | Χ&Α - 218

Επενδυτικές Επιλογές του Χ&Α

Οι μεταβολές που πραγματοποιούμε στον κατάλογο των επενδυτικών επιλογών, είναι: 1) Αφαίρεση της Καράτζης, λόγω της επικείμενης διαγραφής της από το Χ.Α. 2) Αφαίρεση της Ιατρικό Αθηνών, λόγω των ζητημάτων ρευστότητας που αντιμετωπίζει (εδώ). Μεταφέρουμε την εταιρία στην “Ουδέτερη άποψη). 3) Πρόσθεση της ΕΛΒΕ (εδώ).

Επιμένουμε να μην αφαιρούμε την ΑΛΦΑ και την ΟΤΟΕΛ. Για μεν την ΑΛΦΑ, εκτιμούμε ότι η μετοχή, η οποία ήδη καταγράφει απώλειες περίπου 60% από την αρχή του έτους, θα επανέλθει στο ενδιαφέρον, μαζί με όλο τον τραπεζικό κλάδο. Για δε την ΟΤΟΕΛ, εκτιμούμε ότι, αφ’ ενός μεν είναι πολύ αργά για να αφαιρεθεί (η πτώση της υπήρξε σχεδόν “κατακόρυφος” - σαφώς και ήταν λάθος η έκφραση “θετικής άποψης”) και αφετέρου, ως εταιρία εξακολουθεί να είναι από τις καλύτερες του κλάδου της στην Ευρώπη.

Από τις 24 εταιρίες που βρίσκονται στη λίστα μας, από την 9/3/2020 οπότε διατυπώσαμε άποψη για τις περισσότερες, οι 5 έχουν αρνητική απόδοση και οι 19 θετική. Η απόδοση των 8 είναι χαμηλότερη από την απόδοση του Γενικού Δείκτη και των 16, καλύτερη. Ο μέσος όρος της απόδοσης και των 24, φτάνει στο 22,6%, έναντι 6,7% του Γενικού Δείκτη. Η χαμηλότερη επίδοση ήταν -32,5% (ΑΛΦΑ) και η καλύτερη +131,4% (ΔΕΗ). Εκτιμούμε ότι οι προτάσεις μας θα διατηρηθούν θετικές και στο μέλλον.

Η επενδυτική γνώμη του ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ
Εταιρία Ημ/νία Θετικής Γνώμης Τιμή Τρέχουσα τιμή Απόδοση μετοχής (%) Απόδοση με προσόδους Μεταβ. % Γ.Δ. Πρόσοδοι 2020 (από πρόταση) Σημειώσεις
Θετική γνώμη

13/7/2020
ΚΡΙ ΚΡΙ 9/3/2020 4,07 5,860 44,0% 44,0% 6,3%

ALPHA ΒΑΝΚ 9/3/2020 0,905 0,604 -33,3% -33,3% 6,3%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 9/3/2020 5,7 7,480 31,2% 37,6% 6,3% 0,362
ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ 16/3/2020 2,61 3,130 19,9% 22,6% 30,2% 0,070 4
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 9/3/2020 3,94 4,000 1,5% 1,5% 6,3%

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 9/3/2020 441,57 336,40 -23,8% -23,8% 6,3%

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ 9/3/2020 1,21 1,905 57,4% 59,9% 6,3% 0,030
AUTOHELLAS 9/3/2020 4,90 3,350 -31,6% -31,6% 6,3%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. 9/3/2020 6,48 8,370 29,2% 31,7% 6,3% 0,167
JUMBO 9/3/2020 14,21 15,600 9,8% 10,2% 6,3% 0,062
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 9/3/2020 6,73 9,950 47,8% 50,4% 6,3% 0,175
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 9/3/2020 5,90 7,560 28,1% 28,1% 6,3%

COCA-COLA HBC AG 9/3/2020 25,67 22,850 -11,0% -8,6% 6,3% 0,620
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 9/3/2020 11,20 14,150 26,3% 29,6% 6,3% 0,365
ΔΕΗ 16/3/2020 1,55 3,588 131,5% 131,5% 30,2%
4
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ 9/3/2020 0,578 0,650 12,5% 15,9% 6,3% 0,020
FRIGOGLASS 9/3/2020 0,13 0,105 -21,6% -21,6% 6,3%

ΟΤΕ 9/3/2020 11,25 12,250 8,9% 13,8% 6,3% 0,555
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ 9/3/2020 0,82 1,015 23,5% 23,5% 6,3%

ΑΛΟΥΜΥΛ 9/3/2020 0,65 0,678 4,3% 4,3% 6,3%

ΟΠΑΠ 16/3/2020 5,86 8,530 45,6% 45,6% 30,2%
4
ΕΥΔΑΠ 9/3/2020 5,50 6,950 26,4% 33,3% 6,3% 0,380
ΤΙΤΑΝ 9/3/2020 9,79 10,74 9,7% 9,7% 6,3%
3
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 16/3/2020 3,81 6,08 59,6% 59,6% 30,2%
4
ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 10/7/2020 4,18 4,18 0,0% 0,0% -0,4%
6
Αρνητική γνώμηCNL Capital 9/3/2020 9,00 7,8 -13,3% -13,3% 6,3%

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS 9/3/2020 2,57 2,78 8,2% 8,9% 6,3% 0,020
ΙΝΤΡΑΛΟΤ 9/3/2020 0,138 0,092 -33,3% -33,3% 6,3%

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 9/3/2020 4,96 5,56 12,1% 17,1% 6,3% 0,250
MLS 9/3/2020 0,67 0,57 -14,9% -14,9% 6,3%

TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. 9/3/2020 0,88 0,86 -2,3% -2,3% 6,3%

BRIQ PROPERTIES 9/3/2020 1,68 1,64 -2,4% -0,1% 6,3% 0,039
Prodea Investments 9/3/2020 7,65
-100,0% -96,1% 6,3% 0,295
Ουδέτερη γνώμηΟΛΠ 9/3/2020 15,7 17,42 11,0% 11,0% 6,3%

INTERCONTINENTAL 9/3/2020 6,7 6,3 -6,0% -0,6% 6,3% 0,360
ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ 9/3/2020 0,5 0,536 7,2% 7,2% 6,3%

REVOIL 9/3/2020 0,695 0,698 0,4% 0,4% 6,3%

LAMDA DEVELOPMENT 9/3/2020 5,52 5,92 7,2% 7,2% 6,3%

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 9/3/2020 12,16 12,2 0,3% 6,9% 6,3% 0,801
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ 9/3/2020 1,41 1,79 27,0% 27,0% 6,3%

VIOHALCO 9/3/2020 2,04 2,25 10,3% 10,3% 6,3%

ELVALHALCOR 9/3/2020 0,92 1,096 19,1% 22,4% 6,3% 0,030

Σημειώσεις:Ημέρα αποτίμησης 13/7/2020


Γενικός Δείκτης 630,720


Ως προσόδους θεωρούμε τυχόν εισπραχθέντα μερίσματα και επιστροφές κεφαλαίου από την ημερομηνία έκφρασης γνώμης
Για όσο διάστημα μία μετοχή παραμένει σε μία κατηγορία, θεωρούμε ότι μία γνώμη εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ. Εάν θεωρήσουμε ότι η γνώμη δεν ισχύει πλέον, η μετοχή μεταφέρεται σε άλλη κατηγορία, ενώ προστίθεται σχετική σημείωση κάτω από τον πίνακα.
Στο τμήμα "Μεταγενέστερη γνώμη" αναγράφουμε συμπληρωματική γνώμη για εταιρίες, για τις οποίες είχαμε αναφερθεί σε προγενέστερο χρόνο (για παράδειγμα, όταν εκτιμούμε ότι μία πρόταση μπορεί να επαναληφθεί και σε μεταγενέστερη τιμή κλπ)

Επιμέλεια: Κωνσταντίνα Ρομοσού

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ)
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)