Α’ τρίμηνο: Μείωση κερδών κατά 53,2%

13 Ιουλίου 2020, 08:55 | Χ&Α - 218

Η δημοσίευση αποτελεσμάτων τριμήνων, δεν είναι υποχρεωτική. Εν τούτοις, ένας αριθμός εταιριών επιλέγουν να δημοσιεύουν, είτε πλήρη, είτε συνοπτική λογιστική κατάσταση, τόσο για λόγους κύρους, ή επειδή υποχρεούνται από τους κανονισμούς των δεικτών στους οποίους συμμετέχουν. Ή, για μερικές εταιρίες, απλά έχουν πετύχει ένα “καλό” τρίμηνο και επιθυμούν να το δείξουν στους μετόχους τους και το επενδυτικό κοινό.

Μέχρι σήμερα (13/7/2020), 27 εταιρίες δημοσίευσαν στοιχεία, όχι όλες σε πλήρη μορφή. Από τις εταιρίες αυτές, οι 15 σημείωσαν αύξηση πωλήσεων και οι 12 κατέγραψαν μείωση. Στοιχεία κερδοφορίας δίνουν μόνον 25 εταιρίες. Από αυτές, 7 καταγράφουν βελτίωση της κερδοφορίας τους και 18 έχουν επιδείνωση. Σε συγκεντρωτικό επίπεδο, οι 27 εταιρίες κατέγραψαν κύκλο εργασιών € 9.623 εκατομμύρια. Το μέγεθος αυτό είναι μειωμένο κατά 8,55% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2019. Χωρίς τις εταιρίες πετρελαιοειδών και τη ΔΕΗ, η μείωση του κύκλου εργασιών φθάνει στο 6,79%.

Σε επίπεδο κερδοφορίας, οι 25 εταιρίες συνολικά, καταγράφουν ζημιές ύψους € 338,7 εκατομμυρίων, έναντι κερδών € 169,1 εκατομμυρίων κατά το α’ τρίμηνο του 2019. Χωρίς τις εταιρίες πετρελαιοειδών και τη ΔΕΗ, οι 22 εταιρίες καταγράφουν κέρδη ύψους € 109,8 εκατομμυρίων, μέγεθος που είναι μειωμένο κατά 53,2% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2019. Δείτε τα βασικά στοιχεία αποτελεσμάτων, εδώ.


Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ)
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)