Γενικός Δείκτης - Δείκτης Πρώτων Υλών (ΔΠΥ) (διάγραμμα σύγκρισης)

20 Ιουλίου 2020, 04:20 | Κλαδικοί Δείκτες

 

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά εδώ.