Γενικός Δείκτης - Δείκτης Τραπεζών (ΔΤΡ) (διάγραμμα σύγκρισης)

20 Ιουλίου 2020, 06:20 | Κλαδικοί Δείκτες

 

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά εδώ