Οι μετοχικές μεταβολές στα χαρτοφυλάκια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (31/12/2019 - 30/9/2020)

05 Δεκεμβρίου 2020, 10:06 | Αμοιβαία Κεφάλαια

Στον παρακάτω πίνακα, εμφανίζονται οι μεταβολές που υπήρξαν, σε κάθε μετοχή, στο σύνολο των μετοχικών χαρτοφυλακίων όλων (συνολικά 60) Αμοιβαίωκ Κεφαλαίων κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών (από 30/9/2020). Παράλληλα, εξετάζεται και ο αριθμός των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που κατέχουν την κάθε μετοχή. Οι μεταβολές εξετάζονται ανά τρίμηνο.
Οι μεταβολές εξετάζονται είτε με βάση τον ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που κατέχεται σε κάθε εταιρία.

Το περιοδικό ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ και το eurocapital.gr, είναι τα μόνα ΜΜΕ τα οποία, σταθερά από το 1992, παρακολουθούν, αναλύουν και δημοσιεύουν τις συνθέσεις των χαρτοφυλακίων των Θεσμικών Επενδυτών, ανά τρίμηνο.

(Λόγω της μεγάλης διάστασής του, η ανάγνωση του πίνακα που ακολουθεί γίνεται ευκολότερα από υπολογιστή desktop ή από tablet)

Δείτε τον πίνακα σε περιβάλλον excel εδώ.

 

Για περισσότερο αναλυτικά στοιχεία επί των χαρτοφυλακίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, δείτε:

Συγκεντρωτικά στοιχεία μετοχικών χαρτοφυλακίων συνόλου Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εδώ) - Σύνθεση χαρτοφυλακίων μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εδώ) - Σύνθεση χαρτοφυλακίων μικτών Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εδώ) - Σύνθεση χαρτοφυλακίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων διαφόρων τύπων (εδώ) - Όλα τα παραπάνω στοιχεία αφορούν στα χαρτοφυλάκια της 30/9/2020. (Οι παραπάνω σύνδεσμοι έχουν απενεργοποιηθεί - Τα τεύχη του "Χ&Α" ανοίγουν προς όλους, τέσσερις μήνες μετά την κυκλοφορία του κάθε τεύχους.

 

Δείτε τα περιεχόμενα του τεύχους (εδώ)
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ)
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)

(Πατήστε στη διαφήμιση για να δείτε την προσφορά)