Γενικός Δείκτης - Χαρτοφυλάκιο Απολύτου Συστήματος (σταθερές καταβολές € 200 μηνιαίως) - (2/1/2019 - σήμερα)

07 Δεκεμβρίου 2020, 17:20 | Στατιστικά Χαρτοφυλακίων

 

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά εδώ.