Τα κέρδη, η απληστία και ο φόβος...

10 Ιανουαρίου 2021, 22:26 | Σκέψεις

Τα κέρδη, η απληστία και ο φόβος...

Η σημερινή περιπέτεια του Bitcoin, έρχεται να θυμίσει στους παλιούς και να μάθει στους νέους ότι, στις χρηματοοικονομικές αγορές, δεν υπάρχουν εύκολα κέρδη.
Τα κέρδη έρχονται, συχνά έρχονται μεγάλα, αλλά έρχονται δύσκολα. Μετά από πολλή προσπάθεια (μελέτη), μετά από εμπειρία και προσωπικές ικανότητες -η πειθαρχία είναι η μεγαλύτερη απ' όλες.
Επίσης, έρχεται να επιβεβαιώσει, για μία ακόμη φορά ότι, το αίσθημα του φόβου στον άνθρωπο, είναι πολύ ισχυρότερο από το αίσθημα της απληστίας.

Γιάννης Σιάτρας