Η πορεία του Κινητού Μέσου Όρου 200 ημερών

08 Φεβρουαρίου 2021, 07:50 | Χ&Α - 225

Η πορεία του Κινητού Μέσου Όρου 200 ημερών

Η καμπύλη του Κινητού Μέσου Όρου 200 ημερών του Γενικού Δείκτη, στις 5/2/2021 βρισκόταν στις 671,48 μονάδες, δηλαδή 12,18% πιο χαμηλά από την καμπύλη του Γενικού Δείκτη.
Η κίνηση της καμπύλης του ΚΜΟ-200, βοήθησε αρκετούς από τους συνδρομητές μας, να αποφύγουν τον προβληματισμό για το τί θα έπρεπε να κάνουν, στην πτωτική φάση της αγοράς κατά το μήνα Ιανουάριο. Και αυτό άλλωστε είναι και το νόημα του “απόλυτου συστήματος συναλλαγών”. Να αποτελεί έναν οδηγό σε κρίσιμες φάσεις και σε σημεία που ο συναισθηματισμός μπορεί να επικρατήσει της λογικής.

Στις 28/1/2021, δηλαδή την ημέρα που κορυφώθηκε η πτώση στη χρηματιστηριακή αγορά και που ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε -ενδοσυνεδριακά- στις 727 μονάδες, η καμπύλη του ΚΜΟ-200 βρισκόταν στις 667 μονάδες, δηλαδή θα απαιτούνταν μία επιπρόσθετη πτώση 8,2%, πέραν του 11,5% που μέχρι τότε είχε χάσει ο Γενικός Δείκτης, για να υπάρξει σήμα πώλησης από την πλευρά του “απόλυτου συστήματος”. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο -το οποίο εν τούτοις μας προβλημάτισε- το είχαμε χαρακτηρίσει ως “ακραίο” και είχαμε δώσει μικρή πιθανότητα να συμβεί. Η εξέλιξη απέδειξε ότι το σύστημα λειτούργησε θετικά.

Δείτε το διάγραμμα σε διαδραστική μορφή, εδώ.

Σήμερα, η τιμή της καμπύλης του ΚΜΟ-200 ανεβαίνει με ρυθμό 0,8 έως 0,9 μονάδων ανά ημέρα (όμως, ο ρυθμός αυτός σταδιακά μειώνεται). Εάν υποθέσουμε ότι, η μέση τιμή (δηλαδή, ο μέσος όρος των κλεισιμάτων) του Γενικού Δείκτη κατά τις επόμενες 80 συνεδριάσεις (δηλαδή μέχρι την 8/6/2021) είναι οι 810 μονάδες, τότε, την ημερομηνία εκείνη (8/6/2021), η καμπύλη του ΚΜΟ-200 θα βρίσκεται μόλις στις 741 μονάδες. Δηλαδή, υπό φυσιολογικές συνθήκες (δηλαδή, εκτός της περίπτωση που συμβεί μία μεγάλη -άνω του 13% έως 15%- και ξαφνική πτώση της αγοράς), δε θα μπορούσε να υπάρξει πτωτική διάσπαση της καμπύλης από την καμπύλη του Γενικού Δείκτη. Αυτό, συνεχίζει να δίνει ασφάλεια στο σύστημά μας και να μειώνει τις ανησυχίες που ενδεχομένως έχουμε, ή αυτές που ενδεχομένως θα δημιουργηθούν στο προσεχές μέλλον.

Βεβαίως, μέχρι το καλοκαίρι, αναμένουμε να έχουν συμβεί πολλά: α) Θα έχει αποσαφηνιστεί η υγειονομική εικόνα της χώρας και το επίπεδο εμβολιασμού του πληθυσμού της -κάτι αντίστοιχο θα γνωρίζουμε και για τις άλλες χώρες. β) Θα έχει αποσαφηνιστεί η κατάσταση στις αγορές του εξωτερικού, δηλαδή, να έχουν υποχωρήσει οι φόβοι που εκδηλώνονται σήμερα. γ) Θα έχουμε μία εικόνα για την πορεία της οικονομίας, αλλά και του χρονοδιαγράμματος του επενδυτικού προγράμματος. δ) Θα έχουμε μια εικόνα για την πορεία των εισηγμένων επιχειρήσεων -τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό- για το 2021.

Εκτιμούμε ότι, οι παραπάνω εξελίξεις, θα προσθέσουν στην αισιοδοξία μας, αντί να αφαιρέσουν απ’ αυτή και ότι, παρά την αβεβαιότητα της περιόδου, δε θα έχουν υπάρξει σημαντικά ή και “κύρια” γεγονότα που θα ανατρέψουν την τάση που ξεκίνησε από τις αρχές Νοεμβρίου. Εκτιμούμε επίσης ότι, η τιμή του Γενικού Δείκτη θα βρίσκεται υψηλότερα από τις 810 μονάδες και, συνεπώς, η απόσταση μεταξύ των καμπυλών του ΓΔ και του ΚΜΟ-200 θα κινείται μεταξύ του 9% και του 15%.

Δείτε το διάγραμμα σε διαδραστική μορφή, εδώ.

Επιστροφή στα περιεχόμενα (εδώ)