ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

08 Φεβρουαρίου 2021, 09:30 | Χ&Α - 225

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Καλύτερα απ’ ότι αρχικά αναμενόταν εξελίχθηκε τελικά το τέταρτο τρίμηνο του 2020 για τη Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας, με αποτέλεσμα ο κύκλος εργασιών της χρονιάς να κινηθεί πολύ κοντά στα επίπεδα του 2019, παρά τις αρνητικές επιπτώσεις που προκάλεσε η πανδημία. Ειδικότερα, στο εννεάμηνο του 2020 η Γενική Εμπορίου είχε υποχρεωθεί σε κάμψη πωλήσεων 8,7%, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας είχε προκληθεί κατά το πρώτο μισό της χρονιάς, όταν και είχαν τεθεί σε εφαρμογή τα σκληρά περιοριστικά μέτρα του πρώτου lockdown. Στο εννεάμηνο επίσης, τα προ φόρων κέρδη είχαν υποχωρήσει κατά 22% (από το € 1,4 εκατ. στο € 1,1 εκατομμύρια), πτώση οφειλόταν σχεδόν αποκλειστικά στην πορεία του πρώτου εξαμήνου (προ φόρων κέρδη τρίτου τριμήνου € 600 χιλ. έναντι € 620 χιλιάδες). Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η εισηγμένη εταιρία κατάφερε το τελευταίο τρίμηνο να καλύψει την προαναφερθείσα υστέρηση εσόδων του εννεαμήνου και να κλείσει τη χρονιά αρκετά κοντά στα επίπεδα του 2019. (εδώ)

Η μικτή κερδοφορία της εταιρίας, επηρεάζεται άμεσα από μεταβολές στις τιμές των χαλυβουργικών προϊόντων. Από το δεύτερο μισό του πρώτου εξαμήνου, παρατηρήθηκε αύξηση της τιμής του χάλυβα, με αποτέλεσμα να υπάρχει θετική επίδραση στο μικτό περιθώριο κέρδους της λόγω των αποθεμάτων της. Όπως υποστηρίζει και η διοίκηση, αν το επίπεδο των τιμών διατηρηθεί, θα μπορέσει να ανακτήσει το χαμένο έδαφος και να ωφεληθεί περαιτέρω.

Πρόκειται για μια μικρού έως μεσαίου μεγέθους εταιρία, η οποία όμως κατορθώνει πάντα να βγάζει κέρδη, έστω και χαμηλά, ενώ δίνει μέρισμα κάθε χρόνο, κάτι ασυνήθιστο, ακόμη και για μεγάλες εταιρίες. Σε χρηματιστηριακό επίπεδο, η εμπορευσιμότητα τη μετοχής είναι χαμηλή. Κάνει πράξεις περίπου στο 75% των συνεδριάσεων, η μέση αξία συναλλαγών είναι μεταξύ των € 2,7 - 3,0 χιλιάδων, ενώ κατά το 2020, ο μέσος όγκος συναλλαγών έφτασε τις 7.182 χιλιάδες, υψηλότερος από το μέσο όγκο συναλλαγών του 2019, που ήταν 3.541 χιλιάδες. Από την πλευρά μας, αποφεύγουμε της μετοχές αυτής της κατηγορίας, ακόμη και αν πρόκειται να υπάρξει σημαντική αύξηση της κερδοφορίας, όπως υποψιαζόμαστε ότι θα συμβεί κατά το 2021. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια δεν κατέχουν μετοχές της εταιρίας. Δείτε τα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας (εδώ).

Επιστροφή στα περιεχόμενα (εδώ)