Ειδήσεις εισηγμένων εταιριών - 13 Ιανουαρίου - 5 Φεβρουαρίου 2021

08 Φεβρουαρίου 2021, 08:45 | Χ&Α - 225

Τεύχος 225 - Φεβρουάριος 2021

 

Κύριες οικονομικές ειδήσεις περιόδου

13 Ιανουαρίου - 5 Φεβρουαρίου 2021

 

5/2/2021

 

«Μέχρι το τέλος του 2021 θα τεθεί σε λειτουργία η μονάδα Φυσικού Αερίου 826 MW του ομίλου Mytilineos στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η εγκατεστημένη ισχύς θα ξεπεράσει τα 300 MW, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του τομέα έργων βιώσιμης ανάπτυξης ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ».Αυτά δήλωσε ο πρόεδρος της φερώνυμης εισηγμένης Ευάγγελος Μυτιληναίος στη διάρκεια της ενημέρωσης των αναλυτών με αφορμή τα ετήσια αποτελέσματα της παρελθούσης χρήσης. Παράλληλα ο κ. Μυτιληναίος υποστήριξε ότι στον τομέα του Αλουμινίου η ζήτηση είναι ισχυρή και ο όμιλος Mytilineos διαθέτει από τα χαμηλότερα κόστη παραγωγής μέσω τριών προγραμμάτων μείωσης κόστους. (εδώ)

 

H εντυπωσιακή ανταπόκριση και προσέλευση των Ελλήνων καταναλωτών κατά τη διάρκεια των λίγων ημερών ελεύθερης λειτουργίας του λιανεμπορίου και η σταθερή προτίμηση των καταναλωτών, στις υπόλοιπες χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος JUMBO, έφεραν την ισορροπία στις πωλήσεις κατά τον μήνα Ιανουάριο. Τον Ιανουάριο 2021 τα 52 καταστήματα στην Ελλάδα  λειτούργησαν από τις 18 Ιανουαρίου μέχρι και τις 30 Ιανουαρίου. Οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής -χωρίς τις ενδοεταιρικές συναλλαγές- παρουσίασαν αύξηση +0,20%,  σε σχέση με τον περσινό Ιανουάριο όπου όλα τα καταστήματα λειτουργούσαν χωρίς περιορισμούς.  Διαβάστε την συνέχεια εδώ.

 

O πετρελαϊκός κολοσσός Royal Dutch Shell αύξησε το μέρισμα α΄τριμήνου 2021 κατά 4%, παρά το γεγονός ότι, το 2020 εμφάνισε τα χαμηλότερα κέρδη εδω και δυο δεκαετίες. Αν και για προφανείς λόγους μεγεθών δεν συγκρίνονται τα ελληνικά διυλιστήρια με τους κολοσσούς οι ελληνικές εταιρείες διύλισης, κατ΄αναλογία, εμφανίζουν ίσως και υψηλότερα διανεμόμενα κέρδη. Στο 9μηνο, η σχέση καθαρού χρέους προς ίδια κεφάλαια της Μotor Oil ανήλθε σε 0,93 καθώς ο καθαρός δανεισμός ήταν 945 εκατ. ευρώ., τα συνολικά δάνεια 1,4 δις. ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 641 εκατ. ευρώ. Οι ταμειακές ροές ήταν αρνητικές σε (273) εκατ.ευρώ έναντι θετικών ταμειακών ροών 282 εκατ. ευρώ το 2019. Στο 9μηνο οι ζημιές ήταν 106, 3 εκατ. ευρώ έναντι 206 εκατ. ευρώ του 2019. Ο δείκτης P/E της ΜΟΗ διαμορφώνεται χαμηλότερα απο τον μέσο ορο των ανταγωνιστών στο 9. Αντίστοιχα, τα Ελληνικά Πετρέλαια η σχέση καθαρού χρέους προς ίδια κεφάλαια ανήλθε σε 0,83 καθώς ο καθαρός δανεισμός ήταν 1,5 δις, τα συνολικά δάνεια 2,9 δις. ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα σε 828 εκατ. ευρώ.Οι ταμειακές ροές ήταν αρνητικές καθώς ανήλθαν σε (292) εκατ. ευρώ έναντι 482 εκατ., πέρυσι. Στο 9μηνο οι ζημιές ανήλθαν σε 379 εκατ. ευρώ απο καθαρά κέρδη 167 εκατ. ευρώ το 2019. (εδώ)

 

4/2/2021

Η MYTILINEOS Α.Ε. ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το έτος 2020. Η λειτουργική κερδοφορία (ΕΒΙΤDA) ανήλθε σε €315 εκατ. παραμένοντας αμετάβλητη σε σύγκριση με το 2019. Τα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €129 εκατ., με το δείκτη των κερδών ανά μετοχή σε ετήσια βάση (annualized EPS) να παραμένει σε επίπεδα που προσεγγίζουν το 1. Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα €538 εκατ., με το δείκτη μόχλευσης (Καθαρός Δανεισμός / EBITDA) παρέμεινε κάτω από το 2 και συγκεκριμένα στο 1,71, παρά τις σημαντικές επενδύσεις, τη διανομή μερίσματος και την επαναγορά 6,14 εκατ. ιδίων μετοχών (ποσοστό 4,3% του συνόλου). Προτεινόμενο μέρισμα €0,36 ανά μετοχή (προσαρμοσμένο για τις ίδιες μετοχές) που αντιστοιχεί σε 41% των καθαρών κερδών έναντι 35,5% το 2019. (εδώ)

 

 

Ο Όμιλος FOURLIS, συνεχίζοντας την υλοποίηση του αναπτυξιακού του πλάνου, ανέθεσε στην Αυστριακή εταιρεία KNAPP AG την υλοποίηση επένδυσης σε Logistics για τις ανάγκες του Κλάδου Αθλητικών Ειδών INTERSPORT. Η επένδυση θα πραγματοποιηθεί στο ακίνητο του ομίλου στα Οινόφυτα Βοιωτίας και αφορά υψηλής τεχνολογίας αυτοματοποιημένο εξοπλισμό για τη διακίνηση των προϊόντων αθλητικών ειδών, τόσο προς τα φυσικά καταστήματα, όσο και προς τους καταναλωτές των ηλεκτρονικών καταστημάτων της INTERSPORT και ATHLETE’S FOOT σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, και Κύπρο. Το σύστημα παρέχει μέγιστη ευελιξία ως προς την επεξεργασία άμεσης αναπλήρωσης αποθεμάτων και ηλεκτρονικών παραγγελιών. Η επένδυση θα γίνει από την TRADE LOGISTICS AEBE, θυγατρική του ομίλου και το σύνολο της επένδυσης ανέρχεται σε €11 εκατ. Η έναρξη λειτουργίας της νέας επένδυσης έχει προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο του 2022. (εδώ)

 

Η εκκίνηση του Μarket Test από την Κομισιόν για τους όρους πρόσβασης τρίτων προμηθευτών ενέργειας στην λιγνιτική παραγωγή της ΔΕΗ σηματοδοτεί το κλείσιμο μιας εκκρεμότητας 14 ετών (για την οποία η Ελλάδα είχε καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο) . Οι προμηθευτές καλούνται να τοποθετηθούν επί των βασικών σημείων του προτεινόμενου μηχανισμού, που προβλέπει ότι η ΔΕΗ θα προχωρήσει την περίοδο 2021-2023 σε τμηματική πώληση προϊόντων ενέργειας μέσω σύναψης διμερών συμβολαίων αγοράς ενέργειας με ιδιώτες προμηθευτές. Οι ποσότητες ενέργειας που θα διατίθενται μέσω των PPAs –σε τριμηνιαία ή ετήσια βάση- θα αντιστοιχούν φέτος στο 50% της λιγνιτικής παραγωγής του προηγούμενου έτους. Για την περίοδο 2022-2023, το ποσοστό αυτό μειώνεται στο 40% της λιγνιτικής παραγωγής του προηγούμενου έτους. Η διάθεση των ποσοτήτων θα γίνεται σε προκαθορισμένη τιμή, ενώ οι ελάχιστες προς διάθεση ποσότητες ανέρχονται σε 0,025 TWh (τεραβατώρες)  στα τρίμηνα PPAs και σε 0,1 TWh για τα ετήσια. (εδώ)

 

3/2/2021

Το νήμα του «Ηρακλή» κόβει σε λίγες μέρες η τράπεζα Πειραιώς, με το αίτημα ένταξης της τιτλοποίησης του χαρτοφυλακίου Vega ύψους 5 δισ. ευρώ. Το αίτημα θα αφορά στη χορήγηση κρατικής εγγύησης ύψους 1,4 – 1,5 δισ. ευρώ και θα υποβληθεί λίγες μέρες λίγο πριν τη λήξη του μηχανισμού στις 10 Απριλίου, ολοκληρώνοντας το πρώτο γύρο τιτλοποιήσεων. Η τιτλοποίηση Vega είναι η δεύτερη τιτλοποίηση που εντάσσει η τράπεζα Πειραιώς στον «Ηρακλή» στο πλαίσιο του οποίου οι τράπεζες έχουν «ξεφορτωθεί» μέχρι σήμερα 31,5 δισ. ευρώ κόκκινων δανείων. Έχει προηγηθεί η τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου Phoenix αξίας 1,9 δισ. ευρώ για το οποίο η τράπεζα αιτήθηκε κρατική εγγύησης ύφους 1 δισ. ευρώ. Η διοίκηση της Πειραιώς έχει ήδη ανακοινώσει μια τρίτη τιτλοποίηση αξίας  6-7 δισ. ευρώ, οι λεπτομέρειες της οποίας αναμένεται να ανακοινωθούν με τα αποτελέσματα του έτους, σε συνδυασμό με ένα σχέδιο δημιουργίας εσωτερικού κεφαλαίου συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ. (εδώ)

 

Όταν οι Μπήτρος Μεταλλουργική και ΣΙΔΜΑ, με τις ευλογίες των πιστωτριών τραπεζών, ξεκινούσαν τη συγχώνευσή τους, λίγοι ήταν αυτοί που πίστεψαν στο project. Η διοίκηση της ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική διαβλέπει σημαντική ανάπτυξη της αγοράς του χάλυβα στη χώρα μας το προσεχές διάστημα, κυρίως επειδή θα διοχετευθούν χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης στην ελληνική αγορά και αναμένεται να υπάρξει «έκρηξη» επενδύσεων σε κτιριακές υποδομές, logistics και εγκαταστάσεις. Μάλιστα στελέχη της διοίκησης της νέας εταιρίας, εκτιμούν πως αυτή η ανάπτυξη «μπορεί κάθε έτος να είναι διψήφια», ενώ παράλληλα αναμένουν κάλυψη της πτώσης της ζήτησης (πάνω από 60%) που υπέστη ο χάλυβας από το 2010, όταν και ξεκίνησε η οικονομική κρίση. Το ερώτημα που παραμένει στο τραπέζι είναι αυτό των δανείων που βαραίνουν την Μπήτρος Μεταλλουργική. Σύμφωνα με πληροφορίες η συνολική έκθεση σε τραπεζικό δανεισμό ήταν της τάξεως των 125 εκατ.ευρώ. Μέσα στο 2021 αναμένεται να αρχίζει να υλοποιείται αυτή η συμφωνία αναδιάρθρωσης, με την εταιρία να είναι έτοιμη να ανταπεξέλθει στους όρους που έχουν συμφωνηθει. (εδώ)

 

Συζητήθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών το αίτημα για την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης που υπέγραψε η Folli Follie με τους πιστωτές της, στο πλαίσιο της προσφυγής της εταιρίας στα άρθρα 106β και 106δ του Πτωχευτικού Κώδικα. Ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος διά του νομικού του εκπροσώπου αρχικά ζήτησε την αναβολή της συζήτησης με την αιτιολογική της πρόθεσης εξέτασης μάρτυρα. Ωστόσο, η έδρα του δικαστηρίου απέρριψε την αναβολή κρίνοντας ότι το αίτημα (αναβολής) κατατέθηκε εκπρόθεσμα. Ακολούθως, αλλάζοντας πλεύση, η πλευρά Κουτσολιούτσου δήλωσε ότι θα παρασταθεί στη διαδικασία και άσκησε κύρια παρέμβαση κατά του αιτήματος, ζητώντας να απορριφθεί το αίτημα εξυγίανσης με το αιτιολογικό ότι η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Folli Follie δεν έχει συγκληθεί για να εγκρίνει  το σχέδιο εξυγίανσης. (εδώ)

 

Ο διαγωνισμός Best Car αποτελεί θεσμό της ελληνικής αγοράς, ο οποίος στην 3η δεκαετία διοργάνωσης του, αναδεικνύει με τη συμμετοχή χιλιάδων κατόχων αυτοκινήτου Μια ακόμη σημαντική διάκριση προσέθεσε στο ενεργητικό της η Εθνική Ασφαλιστική. Η μεγαλύτερη εταιρεία της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς απέσπασε το 2ο βραβείο στην κατηγορία «Καλύτερη Ασφαλιστική 2021», στο πλαίσιο της ετήσιας ψηφοφορίας για το Best Car – Καλύτερο Αυτοκίνητο της χρονιάς 2021. Η Εθνική Ασφαλιστική ξεχώρισε, κατά τη γνώμη των χιλιάδων συμμετεχόντων, για τα προγράμματά της που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες, προσφέροντας λύσεις για ασφάλιση οχήματος στον βέλτιστο συνδυασμό καλύψεων και τιμής. Ο διαγωνισμός Best Car αποτελεί θεσμό της ελληνικής αγοράς, ο οποίος στην 3η δεκαετία διοργάνωσης του, αναδεικνύει με τη συμμετοχή χιλιάδων κατόχων αυτοκινήτου, τα Καλύτερα & Ασφαλέστερα αυτοκίνητα της χρονιάς. (εδώ)

 

 

2/2/2021

Ομολογιούχοι που κατέχουν περισσότερο από το 80% των ομολογιών της Intralot που λήγουν τον προσεχή Σεπτέμβριο αποδέχτηκαν τη συμφωνία για την αναδιάρθρωση του χρέους που πρότεινε η εταιρία. Μέσα στους επόμενους μήνες θα κριθεί η τύχη αντίστοιχης πρότασης αναδιάρθρωσης που έχει κατατεθεί για το ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ που λήγει τον Σεπτέμβριο του 2024. Η συμφωνία αναδιάρθρωσης προβλέπει την ανταλλαγή των τίτλων, ονομαστικής αξίας 250 εκατ. ευρώ, με νέα ομόλογα αξίας 205 εκατ. ευρώ (δηλαδή προβλέπεται «κούρεμα» 45 εκατ. ευρώ ή 18%) που θα εκδώσει η Intralot Inc. η θυγατρική της Intralot στις ΗΠΑ. Οι νέες εξασφαλισμένες ομολογίες θα έχουν πληρωτέο επιτόκιο 5,90% τον πρώτο και δεύτερο χρόνο από την έκδοση, 7,00% τον τρίτο χρόνο από την έκδοση και 7,25% στη συνέχεια. Η Intralot Inc. αποτελεί και το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο της εισηγμένης καθώς είχε στο εννεάμηνο του 2020 έσοδα 93,9 εκατ. ευρώ, από τα 266,1 εκατ. ευρώ που παρουσίασε συνολικά ο όμιλος Intralot. (εδώ)

 

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοίνωσε, σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ότι μετά από σχετικές γνωστοποιήσεις προς την εταιρία στο πλαίσιο της «υποχρέωσης γνωστοποίησης συναλλαγών», η PRESKONGO LIMITED, προέβη στις 28.1.2021 σε αγορά, 200.000 μετοχών της εταιρίας, συνολικής αξίας 1.992.000 ευρώ. (εδώ)

 

1/2/2021

Ανοδικό χρηματιστηριακό σερί με "κέρδη" 55,04% έχει καταγράψει το τελευταίο τρίμηνο ο τίτλος της Frigloglass, η οποία πριν από λίγο καιρό ανακοίνωσε την ανανέωση της σύμβασης προμήθειας επαγγελματικών ψυγείων με την Coca-Cola HBC AG. Η συμβατική λήξη επήλθε την 31η Δεκεμβρίου 2020 και ανανεώθηκε, δυνάμει της υπογραφής νέας σύμβασης, έως την 31η Δεκεμβρίου 2025. Η ανανέωση της σύμβασης με την Coca-Cola HBC αποτελεί μια σημαντική εξασφάλιση εσόδων για τη Frigolass. Για να αντιληφθούμε πόσο σημαντική είναι η σχέση της με την CCHBC, αλλά και συνολικά με το σύστημα της Coca-Cola, θα πρέπει να αναφέρουμε πως το 2019 το 53% του κλάδου των ψυγείων, δηλαδή τα 256 εκατ. ευρώ, προήλθαν από πωλήσεις ψυγείων στο συγκεκριμένο σύστημα. (εδώ)

 

Το έργο Σύμπραξης Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου», μεταξύ της Περιβαλλοντικής Πελοποννήσου, εταιρίας του ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, και της περιφέρειας Πελοποννήσου, ύψους 152 εκατ. ευρώ  τέθηκε σε ισχύ. Δημιουργούνται 600 νέες θέσεις εργασίας στην κατασκευή και 200 μόνιμες θέσεις στη λειτουργία, πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο ΣΔΙΤ Διαχείρισης απορριμμάτων στη χώρα, το οποίο θα λύσει οριστικά το μείζον πρόβλημα των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης είναι 28 έτη και περιλαμβάνει τη διετή κατασκευαστική περίοδο και την 26ετή περίοδο λειτουργίας. (εδώ)

 

 

Τη δεύτερη και τελευταία δόση της χρηματοδοτικής συμβολής του Δημοσίου για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι με ανάδοχο την κοινοπραξία ΤΕΡΝΑ-GMR, ενέκρινε πρόσφατα το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Πρόκειται για τα 80 εκατ. ευρώ που απέμεναν για να καλύψουν το σύνολο της χρηματοδότησης του έργου που αναλογεί στο κράτος και ανήλθε συνολικά στο ποσό των 180 εκατ. ευρώ με αρωγό την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Η τελευταία υπέγραψε τη σχετική δανειακή σύμβαση πριν ένα χρόνο, χορηγώντας τους πόρους που θα καλύψουν της ανάπτυξη του νέου αεροδρομίου, συνολικού ύψους 517 εκατ. ευρώ. Το δάνειο πρόκειται να αποπληρωθεί στην ΕΤΕπ σε 28 χρόνια με την ελληνική εταιρία να διατηρεί ποσοστό 32,5% στην εταιρία παραχώρησης του έργου. Από το συνολικό ποσό της χρηματοδοτικής συμβολής του δημοσίου προβλέπεται ότι θα παρακρατηθεί το 5% ως εγγύηση καλής εκτελέσεως ή θα προσκομιστεί ισόποση εγγυητική επιστολή από τράπεζας. (εδώ)

 

Η Marshall Aerospace and Defence Group (MADG) και η INTRACOM DEFENSE (IDE) υπέγραψαν συμφωνία με αντικείμενο τη συνεργασία τους για την ανάπτυξη και υποστήριξη προηγμένων υβριδικών λύσεων ηλεκτρικής ισχύος για διεθνείς αγορές άμυνας και ασφάλειας αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Στo πλαίσιο της συμφωνίας, οι δύο εταιρίες θα αξιοποιήσουν τις συμπληρωματικές τεχνολογικές, κατασκευαστικές και εμπορικές δυνατότητές τους, για να αναπτύξουν τη δραστηριότητά τους σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών παροχής ισχύος στο επιχειρησιακό πεδίο. Η συνεργασία αυτή θα συνδυάσει την κορυφαία τεχνογνωσία της MADG σε μεταφερόμενες εγκαταστάσεις για την υποστήριξη των επιχειρήσεων, με την τεχνολογία των Υβριδικών Συστημάτων Ηλεκτρικής Ισχύος της IDE στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας και της «έξυπνης» διαχείρισης και ελέγχου ισχύος. (εδώ)

 

29/1/2021

Την κατ’ αρχήν αποδοχή εκ μέρους των συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρισμού, μη εξαιρουμένης της ΔΕΗ, συνάντησε η συμφωνία με τους θεσμούς για τα μέτρα συμμόρφωσης της Ελλάδας με την καταδικαστική απόφαση της Κομισιόν για το μονοπώλιο της ΔΕΗ στον λιγνίτη. Οι ποσότητες ενέργειας, οι οποίες θα διατίθενται σε τριμηνιαία ή ετήσια πακέτα, θα ανέλθουν το 2021 στο 50% της λιγνιτικής παραγωγής του προηγούμενου έτους. Αντίστοιχα, το 2022 και το 2023 θα διαμορφωθούν σε ποσοστό 40% με βάση το προηγούμενο έτος. Η διάθεση των προϊόντων τρίμηνης ή ετήσιας διάρκειας θα γίνεται μέσω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη ΡΑΕ και σε τιμή που θα καθορίζεται σε συνάρτηση με την τιμή της προημερήσιας αγοράς του ενεργειακού χρηματιστηρίου με συγκεκριμένο discount. Ικανοποιημένη εμφανίζεται και η ΔΕΗ, κύκλοι της οποίας υπογραμμίζουν ότι δεν ζημιώνεται διότι δεν θα πουλάει κάτω του κόστους. (εδώ)

 

Η Cenergy Holdings SA ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι ηλεκτρικές δοκιμές του υποβρύχιου καλωδίου υψηλής τάσης 150 kV που συνδέει τη Σκιάθο με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς. Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, η οποία προβλέπεται νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό. Μόλις πριν από έναν χρόνο, o ΑΔΜΗΕ ανέθεσε στην Hellenic Cables, μέλος της Cenergy Holdings, σύμβαση αξίας περίπου 43 εκατ. ευρώ για την προμήθεια και εγκατάσταση των υποβρυχίων και χερσαίων καλωδίων για την ηλεκτρική διασύνδεση της Σκιάθου με το εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ενέργειας. Η ολοκλήρωση του έργου προβλέπεται πολύ νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό που την τοποθετούσε στα τέλη του 2021, επιβεβαιώνοντας τις ικανότητες της Hellenic Cables για την εκτέλεση πολύπλοκων έργων τηρώντας τόσο τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα και προϋπολογισμούς όσο και τα υψηλά ποιοτικά κριτήρια που θέτουν οι πελάτες της.  (εδώ)

 

Ο ΟΤΕ αναλαμβάνει, αφού είναι και ο μοναδικός που κλήθηκε να καταθέσει προσφορά, την ανάπτυξη ασύρματων σημείων πρόσβασης στο Διαδίκτυο σε 39 δομές προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, προσφύγων και μεταναστών, προϋπολογισμού κοντά στα 20 εκατ. ευρώ με τον ΦΠΑ. Εκτός από την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού για την υλοποίηση ολοκληρωμένης λύσης ασύρματης πρόσβασης (WiFi) στις 39 δομές, ο ΟΤΕ θα παρέχει και υπηρεσίες υποστήριξης για 32 μήνες από την ολοκλήρωση του έργου. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 6 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές που θα εγκαταστήσει ο ΟΤΕ θα αξιοποιηθούν, μέσω άλλου έργου, για τη λειτουργία καμερών και καρτών πρόσβασης στις δομές φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών. (εδώ)

 

Το έργο Σύμπραξης Δημόσιου  Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου», μεταξύ της Περιβαλλοντικής Πελοποννήσου, εταιρείας του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τέθηκε σε αρχή. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων στη χώρα, το οποίο υλοποιεί το μεγαλύτερο μέρος του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) Πελοποννήσου, ενώ λειτουργεί παράλληλα και συμπληρωματικά με τα Τοπικά Σχέδια Ανακύκλωσης στην πηγή των Δήμων. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης είναι 28 έτη και περιλαμβάνει τη διετή κατασκευαστική περίοδο και την 26ετή περίοδο λειτουργίας. Το ύψος της  επένδυσης  ανέρχεται σε 152 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 62,5 εκατ. ευρώ προέρχονται από επιδότηση ΕΣΠΑ. (εδώ)

 

 

Μπορεί η πανδημία του κορονοϊού να έχει «παγώσει» την αγορά real estate, με τις αγοραπωλησίες ακινήτων να μειώνονται και τους επενδυτές να είναι διστακτικοί να τοποθετήσουν τα κεφάλαιά τους σε ακίνητα, ωστόσο η Pasal Development σχεδιάζει σημαντικές επενδύσεις το 2021. Με αλλαγή ονόματος, επενδύσεις σε big boxes, logistics και κοινωνικά κτίρια η εισηγμένη φιλοδοξεί να επιστρέψει στις προτιμήσεις θεσμικών επενδυτών και να καταγράψει το δικό της «growth story». αγορά του real estate στην Ελλάδα εισέρχεται σε μία νέα περίοδο, όπου θα κυριαρχήσει ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών αξιοποίησης ακινήτων. (εδώ)

 

28/1/2021

Τα χαρτιά της για την Εθνική Ασφαλιστική αναμένεται να ανοίξει η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, στο διοικητικό συμβούλιο που ορίστηκε με κυρίως θέμα τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την πώληση του ασφαλιστικού της «βραχίονα». Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το σενάριο της πώλησης στο CVC είναι και πάλι… επίκαιρο, δεδομένου ότι οι δύο πλευρές φέρεται το τελευταίο διάστημα να έκαναν από κοινού ένα βήμα πίσω, προκειμένου να υπάρξει συμφωνία. Όσον αφορά στη λύση του ΙΡΟ, δηλαδή, την εισαγωγή ποσοστού των μετοχών της στο χρηματιστήριο το α’ τρίμηνο του 2021 που έχει, μάλιστα, και την υποστήριξη του Συλλόγου Υπαλλήλων στην Εθνική Ασφαλιστική, αυτή μάλλον απομακρύνεται. (εδώ)

 

Τη διεύρυνση του υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου ακινήτων αλλά και μια νέα κεφαλαιακή ενίσχυση προετοιμάζει η εισηγμένη ΑΕΕΑΠ, Pasal Development το 2021, έχοντας ολοκληρώσει τους βασικούς στόχους εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης μέσα στο 2020. Στην προσεχή έκτακτη γ.σ. της εισηγμένης αναμένεται να αλλάξει η επωνυμία της, συμβαδίζοντας με την νέα μετοχική και εταιρική ταυτότητα που απέκτησε μετά την είσοδο της Sterner Stenhus, εταιρίας που ηγείται ο Ελληνοσουηδός επιχειρηματίας, Η. Γεωργιάδης. Μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 20 εκατ.ευρώ (με εισφορά ακινήτων και καταβολή μετρητών), η εταιρία αποκτά έναν ισορροπημένο ισολογισμό προκειμένου να προχωρήσει στα επόμενα σχέδια της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αύξηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί με εισφορά ακινήτων, ιδιοκτησίας του βασικού μετόχου, αλλά και με καταβολή μετρητών. (εδώ)

 

Μπορεί η κλωστοϋφαντουργική δραστηριότητα της Επίλεκτος να συνεχίζει να είναι ζημιογόνος, επηρεασμένη μεταξύ άλλων και από τις επιπτώσεις της πανδημίας στον κλάδο, ωστόσο τα πράγματα εξελίσσονται σαφώς καλύτερα για τη θυγατρική της εταιρία Eπίλεκτος Ενεργειακή. Η τελευταία πέρα από ένα φωτοβολταϊκό πάρκο 9,99 Mw στα Φάρσαλα, λειτουργεί από τον Μάιο του 2019 στην ίδια περιοχή μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιοαερίου ισχύος 5,252 Mw (πρόκειται για τη μεγαλύτερη του είδους στην Ευρώπη). Η συγκεκριμένη μάλιστα μονάδα «ανεβάζει ταχύτητες» καθώς ενώ κατά το δωδεκάμηνο Ιουλίου 2019-Ιουνίου 2020 είχε παραγωγή 17,11 Mw, στο δεύτερο εξάμηνο του 2020 η παραγωγή έφτασε στα 11,474 Mw.Πέραν αυτών, η εταιρία εξετάζει να υλοποιήσει και άλλα επενδυτικά σχέδια, με ενδεικτική περίπτωση τη δημιουργία σταθμού ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιομάζας, ισχύος 2,5 Mw και πάλι στην ευρύτερη περιοχή των Φαρσάλων. (εδώ)

 

 

27/1/2021

Ως δίκαιη λύση με την οποία κλείνει μια πολυετής εκκρεμότητα για τη ΔΕΗ περιγράφουν πηγές της επιχείρησης τη συμφωνία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τους θεσμούς για το κλείσιμο του φακέλου για την μονοπωλιακή πρόσβαση της ΔΕΗ στη λιγνιτική παραγωγή ρεύματος. Πρόκειται για υπόθεση που είχε καταλήξει σε καταδίκη της ΔΕΗ από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το 2007. Το επανορθωτικό μέτρο που συμφωνήθηκε στην τηλεδιάσκεψη του υπουργού Κώστα Σκρέκα με τους θεσμούς προβλέπει τη διάθεση μέρους της λιγνιτικής παραγωγής της ΔΕΗ στους προμηθευτές, σε τιμή που θα καθορίζεται από τη ΡΑΕ με βάση φόρμουλα που θα συνδέεται με την τιμή αγοράς. Σύμφωνα με το σχήμα που συμφωνήθηκε, για το οποίο θα ακολουθήσει marke test πριν εφαρμοστεί, οι ποσότητες ενέργειας, οι οποίες θα διατίθενται σε τριμηνιαία ή ετήσια πακέτα, θα ανέλθουν το 2021 στο 50% της λιγνιτικής παραγωγής του προηγούμενου έτους. Αντίστοιχα, το 2022 και το 2023 θα διαμορφωθούν σε ποσοστό 40% με βάση το προηγούμενο έτος. (εδώ)

 

Γυρίζει σελίδα η Ελλάκτωρ, καθώς με μεγάλη πλειοψηφία, 61%, οι μέτοχοι ενέκριναν την αποπομπή της διοίκησης Καλλιτσάντση που ζητούσε η ολλανδική Reggeborgh, ενώ προηγήθηκε το συντριπτικό αποτέλεσμα των δύο πρώτων ψηφοφοριών των μετόχων της Ελλάκτωρ, όπου με ποσοστό 89,6% καταψήφισαν την προτεινόμενη από τη διοίκηση αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 50,4 εκατ. ευρώ, υιοθετώντας τη σχετική εισήγηση της Reggeborgh, την οποία υπερψήφισε και η πλευρά των εφοπλιστών. Τώρα αναμένεται η ψηφοφορία επί του τέταρτου και εξαιρετικά κρίσιμου θέματος, που αφορά την πρόταση της Reggeborgh για την τοποθέτηση νέων προσώπων στο διοικητικό συμβούλιο. (εδώ)

 

Σε τρεις άξονες θα υλοποιηθεί η αναδιάρθρωση της Folli Follie, εφόσον το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει την αίτηση εξυγίανσης, η οποία θα συζητηθεί στις 3 Φεβρουαρίου. Η Folli Follie, δηλαδή, θα μετατραπεί σε εταιρία συμμετοχών, καθώς διαθέτει ποσοστό 10% στην OpsCo η οποία ως ενεργητικό θα αποκτήσει τις συμβάσεις διανομής σχετικά με τις δραστηριότητες κοσμημάτων, μόδας, καλλυντικών και πολυκαταστημάτων του σημερινού ομίλου. Στην AssetsCo και στη θυγατρική της European AssetsCo θα μεταβιβαστούν κτίρια, οικόπεδα και συμμετοχές σε εταιρίες. Η Folli Follie προβλέπεται ότι θα αποδώσει το 32% των συνολικών χρεών της και υπολογίζεται ότι ποσό της τάξεως των 349 εκατ. ευρώ (68% των υποχρεώσεων) θα διαγραφεί. Λόγω, εξάλλου, του μεγάλου «κουρέματος», οι ομολογιούχοι θα αποκτήσουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου στη Folli Follie και στις νέες εταιρίες που θα δημιουργηθούν. Στον αντίποδα, οφειλές ύψους 15,8 εκατ. ευρώ προς Δημόσιο, ασφαλιστικούς οργανισμούς και εργαζομένους εξοφλούνται πλήρως. (εδώ)

 

26/1/2021

Με διψήφια ανάπτυξη σε όλα τα μεγέθη εκτιμάται ότι ολοκληρώθηκε η χρήση του 2020 για τη Σερραϊκή γαλακτοβιομηχανία ΚΡΙ ΚΡΙ, η οποία με πολιορκητικό κριό το γιαούρτι επελαύνει σε 34 χώρες, με τις εξαγωγές να αποτελούν ήδη το 42% των πωλήσεων. Στόχος της διοίκησης της σύμφωνα με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα  Σύμβουλο της ΚΡΙ ΚΡΙ Παναγιώτη Τσινάβο είναι η περαιτέρω ανάπτυξη τόσο στην Ελλάδα όσο και στις αγορές του εξωτερικού με νέα καινοτόμα προϊόντα, ενίσχυση των υπαρχουσών συνεργασιών με μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου αλλά και η επίτευξη νέων στρατηγικών συνεργασιών. Η ΚΡΙ ΚΡΙ, έχοντας επενδύσει την τελευταία πενταετία περί τα 40 εκατ. ευρώ στην αύξηση της παραγωγής, τη μείωση κόστους και την δημιουργία νέων προϊόντων είναι πλέον 2η στην κατάταξη στην Ελλάδα σε μερίδιο αγοράς στο γιαούρτι το οποίο διαμορφώνεται πλέον, σε 16,6%. (εδώ)

 

Η Alpha Bank θα αγοράσει την εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων Cepal η Davidson Kempner (DK) καθώς ολοκλήρωσε τους προηγούμενους μήνες όλη την απαραίτητη προεργασία μετασχηματισμού της. Την 1η Δεκεμβρίου τέθηκε σε ισχύ η πολυετής σύμβαση διαχείρισης (SLA) του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Alpha Βank στην Ελλάδα από τη Cepal. Προηγήθηκε η μεταβίβαση από την τράπεζα στην 100% θυγατρική της Cepal των Διευθύνσεων Καθυστερήσεων Retail και Wholesale, μαζί με το προσωπικό τους. Η σύμβαση διαχείρισης αποτιμήθηκε τουλάχιστον 250 εκατ. ευρώ και για να ολοκληρωθεί η ενδο-ομιλική συναλλαγή απαιτήθηκε να καλυφθεί από την τράπεζα (μέσω της Cepal Συμμετοχών) αύξηση κεφαλαίου κατά 149 εκατ. ευρώ στη Cepal Hellas. Τα παραπάνω κεφάλαια, συν δανεισμός, ο οποίος αντλήθηκε από την Alpha, χρηματοδότησαν την υπογραφή της. Το κεφαλαιακό κέρδος της Alpha από την αποτίμηση του SLA θα εγγραφεί, όταν η DK καταβάλει το τίμημα για την απόκτηση τουλάχιστον του 80% της Cepal. (εδώ)

 

 

Εναλλακτικές προτάσεις έχει υποβάλλει η Morgan Stanley ως σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) για την επικείμενη αύξηση κεφαλαίου 1 με 1,1 δισεκ. ευρώ της Τράπεζας Πειραιώς. Να σημειωθεί ότι σύμβουλοι της Πειραιώς στην αύξηση κεφαλαίου είναι η UBS και η Goldman Sachs. Το ΤΧΣ μετά την μετατροπή των Cocos σε μετοχές κατέχει το 61,34% των μετοχών ή 509,7 εκατ μετοχές σε σύνολο μετοχών 831 εκατ. Με βάση την Morgan Stanley το βασικό σενάριο είναι η πλήρη εξάσκηση δικαιωμάτων δηλαδή 61,34%. To plan B είναι το ΤΧΣ να μην είναι κάτω από 40% με 45%. Το ελληνικό δημόσιο όπως και να έχει πρέπει να αφήσει το ΤΧΣ να λειτουργήσει ως κοινός μέτοχος, όπερ σημαίνει το Ταμείο να αποφασίσει για τα συμφέροντα του και κατ΄ επέκταση το δημόσιο συμφέρον το οποίο υπερασπίζεται. Από την άλλη το ΤΧΣ θα λειτουργήσει και ως εγγυητής της αύξησης κεφαλαίου που θα ισχυροποιήσει την τράπεζα Πειραιώς εξέλιξη άκρως θετική. (εδώ)

 

25/1/2021

Σε «καυτή πατάτα» μετατρέπεται για την πολιτική ηγεσία η υπόθεση των τιμολογίων της ΔΕΗ για τους μεγάλους καταναλωτές, δηλαδή τη βαριά βιομηχανία της χώρας, με την προθεσμία εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης να εκπνέει στα τέλη Φεβρουαρίου. Στην κυβέρνηση υπάρχει προβληματισμός για την ανοιχτή σύγκρουση ΔΕΗ και βιομηχανίας με φόντο τις αυξήσεις στα τιμολόγια που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν έως και το 40%. Να σημειωθεί ότι το Δημόσιο ως μέτοχος στη ΔΕΗ έχει φυσικά λόγο στις αποφάσεις που παίρνονται και λειτουργεί, κατά παράδοση, ως ρυθμιστής σε αυτό το θέμα, προσπαθώντας διαχρονικά να διασφαλίζει ότι οι τιμές του ρεύματος δεν θα «στραγγάλιζαν» την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας. Υπενθυμίζεται ότι από τον Δεκέμβριο βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη ΔΕΗ και τη βιομηχανία για τα νέα τιμολόγια για τους μεγάλους καταναλωτές. Παρ’ ότι οι προτάσεις αυτές αφορούν πλέον ξεχωριστά την κάθε επιχείρηση, διαρροές κάνουν λόγο για προτάσεις εκ μέρους της ΔΕΗ για αυξήσεις που φτάνουν από το 24% έως και το 40% σε ορισμένες περιπτώσεις. (εδώ)

 

Η Frigoglass A.B.E.E. ανακοίνωσε ότι η σύμβαση προμήθειας επαγγελματικών ψυγείων της εταιρίας με την Coca-Cola HBC AG, της οποίας η συμβατική λήξη επήλθε την 31η Δεκεμβρίου 2020, ανανεώθηκε δυνάμει της υπογραφής νέας σύμβασης έως την 31η Δεκεμβρίου 2025. (εδώ)

 

Στην τελική ευθεία βρίσκεται το πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας Πειραιώς, που θα αποφέρει κεφαλαιακά κέρδη περίπου 1 δισ. ευρώ έως το τέλος του α΄ τριμήνου, με στόχο να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την αποκρατικοποίησής της πριν από το καλοκαίρι. Χρονικό ορόσημο θεωρείται ο Ιούνιος, οπότε και θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα του stress test που θα πραγματοποιήσει η ΕΚΤ, και στόχος της κυβέρνησης και της διοίκησης της τράπεζας είναι η προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων πριν από το καλοκαίρι. «Κλειδί» για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων και την αποεπένδυση του ΤΧΣ, που διαθέτει πλέον το 61,3% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, είναι η δημιουργία ενός αξιόπιστου επιχειρηματικού σχεδίου για την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου των κόκκινων δανείων, που με βάση τα στοιχεία του γ΄ τριμήνου του 2020 ανέρχονται σε 21,9 δισ. ευρώ. Στόχος είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια να υποχωρήσουν σε μονοψήφιο νούμερο το 2022 μέσω συνολικών τιτλοποιήσεων ύψους 16 δισ. ευρώ τουλάχιστον. (εδώ)

 

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το επενδυτικό πλάνο ανάπτυξης της Fourlis με την δημιουργία νέων καταστημάτων πόλης αλλά και μεσαίου μεγέθους στα όρια του αστικού ιστού, παρά την πανδημία. Το άνοιγμα των νέων καταστημάτων πόλης ΙΚΕΑ αποτελεί ουσιαστικά την στρατηγική του ομίλου που περιλαμβάνει την ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων σε νέες περιοχές της χώρας αλλά και στο κέντρο μεγάλων πόλεων, όπου δεν υπήρχε παρουσία λόγω απουσίας χώρων. Το πρώτο που εγκαινιάζεται είναι στον Πειραιά. Όσον αφορά τα καταστήματα πόλης, το μοντέλο που ακολουθείται αφορά την δημιουργία καταστημάτων επιφάνειας 1.000 έως 2.000 τ.μ. με περίπου 1.000 κωδικούς, στο κέντρο μεγάλων πόλεων. Τα καταστήματα μεσαίου μεγέθους θα έχουν επιφάνεια από 5.000 έως 10.000 τ.μ. (εδώ)

 

 

Η MLS πληροφορική εξακολουθεί να αθετεί πληρωμές ομολόγων, ενώ οι πιστωτές βρίσκονται σε αδιέξοδο καθώς αδυνατούν να συμπληρώσουν την απαραίτητη απαρτία για να αποφασίσουν καταγγελία των ομόλογων. Την ίδια ώρα, ομάδα ομολογιούχων αποφάσισε να αναλάβει δράση στρεφόμενη κατά του ιδρυτή και προέδρου της MLS, Ιωάννη Καματάκη και άλλων στελεχών της εταιρείας. Η MLS ανακοίνωσε στο Χρηματιστήριο Αθηνών ότι δεν θα προβεί στην πληρωμή των Κουπονιών του ομολόγου ΜΛΣ03, ονομαστικής αξίας 6,7 εκατ. ευρώ της 26ης Οκτωβρίου 2020 και 25ης Ιανουαρίου 2021. Στο μεταξύ, ομάδες ομολογιούχων προχωρούν σε νομικές κινήσεις κατά του ιδρυτή και προέδρου της MLS Ιωάννη Καματάκη και άλλων στελεχών της εταιρείας. Ήδη ομάδα τεσσάρων ομολογιούχων του ΜΛΣ02 έχουν ζητήσει την ποινική δίωξη των παραπάνω για το αδίκημα της εξαπάτησης με βασική κατηγορία ότι εμφάνιζαν ψευδείς οικονομικές καταστάσεις ως αληθείς. (εδώ)

 

Κατά του επενδυτικού σχήματος της Impala Invest που ανέλαβε την εξυγίανση της Creta Farm στρέφεται με ανακοίνωσή του ο Κωνσταντίνος Δομαζάκης, σε συνέχεια αίτησης που κατέθεσε στις 21.1.2021 για ακύρωση της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνου, με την οποία είχε επικυρωθεί (στις 5.2.2020) η Συμφωνία Εξυγίανσης και Μεταβίβασης της Certa Farms. Όπως σημειώνεται, η παραπάνω αίτηση έχει παραδοθεί ήδη προς ανάρτηση στο ΓΕΜΗ Εισηγμένων Εταιρειών και πρόκειται να αναρτηθεί εντός των επόμενων ημερών ενώ η συζήτηση της υπόθεσης θα πραγματοποιηθεί στις 5.3.2021 στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρεθύμνου. (εδώ)

 

Για τον ιστορικό λόφο Στρέφη, είναι η αφετηρία μιας «δεύτερης ζωής». Μέσα από το πρόγραμμα «Υιοθέτησε την Πόλη σου» του Δήμου Αθηναίων, ετοιμάζεται να κλείσει τον κύκλο της εγκατάλειψης και να διεκδικήσει ξανά, με νέα ταυτότητα, πρωταγωνιστικό ρόλο στο κέντρο της Αθήνας και στην καθημερινότητα των πολιτών της. Πρόκειται για ένα εμβληματικό project ανάπλασης, που συντελείται με χορηγία της Prodea Investments, συνυφασμένο και με την ευρύτερη στρατηγική της ηγέτιδας δύναμης του real estate για την ανάδειξη όλο και περισσότερων σημείων της πόλης, σε επίκεντρα πολιτισμού, ψυχαγωγίας, αλλά και τουριστικής έλξης. (εδώ)

 

22/1/2021

Με ποσοστό 79,74% υπέρ, 16,27% κατά και 4,40% αποχή ενέκρινε η γενική συνέλευση της Reds την πώληση ακινήτου, συνδεδεμένης εταιρίας στη Ρουμανία. Πρόκειται για έκταση 7.974 τ.μ. που πρόκειται να πωληθεί στην εταιρεία «Vastint Romania S.R.L”, έναντι 11,4 εκατ. ευρώ. Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της Reds, Γιάννης Μωραϊτης το ακίνητο έχει εκτιμηθεί από δύο εκτιμητές, την Ion Angel και την Deloitte προς 6,886 εκατ. ευρώ και 5,8 εκατ. ευρώ. Η πώληση της ιδιοκτησίας θα ενισχύσει τη ρευστότητα της Reds, όπως ανέφερε ο ίδιος, ενώ τμήμα των εσόδων από την πώληση του ακινήτου θα κατευθυνθούν στην ανάπτυξη του πολυχώρου Cambas project στην Κάντζα για το οποίο αναμένεται η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος με τους όρους δόμησης. (εδώ)

 

 

Στην υπογραφή δύο νέων συμφωνιών εμπορικής μίσθωσης ακινήτων στο Εμπορικό Πάρκο Smart Park στα Σπάτα προχώρησε η ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε., 100% θυγατρική της REDS του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Οι δύο νέες αυτές συνεργασίες, ενισχύουν το μίγμα των προσφερόμενων υπηρεσιών στους επισκέπτες του Πάρκου και επιβεβαιώνουν τη δυναμική του Smart Park, ιδιαίτερα υπό τις παρούσες δυσμενείς συνθήκες της πανδημίας του Covid-19. (εδώ)

 

Σημαντική αύξηση στην παραγωγή ασφαλίστρων πέτυχε η Ευρωπαϊκή Πίστη, για μια ακόμη οικονομική χρήση. Η Εταιρία,μέσα στο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον των τελευταίων ετών, συνεχίζει τη θετική της πορεία και αυξάνει την παραγωγή της, σε αντίθεση με το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς. Πιο συγκεκριμένα η Εταιρία σημείωσε το 2020 αύξηση των ασφαλίστρων της κατά 5,13% στα 223,3 εκ. € από 212,4 εκ. € το 2019. Η Εταιρία διατηρεί υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, από την ίδρυσή της έως σήμερα και στα χρόνια της οικονομικής κρίσης και της ύφεσης των τελευταίων 11 ετών, αύξησε τα ασφάλιστρά της κατά 89,5% από 117,9 εκ. € σε 223,3 εκ. €. (εδώ)

 

Παράταση στην προθεσμία προσχώρησης των ομολογιούχων που επιθυμούν να ενταχθούν στη σύμβαση δέσμευσης (lock up) για την αναδιάρθρωση της Intralot έως την 1η Φεβρουαρίου έδωσε η εταιρία, αναφέροντας ότι πρόκειται για απόφαση που λήφθηκε προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στους επενδυτές για τη μελέτη υποστηρικτικών εγγράφων. Στην ανακοίνωσή της μεταξύ άλλων, η INTRALOT ανακοίνωσε παράταση στη δυνατότητα προσχώρησης στη συμφωνία Lock-up, απαιτείται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν μία συμφωνία προσχώρησης στη συμφωνία Lock-up, καθώς και να παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία για την κατοχή των τίτλων τους, μέσω των σχετικών συστημάτων εκκαθάρισης, στην εταιρεία Lucid, το αργότερο μέχρι τις 5:00μμ (ώρα Λονδίνου) της 1ης Φεβρουαρίου 2021. (εδώ)

 

Η εταιρία FOURLIS αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, κατά το ποσό των 9.880.942,59 € με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού που έχει σχηματιστεί από μη διανεμηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων (κέρδη εις νέον). Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ογδόντα ένα λεπτά του ευρώ (0,81 €) σε ένα ευρώ (1,00 €). Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 52.004.961,00 € διαιρούμενο σε 52.004.961 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) η καθεμιά μετοχή. (εδώ)

 

21/1/2021

Κλειστές πόρτες λόγω σύγκρουσης συμφερόντων βρήκαν από την ΔΕΗ οι κινεζικές εταιρείες που είχαν εκφράσει ενδιαφέρον για την διεκδίκηση του ΔΕΔΔΗΕ. «Κόπηκαν» τόσο η State Grid που ελέγχει τον ΑΔΜΗΕ, όσο και έτερη κινεζική εταιρεια, αλλά με τον ίδιο βασικό μέτοχο, δηλαδή το κινεζικό κράτος. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, η αιτία βρίσκεται στην ονομαστική αναφορά της ίδιας της προκήρυξης του διαγωνισμού ότι μέτοχοι ή συνδεδεμένες εταιρείες με τον ΑΔΜΗΕ προκαλούν σύγκρουση συμφερόντων. Ο όρος δεν είχε μπει τυχαία. Σε κάθε περίπτωση με ή χωρίς κινεζική συμμετοχή, ο διαγωνισμός για την αγορά του 49% του ΔΕΔΔΗΕ συγκεντρώνει ισχυρό ενδιαφέρον.  Το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου του ΔΕΔΔΗΕ (WACC), δηλαδή η ελάχιστη απόδοση που θα καταβάλει η επιχείρηση στους μετόχους της, έχει οριστεί στο 6,7% για την επόμενη τετραετία. Είναι από τα υψηλότερα επίπεδα πανευρωπαϊκά. (εδώ)

 

 

Στο χτίσιμο θέσεων στην αγορά των καυσίμων των Δυτικών Βαλκανίων προχωρά η Coral με όχημα το ισχυρό brand της Shell. Σε χώρες όπου τα προβλήματα στην ποιότητα και τη διακίνηση της βενζίνης και του ντίζελ δεσπόζουν, η εταιρία εμπορίας πετρελαιοειδών του ομίλου της Motor Oil έχει αποφασίσει να εισέλθει με επενδυτικό πλάνο αλλά και με ισχυρό πλεονέκτημα την καθαρότητα των καυσίμων που πιστοποιείται από το σήμα της Shell. Η εξαγορά του 75% της Apios με μερίδιο 3% και 26 πρατήρια στην αγορά της Κροατίας πυροδοτεί, όπως αναφέρουν στελέχη της Coral, την ενεργοποίηση του αναπτυξιακού της προγράμματος στα Δυτικά Βαλκάνια. Η Coral ήδη λειτουργεί πέντε πρατήρια στη Σερβία κι ετοιμάζεται για το άνοιγμα άλλων έξι. (εδώ)

 

Η εταιρία REDS ανακοίνωσε την  σύναψη σύμβασης Μελέτης-Κατασκευής με τη συνδεδεμένη εταιρεία «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», για την εκπόνηση των μελετών και την κατασκευή του Έργου παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος παροχής υπηρεσιών διαχείρισης του τουριστικού λιμένα Αλίμου και χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των κινητών και /ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων εντός της χερσαίας και /ή της θαλάσσιας ζώνης της Μαρίνας Αλίμου', για το οποίο ο Παραχωρησιούχος έχει συνάψει την από 13/05/2020 Σύμβαση Παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο. Η συναλλαγή για την οποία χορηγήθηκε η ειδική άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταστεί οριστικά έγκυρη. (εδώ)

 

Ο όμιλος τσιμεντοβιομηχανιών ΤΙΤΑΝ αναμένει αύξηση 10% της ζήτησης λόγω της εκκίνησης των μεγάλων έργων στην Ελλάδα και την ίδια περίοδο η μετοχή της σημειώνει σχεδόν την ίδια άνοδο. Θα έλεγε κανείς ότι, οι επενδυτές προεξοφλούν κατά κάποιο τρόπο τις εξελίξεις, ωστόσο δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής ότι, ο Τιτάνας είναι πολυεθνική με σημαντικές εξαγωγές και παρουσία σε ΗΠΑ, Νοτιοανατολική Ευρώπη, Ανατολική Μεσόγειο. τα σχέδια της νέας διακυβέρνησης του προέδρου J. Biden για τις υποδομές ευνοούν την περαιτέρω ενίσχυση στα μεγέθη μιας διαχείρισης που ήδη εμφανίζει προοπτικές. Σε συνδυασμό με την άνοδο των έργων στην Ευρώπη, λόγω του Ταμείο Ανάκαμψης, η σημερινή κεφαλαιοποίηση της πολυεθνικής εταιρείας διαμορφώνεται σε ελκυστικά επίπεδα σε σύγκριση τόσο με τις εγχώριες κεφαλαιοποιήσεις όσο και με τις ομοειδείς επιχειρήσεις του κλάδου. (εδώ)

 

20/1/2021

Η δραστηριότητα της «Εριουργία Τρία Άλφα» κλείνει σχεδόν έναν αιώνα ζωής. Το 1933 η εταιρεία διευρύνθηκε με την είσοδο νέων συνεταίρων με εξειδίκευση στο ανδρικό ύφασμα. Το 1975 η εταιρεία μετατράπηκε σε Ανώνυμη και εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Οι διαπραγματεύσεις της εταιρείας με την Diversa ώστε η τελευταία να εισαχθεί μέσω της Τρία Αλφα στο Χρηματιστήριο, δεν τελεσφόρησαν. Η Diversa οδεύει προς διαγραφή, η 3Α παραμένει εισηγμένη. Στόχος της εισηγμένης για το 2021 είναι να πουλήσει τις εγκαταστάσεις της στη Νέα Ιωνία. «Υπάρχουν αρκετοί ενδιαφερόμενοι για το ακίνητο. Έχουν γίνει διάφορες κρούσεις, ωστόσο αναμένουμε επίσημες προτάσεις προκειμένου να προχωρήσει το project. H τιμή πώλησης για την οποία συζητάμε ορίζεται στα 4,5 εκατ. ευρώ και πάνω, ενώ η εταιρεία όταν πουληθεί το ακίνητο, θα συνεχίσει τη δραστηριότητά της με στρατηγείο άλλη έδρα» επισημαίνει ο κ.Εφραίμογλου. (εδώ)

 

Μετά από μια δύσκολη περυσινή χρονιά για την Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου, αλλά και για τον κλάδο της νηματουργίας γενικότερα, το 2021 φαίνεται να ξεκινά με σαφώς καλύτερες προοπτικές. Ειδικότερα, λόγω των σοβαρών επιπτώσεων που επέφερε η πανδημία στη ζήτηση (εσωτερικού και εξωτερικού), ο κύκλος εργασιών της Κλωστοϋφαντουργίας Ναυπάκτου κινήθηκε γύρω στο -30% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο του 2019, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις στις οποίες είχε προχωρήσει η εισηγμένη κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς. Ωστόσο, σε ενοποιημένη βάση ο κύκλος εργασιών της Κλωστοϋφαντουργίας Ναυπάκτου υποχρεώθηκε το 2020 σε σαφώς μικρότερη πτώση, λόγω του ότι σαφώς καλύτερες επιδόσεις από τη μητρική σημείωσαν και οι δύο θυγατρικές της εταιρείες (το εκκοκκιστήριο αλλά και τα φωτοβολταϊκά πάρκα, των οποίων μάλιστα η αποδοτικότητα αυξήθηκε λόγω επενδυτικών παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν). (εδώ)

 

 

Προβλέφθηκε συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου 30% στα έσοδα από τα τυχερά παίγνια που διεξάγει η ΟΠΑΠ Α.Ε. δυνάμει της από 15.12.2000 σύμβασής της με το Ελληνικό Δημόσιο ως τροποποιηθείσα ισχύει, εξαιρετικά έως την 12.10.2020. Ορίστηκε ότι η ισχύς της ρύθμισης αυτής άρχεται από 1.1.2013. Η εν λόγω συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου αυξήθηκε αναδρομικά από 1.1.2016 από 30% σε 35% επί των μικτών κερδών του κατόχου της άδειας. Στις 13.10.2020 ετέθη σε ισχύ η από 12.12.2011 πρόσθετη πράξη η οποία συνήφθη μεταξύτης ΟΠΑΠ Α.Ε. και του ΤΑΙΠΕΔ, και με την οποία προβλέφθηκε η παράταση για δέκα (10) έτη (ήτοι, 13.10.2020 - 12.10.2030) της από 15.12.2000 Σύμβασης Παραχώρησης (εφεξής η «Πρόσθετη Πράξη») και καθορίστηκε συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου σε 30% επί του μικτού κέρδους των παιγνίων. (εδώ)

 

19/1/2021

Ένα βήμα πιο κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής φαίνεται να είναι η διοίκηση της ΕΤΕ και το CVC Capital Partners. Oι δύο πλευρές συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις τους με στόχο έως τα τέλη του μήνα να έχει ξεκαθαρίσει το θέμα της πώλησης της εταιρείας. Με βάση τις τελευταίες πληροφορίες τα δύο μέρη φέρονται να έχουν συγκλίνει σε κρίσιμα θέματα της συμφωνίας που αποτελούσαν αντικείμενο εντατικών διαπραγματεύσεων. Μεταξύ αυτών οι προβλέψεις για τα συμβόλαια ζωής και υγείας, που αποτελούν σημαντικό μέρος των εργασιών της Εθνικής Ασφαλιστικής και η αποτίμηση των οποίων επηρεάζει το τίμημα που καλείται να καταβάλει το CVC. (εδώ)

18/1/2021

Στο ελάχιστο δυνατό συγκρατήθηκαν οι απώλειες του λιμανιού του Πειραιά, σε ό,τι αφορά την διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων το 2020. Παρά την πανδημία και το καίριο πλήγμα που αυτή επέφερε στην εφοδιαστική αλυσίδα, το έτος ολοκληρώθηκε με τον ΟΛΠ να καταγράφει μικρή μείωση κατά 5% στον όγκο των εμπορευματοκιβωτίων που διακινήθηκαν από τις Προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ, που διαχειρίζεται η ΣΕΠ, θυγατρική της Cosco Shipping Ports. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε στο τέλος της εβδομάδας ο κινεζικός όμιλος, από τον Πειραιά διακινήθηκαν πέρσι 4,89 εκατ. κοντέινερ, αριθμός που είναι κατά 5% χαμηλότερος των 5,15 εκατ. κοντέινερ που είχαν διακινηθεί το 2019. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 αναμένεται να ενταθούν οι πιέσεις του ΟΛΠ για την παροχή έγκρισης για την επένδυση ύψους 300 εκατ. ευρώ, που αφορά στην κατασκευή της νέας Προβλήτας IV. (εδώ)

 

Έως το τέλος Ιανουαρίου αναμένεται να ξεκινήσει η κατασκευή του έργου διαχείρισης απορριμμάτων στην Πελοπόννησο από την Τέρνα Ενεργειακή συνολικού προϋπολογισμού 152 εκ ευρώ, με τα 66 εκατ. από αυτά να προέρχονται από επιδότηση μέσω ΕΣΠΑ. Πρόκειται για ένα έργο με στόχο να επιλύσει το περιβαλλοντικό πρόβλημα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με τη χρήση τεχνολογίας αιχμής, για πάνω από 30 χρόνια. Χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής στο έργο θα παράγεται πράσινη ενέργεια καθιστώντας το περιβαλλοντική υποδομή με μηδενικό ενεργειακό ενώ κατά τη διάρκεια κατασκευής προβλέπεται να δημιουργηθούν 600 θέσεις εργασίας και στη συνέχεια 200 άμεσες θέσεις εργασίας για την 28χρονη λειτουργία του. Η Μονάδα Διαχείρισης Απορριμμάτων Ηπείρου βρίσκεται ήδη σε εμπορική λειτουργία και έχει ορίζοντα εκμετάλλευσης τα 25 χρόνια ενώ η συνολική επένδυση έφτασε τα 52,6 εκατ. ευρώ. (εδώ)

 

Στο 25,58% διαμορφώνεται η συμμετοχή των Δ. Μπάκου και Ι. Καϋμενάκη, όπως γνωστοποίησε η ΕΛΛΑΚΤΩΡ, σχετικά με σημαντική μεταβολή στη συμμετοχή και τα δικαιώματα ψήφου. Η συμμετοχή της AKRON TRADE AND TRANSPORT SA στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της εκδότριας ανέρχεται του ορίου 20%, και η συμμετοχή των κ.κ. Δημητρίου Μπάκου, Ιωάννη Καϋμενάκη ανέρχεται πλέον του ορίου 25%. (εδώ)

 

Έξοδο στις αγορές με ένα «πράσινο» ομόλογο που σηματοδοτεί και τον μεγάλο μετασχηματισμό της εταιρείας, ετοιμάζει για το επόμενο διάστημα η ΔΕΗ, συνεκτιμώντας το θετικό κλίμα που καταγράφεται στα οικονομικά της μεγέθη αλλά και τις αξιολογήσεις από την Fitch και την Standard & Poor’s που προηγήθηκαν, οι οποίες ανοίγουν το δρόμο για μια επιτυχής έκδοση που θα συμβάλλει σε καλύτερους όρους χρηματοδότησης. Πρόκειται για το επόμενο μεγάλο βήμα για την επιχείρηση και τη διοίκηση υπό τον  κ. Γιώργο Στάσση, περίπου έξι χρόνια μετά την τελευταία έξοδο στις αγορές της ΔΕΗ, από την οποία αντλήθηκαν συνολικά 700 εκατ. ευρώ από δύο εκδόσεις 3ετούς και 5ετούς διάρκειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος της ΔΕΗ είναι  ένα πραγματικά καινοτόμο ομόλογο, που ανήκει στην κατηγορία του «Sustainability Bond». (εδώ)

 

 

Η ΕΥΔΑΠ η εταιρία ύδρευσης και αποχέτευσης και το ελληνικό δημόσιο βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις οι οποίες θα έχουν αίσια κατάληξη για παρελθούσες εκκρεμότητες της εταιρίας. Να σημειωθεί ότι μεταξύ άλλων η ΕΥΔΑΠ έχει εκκρεμότητα για το αδιύλιστο νερό μια διαφορά 137 εκατ που δημιουργήθηκε μεταξύ 2013 και 2020. Με βάση πηγές κοντά στις διαπραγματεύσεις, υπολογίζεται ότι έως τα τέλη Μαρτίου 2021, δηλαδή έως το τέλος του α΄ τριμήνου του 2021 θα έχει επέλθει συμφωνία που θα περιλαμβάνει τα εξής. 1) Η ΕΥΔΑΠ θα πληρώσει εφάπαξ περίπου 150 εκατ ευρώ στο ελληνικό δημόσιο δίνοντας και ρευστότητα στο κράτος ώστε να κλείσει η εκκρεμότητα του αδιύλιστου νερού. 2)Το κράτος από την πλευρά του δεν θα έχει καμία απαίτηση προς την ΕΥΔΑΠ ενώ εξετάζεται να κλείσει και άλλες εκκρεμότητες που αφορούν άλλα ζητήματα. Πρακτικά η ΕΥΔΑΠ μετά από αυτό το deal θα είναι μια καθαρή δημόσια επιχείρηση χωρίς εκκρεμότητες προς το ελληνικό δημόσιο. (εδώ)

 

14/1/2021

Ο όμιλος της ΔΕΗ και ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) θα βρεθούν στο επίκεντρο. Μεταξύ των σχεδίων για αναδιάρθρωση και εξυγίανση του ισολογισμού της ΔΕΗ, συμπεριλαμβάνονται και πλάνα κεφαλαιακής ενίσχυσης μέσω έκδοσης ευρωομολόγου ύψους 500 εκατ ευρώ. Τραπεζικές πηγές αναφέρουν ότι η ΔΕΗ προετοιμάζεται, έχει ήδη κάνει κρούσεις και σε τράπεζες ώστε σταδιακά να προετοιμάσει το έδαφος. (εδώ)

13/1/2021

Η «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE» ανακοίνωσε ότι αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.)των 394.400.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της, ονομαστικής αξίας € 6,00 η κάθε μία, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά € 2.366,4εκατ. κατόπιν μετατροπής του συνόλου των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών («CoCos») από το ομολογιακό δάνειο εκδόσεως της Εταιρίας συνολικής ονομαστικής αξίας € 2.040εκατ., οι οποίες είχαν καλυφθεί πλήρως από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). Συνεπεία των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε €4.986.354.984 διαιρούμενο σε 831.059.164 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €6,00 εκάστη. (εδώ)

 

Η Εθνική Τράπεζα ετοιμάζεται για το ντιλ της πώλησης του 80% της Εθνικής Ασφαλιστικής στο αμερικανικό επενδυτικό κεφάλαιο CVC Partners. Αν οι συζητήσεις, οι οποίες δεν έχουν διακοπεί, δεν καταλήξουν σε συμφωνία, η ΕΤΕ θα προχωρήσει σε δημόσια προσφορά ή και ιδιωτική τοποθέτηση για την πώληση του 51-80% των μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σε αυτή την περίπτωση, η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί σε τρεις με τέσσερις μήνες. (εδώ)

 

 

Συμφωνία μέσω της θυγατρικής της Zeologic ΑΕΒΕ με την εταιρεία Inwaste ΑΕ, υπέγραψε η Mytilineos, για τον σχεδιασμό, προμήθεια και κατασκευή πρότυπης μονάδας επεξεργασίας επικίνδυνων και μη στερεών απόβλητων και ιλύων στην Ελλάδα. Η επένδυση, που έχει ήδη λάβει τις απαραίτητες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, θα υλοποιηθεί στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή του Κιλκίς, και θα αποτελεί την πρώτη εγκατάσταση αυτού του είδους στη χώρα. Ο στόχος της εταιρείας είναι η μονάδα αυτή να καταστεί πρότυπη και να συμβάλει στην ασφαλή επεξεργασία των αποβλήτων, αποτελώντας την πρώτη ολοκληρωμένη περιβαλλοντική λύση στο ζήτημα της επαρκούς διαχείρισης των Επικίνδυνων Αποβλήτων στην Ελλάδα. (εδώ)

 

Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την ακύρωση ιδίων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,83€ η κάθε μία, με συνακόλουθη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των €28.203.655. Μετά την ως άνω μείωση λόγω της ακύρωσης των μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε €1.302.390.394,60 (από €1.330.594.050,08 προ της μείωσης) και διαιρείται σε 460.208.620 κοινές ονομαστικές μετοχές (από 470.174.576 κοινές ονομαστικές μετοχές προ της ακύρωσης), ονομαστικής αξίας €2,83 η κάθε μία. (εδώ)

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα (εδώ)