Τα Αμοιβαία Κεφάλαια, κατά το 2020

08 Φεβρουαρίου 2021, 11:25 | Χ&Α - 225

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια, κατά το 2020

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια, κατά το 2020

Παρά τις αντιξοότητες που επικράτησαν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, το 2020, υπήρξε για τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, ένα θετικό έτος. Και αυτό επειδή, παρά τη σημαντική απώλεια που κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστήριου (-11,7%) και τις εντυπωσιακές διακυμάνσεις των τιμών κατά τη διάρκεια του έτους (στο μήνα Μάρτιο, οι απώλειες του Γενικού Δείκτη και της καθαρής τιμής των μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, έφτασαν μέχρι και το -40%), για το σύνολο του έτους, ο αριθμός των μεριδίων κατέγραψε μία ικανοποιητική αύξηση, συνεχίζοντας την τάση που είχε ξεκινήσει κατά το 2019. Αυτό όμως αφορά σε ποσοτικό επίπεδο.

Σε ποιοτικό επίπεδο, καίτοι ελαφρά καλύτερες από το Γενικό Δείκτη, οι αποδόσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, ήταν για μία ακόμη χρονιά, “φτωχές” και αδύναμες για να κατορθώσουν να προσελκύσουν μεγαλύτερο αριθμό αποταμιευτών, οι οποίοι εξακολουθούν να δείχνουν προτίμηση στους τραπεζικούς καταθετικούς λογαριασμούς, παρά τα -σχεδόν- μηδενικά καταθετικά επιτόκια.

Στο παρόν τακτικό τρίμηνο αφιέρωμά μας, πέραν από τις τρέχουσες εξελίξεις του κλάδου, θα παρουσιάσουμε και θα αναλύσουμε, τη διάρθρωση των χαρτοφυλακίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στις 31/12/2020, θα εξετάσουμε τις τοποθετήσεις τους ανά κλάδο, θα εντοπίσουμε την “κινητικότητα” των χαρτοφυλακίων τους και θα εξετάσουμε αναλυτικά τις τοποθετήσεις τους σε μετοχές και τις μεταβολές που υπήρξαν, ανά τρίμηνο, καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020. Τέλος, θα παραθέσουμε τις επιδόσεις του κάθε μετοχικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας 2010-2020 και την κατάταξη του καθενός μέσα στο σύνολο του κλάδου.

Υπενθυμίζουμε ότι, η παρουσίαση των χαρτοφυλακίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, ανά τρίμηνο, γίνεται από το “Χ&Α”, κατ’ αποκλειστικότητα και ανελλιπώς -με εξαίρεση το διάστημα αναστολής της έκδοσής μας- από το 1991.

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα (εδώ)