Χαρτοφυλάκιο 4 μετοχών, εναντίον Χαρτοφυλακίου 6 μετοχών

08 Φεβρουαρίου 2021, 07:10 | Χ&Α - 225

Πιστεύοντας ότι κάθε μέρα μας προσφέρεται καινούργια γνώση με την οποία μπορούμε να εξελίσσουμε κάτι που δημιουργήσαμε, δαπανούμε αρκετό χρόνο και ενέργεια για τη μελέτη -και όταν χρειάζεται- και για την εξέλιξη του “απόλυτου συστήματος”.

Στο παρελθόν, όταν γράφαμε το βιβλίο για το σύστημα, είχαμε κάνει πολλές “αναδρομικές” δοκιμές με διάφορους αριθμούς μετοχών. Όμως, οι αναδρομικές δοκιμές, δε σου δίνουν την ευκαιρία να “νιώσεις” την αγωνία της καθημερινότητας. Οι δοκιμές, σε “πραγματικό χρόνο” και μάλιστα, σε δημόσια θέα, κατά την άποψή μας, έχουν μεγαλύτερη αξία και είναι πιο διδακτικές.

Στο τεύχος 224, του περιοδικού ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ, επιχειρήσαμε να δημιουργήσουμε ένα υποθετικό χαρτοφυλάκιο με 6 μετοχές (δείτε εδώ), προκειμένου να κάνουμε μια σύγκριση με το χαρτοφυλάκιο των 4 μετοχών που ακολουθεί το Απόλυτο Σύστημα συναλλαγών. Στα σενάρια που εξετάσαμε τότε, είδαμε ότι το χαρτοφυλάκιο των 6 μετοχών, πέτυχε ελαφρά καλύτερη απόδοση από το χαρτοφυλάκιο των 4 μετοχών.

Επαναλαμβάνουμε το πείραμα αυτό, με τον εξής τρόπο: Στο χαρτοφυλάκιο των 6 μετοχών, θα έχουμε πάντα τις 4 μετοχές που έχουμε στο χαρτοφυλάκιο των 4 μετοχών, συν δύο ακόμη. Και στα δύο χαρτοφυλάκια θα συνεχίσουμε να κάνουμε πράξεις, τις ίδιες μέρες. Από καιρού σε καιρό, θα σχολιάζουμε την εξέλιξη.

Ας δούμε πώς έχει σήμερα η εικόνα του παραπάνω χαρτοφυλακίου, το οποίο ξεκίνησε στις 2/1/2020:


Σημειώσεις: α) Το χαρτοφυλάκιο με τις 6 μετοχές, περιλαμβάνει τις ΑΛΦΑ, ΕΧΑΕ, ΜΥΤΙΛ, ΟΠΑΠ, ΣΑΡ, ΦΛΡΚ και το χαρτοφυλάκιο με τις 4 μετοχές περιλαμβάνει τις ΑΛΦΑ, ΕΧΑΕ, ΣΑΡ, ΦΡΛΚ. β) Οι αποτιμήσεις προκύπτουν από τις τιμές της 8/2/2021

Χαρτοφυλάκιο Απόλυτου Συστήματος με 6 μετοχές

Ημ/νία εισόδου Κεφάλαιο Ημ/νία εξόδου Αποτίμηση Απόδοση (%)

2/1/2020 13.150,21 24/2/2020 11.258,90 -14,38%

8/4/2020 11.258,90 13/5/2020 11.502,10 2,16%

27/5/2020 11.502,10 26/6/2020 11.607,16 0,91%

19/8/2020 11.607,16 22/9/2020 11.890,04 2,44%

9/11/2020 11.890,04 8/2/2021 13.885,09 16,78%Απόδοση από έναρξη 5,59%Χαρτοφυλάκιο Απόλυτου Συστήματος με 4 μετοχές

Ημ/νία εισόδου Κεφάλαιο Ημ/νία εξόδου Αποτίμηση Απόδοση (%)

2/1/2020 13.150,21 24/2/2020 11.202,33 -14,81%

8/4/2020 11.202,33 13/5/2020 11.509,13 2,74%

27/5/2020 11.509,13 26/6/2020 11.629,81 1,05%

19/8/2020 11.629,81 22/9/2020 12.125,95 4,27%

9/11/2020 12.125,95 8/2/2021 13.528,13 11,56%Απόδοση από έναρξη 2,87%Τιμή Γενικού Δείκτη

Ημ/νία εισόδου ΓΔ Ημ/νία εξόδου ΓΔ Απόδοση (%)

2/1/2020 930,71 24/2/2020 818,35 -12,07%

8/4/2020 609,09 13/5/2020 590,84 -3,00%

27/5/2020 660,30 26/6/2020 641,95 -2,78%

19/8/2020 646,27 22/9/2020 624,62 -3,35%

9/11/2020 691,36 8/2/2021 778,01 12,53%Απόδοση από έναρξη -16,41%

Το πρώτο βασικό -και πλέον σημαντικό- συμπέρασμα είναι ότι και το χαρτοφυλάκιο των 6, αλλά και αυτό των 4 μετοχών, είχαν πολύ μεγαλύτερη απόδοση από το Γενικό Δείκτη. Άρα, όντως, το “απόλυτο σύστημα” εκμεταλλεύεται τις διακυμάνσεις της αγοράς και “νικάει” το Γενικό Δείκτη.
Κατά δεύτερο, παρατηρούμε ότι και πάλι, το χαρτοφυλάκιο των 6 μετοχών, έχει ελαφρά καλύτερη απόδοση από το χαρτοφυλάκιο των 4 μετοχών (5,59% έναντι 2,87%). Σημαίνει αυτό κάτι;
Κατά την άποψή μας, όχι ακόμη. Η μικρή διαφορά της απόδοσης, οφείλεται στην ελαφρά καλύτερη πορεία των ΟΠΑΠ και των ΜΥΤΙΛ, σε σχέση με την ομάδα των υπόλοιπων 4 μετοχών. Όμως, οι εταιρίες και οι μετοχές, δε κρίνονται σε διάστημα μερικών μηνών ή και έτους. Προς το παρόν επιφυλασσόμαστε για την εξαγωγή περισσότερων συμπερασμάτων και παρακολουθούμε την εξέλιξη, για την οποία θα σας ενημερώνουμε με σύντομα σημειώματα.Επιστροφή στα περιεχόμενα (εδώ)