Εισηγμένες Εταιρίες: Προβλέψεις πωλήσεων - κερδών 2021 (πίνακας)

13 Μαρτίου 2021, 09:50 | Χ&Α - 226

Ο πίνακας αυτός, συνοδεύει άρθρο του τεύχους 226 (Μάρτιος 2021) με τίτλο: “Προβλέψεις αποτελεσμάτων χρήσης 2021” (εδώ)

 

Δείτε τον πίνακα σε περιβάλλον excel, εδώ.

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα (εδώ)