Η πορεία του Κινητού Μέσου Όρου 200 ημερών

13 Απριλίου 2021, 10:31 | Χ&Α - 227

Στις 9/4/2021, η καμπύλη του Κινητού Μέσου Όρου 200 ημερών (ΚΜΟ-200) βρισκόταν στις 710,21 μονάδες, δηλαδή απείχε από την καμπύλη του Γενικού Δείκτη (ΓΔ) κατά 20,35% (ως βάση υπολογισμού λαμβάνουμε την τιμή του ΓΔ). Στην παρούσα φάση, η τιμή του ΚΜΟ-200 αυξάνεται με ρυθμό 1,00 - 1,10 μονάδες την ημέρα.

Όπως αναφέραμε και στο προηγούμενο τεύχος, στην παρούσα φάση, η κίνηση των καμπυλών είναι η κανονική κίνηση μιας ανοδικής αγοράς, που δεν εμφανίζει κάποιο σημείο ανησυχίας. Για να ανατραπεί η παρούσα εικόνα, θα πρέπει να συμβεί κάτι εξαιρετικά αρνητικό και απρόβλεπτο.

Δείτε το διάγραμμα σε διαδραστική μορφή, εδώ.

Πότε μπορεί να τερματιστεί η άνοδος; Απάντηση σ’ αυτό το ερώτημα δε μπορεί να δώσει το ζεύγος των καμπυλών του ΓΔ και του ΚΜΟ-200. Μπορούμε όμως να δούμε τα μεγέθη της απόστασης μεταξύ των δύο καμπυλών που έχουν σχηματιστεί στο παρελθόν.

Αν εξετάσουμε την περίοδο από το 2007 έως σήμερα (δείτε εδώ), παρατηρούμε ότι, η τιμή της διαφοράς, έφθασε μέχρι και το 30% (στις αρχές του 2013). Όμως, επειδή η παραπάνω περίοδος ήταν ταραχώδης και “μη κανονική”, μπορούμε να παρατηρήσουμε την περίοδο από το 1988 έως και σήμερα (δείτε εδώ). Στο διάγραμμα αυτό παρατηρούμε ότι, στην προ του 1999 περίοδο, η τιμή της διαφοράς μεταξύ των δύο καμπυλών βρισκόταν συχνά πάνω από το 50% και σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπέρασε και το 30%. Όμως, τότε οι άνοδοι ήταν περισσότερο “βίαιες”. Δε νομίζουμε ότι θα έχουμε κάτι αντίστοιχο στην παρούσα φάση. Η άνοδος θα είναι περισσότερο ήπια.

Δείτε το διάγραμμα σε διαδραστική μορφή, εδώ.

Μπορούμε όμως να εκτιμήσουμε πού θα βρίσκεται η καμπύλη του ΚΜΟ, μετά από 100 συνεδριάσεις. Από τα διάφορα σενάρια που εφαρμόζουμε, προκύπτει ότι, αν μετά από 100 συνεδριάσεις (δηλαδή στις 1/9/2021), ο μέσος όρος των κλεισιμάτων του ΓΔ (από σήμερα μέχρι τότε) είναι 900 μονάδες, η τιμή του ΚΜΟ-200 θα βρίσκεται στις 847,4 μονάδες. Αν ο μ.ο. των κλεισιμάτων είναι στις 910 μονάδες, η τιμή του ΚΜΟ-200 θα βρίσκεται στις 852,4 μονάδες. Και αν ο μ.ο. είναι 920 μονάδες, η τιμή του ΚΜΟ-200 θα βρίσκεται στις 858,4 μονάδες. Για το λόγο αυτό, επισημαίνουμε ότι δεν υπάρχει ορατός λόγος ανησυχίας.

Δείτε το διάγραμμα σε διαδραστική μορφή, εδώ.

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα (εδώ)