Το χαρτοφυλάκιο σταθερών μηνιαίων καταβολών

13 Απριλίου 2021, 08:00 | Χ&Α - 227

Το χαρτοφυλάκιο σταθερών μηνιαίων καταβολών

Το χαρτοφυλάκιο σταθερών μηνιαίων καταβολών

Η πορεία του αρχίζει να μας εκπλήσσει!

Έχουμε συχνά εκφράσει θετικότατα σχόλια για αυτό το χαρτοφυλάκιο το οποίο δημιουργείται από σταθερές καταβολές ύψους € 200 (τόσο είναι το ποσό που εμείς χρησιμοποιούμε ως παράδειγμα, όμως αρκετά άτομα που το υλοποιούν, καταβάλλουν μεγαλύτερα ποσά), δηλαδή από ένα ποσό που εύκολα μπορεί να “βγει” από τη μέση οικογένεια και σταδιακά, μέσα στο χρόνο, δημιουργεί ένα αξιόλογο κεφάλαιο το οποίο, με τη βοήθεια του “απόλυτου συστήματος” επενδύει στην αγορά και εκμεταλλεύεται τις διακυμάνσεις της.

Ήδη, στο δικό μας παράδειγμα, το χαρτοφυλάκιο έχει φτάσει στο ποσό των € 7.478,21, από τα οποία, τα € 5.600 προήλθαν από 28 μηνιαίες καταθέσεις των € 200. Όμως, προσέξτε τί έχει αρχίσει και γίνεται τώρα: Μεταξύ 1 και 5 Απριλίου, η αποτίμηση του χαρτοφυλακίου, από € 7.088,74, πήγε στα € 7.478,21. Δηλαδή, μετά από “ήπιες” ανόδους 5 συνεδριάσεων, κέρδισε ποσό που ισούται με σχεδόν δύο μηνιαίες καταβολές. Ενώ, κατά το μήνα Μάρτιο, υπήρξαν μέρες που, σε μία συνεδρίαση, κέρδισε πάνω από € 200. Αυτό είναι κάτι που είχαμε επισημάνει όταν το πρωτοπαρουσιάζαμε. Δηλαδή ότι, θα έρθει η εποχή που το κέρδος μιας μέρας θα είναι μεγαλύτερο από την καταβολή ενός μηνός, ενώ -και αυτό σημειώστε το- μετά από 2-3 χρόνια, μπορεί να έρθει η μέρα που το κέρδος μιας μέρας, θα είναι υψηλότερο από τις καταβολές ενός ολόκληρου έτους! Το χαρτοφυλάκιο αυτό, μέσα στα χρόνια, θα γιγαντωθεί!

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά έδω.

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα (εδώ)