Ελληνικά Χρηματιστήρια: Ίσως η καλύτερη χρονιά της δεκαετίας!

13 Απριλίου 2021, 12:15 | Χ&Α - 227

Ελληνικά Χρηματιστήρια: Ίσως η καλύτερη χρονιά της δεκαετίας!

Ελληνικά Χρηματιστήρια
Ίσως η καλύτερη χρονιά της δεκαετίας!

 

Ο κύκλος εργασιών του έτους 2020 για τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών διαμορφώθηκε σε € 30,7 εκατομμύρια, έναντι € 33,4 εκατ. το 2019, σημειώνοντας μείωση κατά 7,9%. Το 52,5% σχεδόν του κύκλου εργασιών του ομίλου προέρχεται από έσοδα από τη διαπραγμάτευση, εκκαθάριση και διακανονισμό των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπου αθροιστικά έφθασαν τα €16,1 εκατ. έναντι € 19,4 εκατ. το 2019. Το 19,1% αφορά σε έσοδα που διαμορφώνονται με γνώμονα το ύψος της κεφαλαιοποίησης της αγοράς ενώ το 28,4% από υπηρεσίες που παρέχει ο όμιλος στους συμμετέχοντες στην ελληνική κεφαλαιαγορά και σε άλλους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό που είναι αδειοδοτημένοι να λειτουργούν αγορές.

Το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών και δαπανών με παρεπόμενες υπηρεσίες για το 2020 ανήλθε σε € 21,2 εκατ. έναντι  € 18,9 εκατ. το 2019, αυξημένο κατά 12,2%. Σημειώνεται ότι η μεταβολή προέρχεται κυρίως από τις αμοιβές προσωπικού όπως αυτές διαμορφώθηκαν με την λειτουργική αναδιοργάνωση, την αμοιβή συμβούλων για τη βελτίωση της επιχειρησιακής οργάνωσης καθώς και από το κόστος συντήρησης τεχνολογικών υποδομών που αποκτήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

Το EBITDA διαμορφώθηκε σε € 8,3 εκατ., μειωμένο κατά 37,0% σε σχέση με τα  € 13,2 εκατ. του 2019. Η καθαρή κερδοφορία, διαμορφώθηκε στα € 3,8 εκατ. έναντι € 6,1 το 2019, παρουσιάζοντας μείωση 36,4%.
Παρόλα αυτά, η Διοίκηση αποφάσισε να προτείνει στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση (31/5/2021), τη διανομή μερίσματος € 0,07 ανά μετοχή και την επιστροφή κεφαλαίου επίσης € 0,07 ανά μετοχή.

Θα πρέπει πάντα να συνδέουμε την πορεία των οικονομικών της μεγεθών με την πορεία της ευρύτερης χρηματιστηριακής αγοράς, αφού αυτά είναι συναρτώνται άμεσα με τη χρηματιστηριακή δραστηριότητα. Όπως εξηγούμε και στο τμήμα των χρηματιστηριακών στατιστικών, η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών κατά το α’ τρίμηνο διαμορφώθηκε στα € 73,8 εκατομμύρια, μεγαλύτερη από την μέση αξία των συναλλαγών του 2020 (€ 64,2 εκατ.). Εκτίμησή μας είναι ότι, για το σύνολο του έτους, η μέση αξία των συναλλαγών θα προσεγγίσει τα € 85 εκατομμύρια.

Με βάση την εκτίμηση αυτή, αναμένουμε ότι, κατά το 2021, τα συνολικά έσοδα, του Ομίλου, θα κυμανθούν μεταξύ € 38 έως € 40 εκατομμύρια και η καθαρή κερδοφορία μεταξύ € 12 - 14 εκατομμύρια, με αποτέλεσμα, το 2021 να αναδειχθεί ως ένα από τα καλύτερα χρόνια της τελευταίας δεκαετίας. Δείτε τον Πίνακα 1, που είχαμε δημοσιεύσει και στο τεύχος του Ιανουαρίου (Νο 224), όπου αποδεικνύαμε την “αρκετά σταθερή” συνάρτηση των εσόδων της εταιρίας, σε σχέση με το ύψος των συναλλαγών.
Η πρόβλεψη αυτή, μας κάνει ιδιαίτερα αισιόδοξους για τη μετοχή της εταιρίας, η τιμή της οποίας εκτιμούμε ότι θα υπερβεί τα € 5,50.Έσοδα ΕΧΑΕ (μητρικής και θυγατρικών) 2013-2020

Ποσά σε χιλ. € Συνολική Αξία Συναλλαγών Χ.Α. Μ.Ο. αξίας συναλλαγών Έσοδα Μητρικής Περιθώριο εσόδου μητρικής (%) Έσοδα θυγατρικών Περιθώριο εσόδου θυγατρικών (%) Ενοποιημένα Εσόδα ΕΧΑΕ Ενοπ. περιθώριο εσόδου (%)

2020 15.991.673 64.224 15.766 0,099% 14.969 0,094% 30.735 0,192%

2019 16.427.060 66.506 15.149 0,092% 18.219 0,111% 33.368 0,203%

2018 13.754.954 55.241 13.637 0,099% 12.949 0,094% 26.586 0,193%

2017 14.621.907 58.255 14.024 0,096% 13.388 0,092% 27.412 0,187%

2016 14.796.869 59.425 14.036 0,095% 12.919 0,087% 26.955 0,182%

2015 19.118.504 85.733 18.050 0,094% 16.985 0,089% 35.035 0,183%

2014 30.599.486 123.385 22.448 0,073% 22.686 0,074% 45.134 0,147%

2013 21.218.758 86.255 31.487 0,148% 48.403 0,228% 79.890 0,377%


Δείτε το δελτίο τύπου εδώ, την κατάσταση αποτελεσμάτων εδώ, την παρουσίαση της εταιρίας εδώ και τα οικονομικά μεγέθη της εταιρίας εδώ.

Επιστροφή στα περιεχόμενα (εδώ)