Ευρωπαϊκή Πίστη: Σταθερά θετική, ανοδική πορεία

13 Απριλίου 2021, 12:10 | Χ&Α - 227

Ευρωπαϊκή Πίστη: Σταθερά θετική, ανοδική πορεία

Ευρωπαϊκή Πίστη
Σταθερά θετική, ανοδική πορεία

 

Με τις καλύτερες επιδόσεις στην ιστορία της έκλεισε το 2020 για την εταιρία. Με βάση την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, οι οικονομικοί στόχοι που έχει θέσει η εταιρία είναι: α) να αυξήσει τα έσοδα επενδύσεων στα € 7 εκατομμύρια, β) να μειώσει το κόστος λειτουργίας κατά 14%, γ) να αυξήσει την παραγωγή της κατά 7,1% και δ) να επιτύχει στον κλάδο αυτοκινήτων αποζημιώσεις <60%, στον κλάδο  Ν.Π Ζωής <65%, στον κλάδο Ν.Π. Ομαδικών <80%, στον κλάδο των Ομαδικών < 70% και στην κατηγορία των λοιπών κλάδων <35%.

Η διοίκηση, κατά την ενημέρωση των αναλυτών, εξήγησε πως η αύξηση των εσόδων θα καταφέρει να επιτευχθεί μέσα από επενδύσεις, που στοχεύει να πραγματοποιήσει και αυτές περιλαμβάνουν, την μερική στροφή της εταιρίας σε ομόλογα με υψηλότερο κουπόνι (κυρίως εταιρικά), θα επιλέξει εταιρίες με σταθερή μερισματική απόδοση για το μετοχικό χαρτοφυλάκιο της, θα ενισχύσει τον τομέα τον Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (αφού ξεπεραστούν διαδικαστικά θέματα που υπάρχουν σχετικά με τις άδειες για τα φωτοβολταϊκά πάρκα) και τέλος στον κλάδο των ακινήτων, θα επικεντρωθεί σε επενδυτικά ακίνητα με σταθερά μισθώματα.

Επίσης, κατά την παρουσίαση, αναφέρθηκε ότι α) η εταιρία προσπαθεί να βρίσκεται πάντα “ετοιμοπόλεμη” εξετάζοντας μια σειρά από δυσμενή έως και ακραία σενάρια (αθέτηση πληρωμής από πελάτες πιστοληπτικής ικανότητας ΑΑ), ώστε σε περίπτωση που αυτά συμβούν, να μην κινδυνεύσει. β) Το πρόγραμμα  αγοράς Ιδίων Μετοχών, προς το παρόν έχει αναβληθεί και θα συνεχιστεί όταν οι συνθήκες θα είναι καλύτερες. γ) Στον τομέα της Υγείας, τα συμβόλαια είναι αρκετά ανταγωνιστικά και πολύ φθηνά. Θα απαιτηθεί στο μέλλον, να αυξηθούν οι τιμές των συμβολαίων εκτός εάν η κυβέρνηση προχωρήσει σε μείωση του ΦΠΑ (24%) στις αποζημιώσεις και στη μείωση του φόρου ασφαλίστρων. δ) Στον κλάδο των αυτοκινήτων, προβλέπεται να υπάρξουν ανοδικές προσαρμογές στα ασφάλιστρα μετά την λήξη του lockdown, ενώ σε επίπεδο εσόδων θα διατηρηθεί περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.

Αναφορικά με τα μεγέθη της χρήσης 2020, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και συναφή έσοδα παρουσίασαν αύξηση κατά 5,1% και διαμορφώθηκαν στα € 223,3 εκατομμύρια έναντι € 212,4 εκατ. το 2019, με τον  κλάδο Ζωής να σημειώνει τη μεγαλύτερη αύξηση (13,5%). Αξίζει να αναφερθεί ότι και οι τρεις ασφαλιστικοί κλάδοι συνέχισαν την αναπτυξιακή τους πορεία για το έτος 2020. Η καθαρή κερδοφορία του ομίλου, διαμορφώθηκε στα €18,5 εκατ. έναντι  € 17,5 εκατ. το 2019, παρουσιάζοντας αύξηση 5,8%. Επίσης, το σύνολο του Ενεργητικού αυξήθηκε κατά 5,6%, στα € 511,9 εκατ. ενώ ισχυροποιήθηκαν σημαντικά τα Ίδια Κεφάλαια, παρουσιάζοντας αύξηση 8,7%.
Η αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου, αυξήθηκε στα € 412,5 εκατ. έναντι € 382,1 εκατ. το 2019.
Στην Γενική Συνέλευση της εταιρίας, στις 27/4/2021, θα προταθεί μέρισμα, ύψους € 0,3 ανά μετοχή.

Η Διοίκηση, εκτιμά, ότι το 2021 θα είναι ικανοποιητικό και το 2022 θα είναι ακόμη καλύτερο, καθώς αναμένεται ανάκαμψη της οικονομίας και κατ΄ επέκταση του κλάδου. Στην παρουσίαση των αναλυτών η διοίκηση παρουσίασε και τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και συναφή έσοδα για το α΄ τρίμηνο του έτους, τα οποία έφθασαν τα € 52,5 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 0,5%.
Από την πλευρά μας, εκτιμούμε ότι για το σύνολο του 2021, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα (πωλήσεις) και συναφή έσοδα θα φτάσουν στα € 242,0 εκατομμύρια, παρουσιάζοντας μια αύξηση περίπου 10%, ενώ η καθαρή κερδοφορία αναμένουμε να αυξηθεί περίπου κατά 6% και να φτάσει στα € 19,6 εκατομμύρια.

Δείτε το δελτίο τύπου εδώ, την οικονομική έκθεση εδώ, τον πίνακα με τα οικονομικά μεγέθη εδώ και την εταιρική παρουσίαση εδώ.

Επιστροφή στα περιεχόμενα (εδώ)