Frigoglass: Πτώση πωλήσεων - Βελτίωση εσωτερικών σχέσεων

13 Απριλίου 2021, 12:00 | Χ&Α - 227

Frigoglass: Πτώση πωλήσεων - Βελτίωση εσωτερικών σχέσεων

Frigoglass
Πτώση πωλήσεων - Βελτίωση εσωτερικών σχέσεων

 

Ισχυρή πτώση πωλήσεων και ζημίες κατέγραψε ο όμιλος Frigoglass, για το 2020, γεγονός που προκλήθηκε από τις μειωμένες επενδύσεις των πελατών σε επαγγελματικά ψυγεία. Τα αποτελέσματα αυτά ήταν αναμενόμενα, αν αναλογιστούμε ότι για το μεγαλύτερο διάστημα του έτους, οι χώροι εστίασης, τα αθλητικά κέντρα και τα κέντρα διασκέδασης, παρέμειναν κλειστά, σε όλο το κόσμο.

Συγκεκριμένα, οι συνολικές ενοποιημένες πωλήσεις έφθασαν τα € 333,2 εκατομμύρια, έναντι € 482,3 εκατ. το 2019 (ήταν το υψηλότερο επίπεδο πωλήσεων από το 2015), σημειώνοντας πτώση 30,9%. Το μικτό περιθώριο κέρδους υποχώρησε στο 17,9%, έναντι 20,7% που είχε διαμορφωθεί πέρσυ.
Ο όμιλος, από την έναρξη της πανδημίας ακολουθούσε μια στρατηγική περιορισμού του κόστους, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 40,1%, από τα € 21,3 εκατ. το 2019, στα € 12,6 εκατ. το 2020. Επίσης θετικός παράγοντας στην μείωση των εξόδων, ήταν η υποτίμηση ορισμένων νομισμάτων καθώς και η μείωση μη βασικών εξόδων, όπως εγγυήσεις προϊόντων και έξοδα για ταξίδια.
Το EBITDA, έφτασε τα € 42,1 εκατ. έναντι € 74,0 εκατ. το 2019, σημειώνοντας πτώση 43,1% και το μικτό περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε στο 12,6%.
Οι συνθήκες, αυτής της “ανώμαλης” χρονιάς, οδήγησαν τον όμιλο σε ζημιές ύψους € 8,7 εκατομμύρια έναντι κερδών € 13,6 εκατομμύρια το 2019.
Το σύνολο των υποχρεώσεων, υποχώρησε κατά 7,3% και διαμορφώθηκε στα € 436,5 εκατ. έναντι € 470,8 εκατ. το 2019. Η υποχώρηση αυτή προκλήθηκε κυρίως λόγω των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων σε προμηθευτές και πιστωτές.
Τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρίας, παραμένουν ακόμα αρνητικά και φθάνουν τα € 82,2 εκατομμύρια. Σαν αποτέλεσμα αυτού, η εταιρία βρίσκεται σε καθεστώς επιτήρησης από το 2016.

Τα τελευταία έξι χρόνια, παρατηρούμε ότι ο όμιλος αυξάνει τις πωλήσεις του στην Ανατολική Ευρώπη. Συγκεκριμένα, το 2020, το 38,7% των πωλήσεων προέρχονταν από την Ανατολική Ευρώπη (το 2015, αποτελούσε το 25,1%). Η Δυτική Ευρώπη, αποτελεί το 17,6% των πωλήσεων. Επίσης παρατηρείται υποχώρηση στο ποσοστό των πωλήσεων που προέρχονται από την Αφρική και Μέση Ανατολή καθώς, το 2015 αντιπροσώπευσαν το 41,8% των πωλήσεων ενώ το 2020, αποτέλεσαν το 35,7%. Αντίστοιχη παρατήρηση προκύπτει και στην Ασία, όπου το 2015 αποτελούσε το 17,0% των πωλήσεων, έκτοτε το μέγεθος των πωλήσεων υποχώρησε και φέτος αποτέλεσε μόλις το 8% των πωλήσεων. Δείτε εδώ, πίνακα με τις πωλήσεις ανά γεωγραφική κατανομή.

Για το 2021, ο όμιλος στοχεύει στις πρόσθετες ροές εσόδων που αναμένεται να προκύψουν από τον κλάδο των Επαγγελματικών Ψυγείων, καθώς κατά το 2020, κατάφερε να αυξήσει το μερίδιο αγοράς του σε αυτόν τον τομέα.  Όσον αφορά, τον κλάδο Υαλουργίας, απέδωσε σχετικά καλά το τέταρτο τρίμηνο του έτους, καθώς δεν εφαρμόστηκε σχεδόν κανένας περιορισμός σε σχέση με τον COVID-19 στη Νιγηρία, ενώ αναμένεται ότι η δυναμική της αύξησης του όγκου πωλήσεων θα ενισχυθεί κατά τη διάρκεια του 2021.
Στον κλάδο της Υαλουργίας, επίσης αναμένεται να ολοκληρωθεί η ανακατασκευή ενός μεγαλύτερου και πιο αποδοτικού κλιβάνου γυάλινων φιαλών στην Νιγηρία έως τον Ιούλιο του 2021. Συνολικά, αναμένεται ότι η αύξηση του όγκου πωλήσεων, οι πρωτοβουλίες αύξησης τιμών και η βελτιωμένη απόδοση του κλιβάνου θα ενισχύσουν τα περιθώρια λειτουργικής κερδοφορίας το 2021.
Παράλληλα, στην λειτουργική κερδοφορία θα συμβάλει και η στρατηγική μείωσης κόστους, η οποία εφαρμόστηκε κατά το 2020 και θα συνεχιστεί, συνδυασμένη με κάποιες πρόσθετες πρωτοβουλίες και σε αυτό το έτος.

Από την πλευρά της, η Διοίκηση, εκτιμά ότι μπορεί να ανταπεξέλθει και να υποστηρίξει τα σχέδια marketing των πελατών της σε ολόκληρο το γεωγραφικό εύρος και τα δίκτυα διανομής τους, για το τρέχον έτος. Επίσης, αναμένει ότι οι κεφαλαιακές δαπάνες θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, περίπου στα € 15 εκατομμύρια.

Η εταιρία εξαρτάται από τους πελάτες της. Οι οποίοι, στις περισσότερες περιπτώσεις είναι “ισχυρές” εταιρίες, οι οποίες, για να αναπτυχθούν, πρέπει να λειτουργούν ικανοποιητικά τα σημεία πώλησής τους. Συνεπώς, οι επενδύσεις τους σε ψυκτικά μέσα, είναι συνάρτηση των δικών τους πωλήσεων. Αυτό, επαγωγικά, καταλήγει στο ότι, η πορεία της εταιρίας διαχρονικά, εξαρτάται από τη δική της διαχείριση των εσωτερικών λειτουργιών της και του κόστους της. Εκτιμούμε ότι η εταιρία μπορεί να “ορθοποδήσει” και να κινηθεί ικανοποιητικά στην επόμενη τριετία.
Για το 2021 εκτιμούμε ότι οι πωλήσεις θα κυμανθούν μεταξύ € 380,0 με € 390,0 εκατομμύρια και θα υπάρξει μικρή κερδοφορία ύψους € 3 έως € 4 εκατομμυρίων.

Δείτε το δελτίου τύπου εδώ, την εταιρική παρουσίαση εδώ και τα οικονομικά μεγέθη εδώ.

Επιστροφή στα περιεχόμενα (εδώ)