Επενδυτικές Επιλογές Χ&Α

13 Απριλίου 2021, 08:30 | Χ&Α - 227

Επενδυτικές Επιλογές Χ&Α

Κατά το διάστημα από την προηγούμενη κυκλοφορία του περιοδικού (16/3/2021) μέχρι και την 13/4/2021, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε άνοδο κατά 4,86%.

Στο διάστημα αυτό, οι 25 από τις 32 μετοχές για τις οποίες έχουμε εκφράσει “θετική επενδυτική άποψη” σημείωσαν άνοδο και 7 υποχώρησαν. Η μέση απόδοση των 32 είνα +6,0%, η οποία είναι ελαφρά καλύτερη από την αποδόση του Γενικού Δείκτη. Όπως σημειώναμε και στο προηγούμενο τεύχος, οι περιπτώσεις αδυναμίας των θεωρούμενων ως “καλών μετοχών” να υπερβούν σημαντικά την πορεία του Γενικού Δείκτη, είναι χαρακτηρικά των ανοδικών περιόδων.

Οι μετοχές για τις οποίες είχαμε εκφράσει “αρνητική άποψη” (8 σε αριθμό), είχαν μέση απόδοση -1,4%. Τέλος, η ομάδα των μετοχών με “ουδέτερη επενδυτική άποψη” (5 σε αριθμό) είχε την καλύτερη μέση επίδοση (+7,0%).

Οφείλουμε να κάνουμε δύο σημειώσεις: α) Στις 9/3/2000, είχαμε εκφράσει θετική άποψη για τη μετοχή της ΤΙΤΑΝ, άποψη που επαναλάβαμε στα τεύχη Νο 220 (σελίδα 47) και Νο 222 (σελίδα 35). Από λάθος στη διαχείριση του αρχείου, στο προηγούμενο τεύχος (Νο 226), η μετοχή της ΤΙΤΑΝ αναφέρθηκε ότι ανήκει στην κατηγορία της “αρνητικής άποψης”. Αυτό ήταν λάθος.

β) Στο προηγούμενο τεύχος είχαμε αναφέρει ότι θα καταργήσουμε αυτή τη σελίδα και θα την αντικαταστήσουμε με πίνακα προβλέψεων. Όμως, ο αργός ρυθμός δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων δε μας το επέτρεψε. Σε κάθε περίπτωση, δημοσιεύσουμε από σήμερα τον πίνακα τον προβλέψεων, τον οποίο θα επεξεργαζόμαστε κάθε εβδομάδα, έστω και με μικρό αριθμό προβλέψεων. Εκτιμούμε ότι σταδιακά θα και αυτή η διαδικασία θα μπει σε κανονικότητα.

 

Η επενδυτική γνώμη του ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ
Εταιρία Ημ/νία Θετικής Γνώμης Τιμή Τρέχουσα τιμή Απόδοση μετοχής (%) Απόδοση με προσόδους Μεταβ. % Γ.Δ. Πρόσοδοι 2020 (από πρόταση) Πρόσοδοι 2021 (από πρόταση) Σημειώσεις
Θετική γνώμη

44299

ΚΡΙ ΚΡΙ 9/3/2020 4,07 7,600 86,7% 91,2% 51,7% 0,180

ALPHA ΒΑΝΚ 9/3/2020 0,905 1,157 27,8% 27,8% 51,7%


ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 9/3/2020 5,7 14,510 154,6% 160,9% 51,7% 0,362

ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ 16/3/2020 2,61 4,050 55,2% 61,3% 85,8% 0,160
4
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 9/3/2020 3,94 4,620 17,3% 17,3% 51,7%


ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ 9/3/2020 1,13 2,220 96,5% 100,9% 51,7% 0,050

AUTOHELLAS 9/3/2020 4,90 7,050 43,9% 53,3% 51,7% 0,230 0,23
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. 9/3/2020 6,48 8,770 35,3% 37,9% 51,7% 0,167

JUMBO 9/3/2020 14,21 16,800 18,2% 20,3% 51,7% 0,297

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 9/3/2020 6,73 12,740 89,3% 91,9% 51,7% 0,175

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 9/3/2020 5,90 11,340 92,2% 94,7% 51,7% 0,150

COCA-COLA HBC AG 9/3/2020 25,67 28,000 9,1% 11,5% 51,7% 0,620

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 9/3/2020 11,20 17,400 55,4% 58,6% 51,7% 0,365

ΔΕΗ 16/3/2020 1,55 9,685 524,8% 524,8% 85,8%

4
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ 9/3/2020 0,578 0,800 38,4% 41,9% 51,7% 0,020

FRIGOGLASS 9/3/2020 0,13 0,074 -44,8% -44,8% 51,7%


ΟΤΕ 9/3/2020 11,25 14,090 25,2% 30,2% 51,7% 0,555

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ 9/3/2020 0,82 1,420 72,7% 77,6% 51,7% 0,040

ΑΛΟΥΜΥΛ 9/3/2020 0,65 1,500 130,8% 130,8% 51,7%


ΟΠΑΠ 16/3/2020 5,86 12,030 105,3% 110,4% 85,8% 0,300
4
ΕΥΔΑΠ 9/3/2020 5,50 8,180 48,7% 55,6% 51,7% 0,380

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 16/3/2020 3,81 9,9 159,8% 159,8% 85,8%

4
ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 10/7/2020 4,18 6,4 53,1% 53,1% 42,2%

6
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ 12/10/2020 4,3 5,8 34,9% 34,9% 41,2%

9
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ 12/10/2020 2,68 4,64 73,1% 73,1% 41,2%

9
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 26/11/2020 4,00 5,25 31,3% 31,3% 23,8%

10
LAMDA DEVELOPMENT 13/1/2021 6,90 7,35 6,5% 6,5% 12,2%

11
VIOHALCO 13/1/2021 3,51 4,75 35,3% 35,3% 12,2%

11
ELVALHALCOR 13/1/2021 1,66 2,585 55,7% 55,7% 12,2%

11
CENER 13/1/2021 1,74 2,42 39,4% 39,4% 12,2%

11
FLEXOPACK ΑΕΒΕ 13/1/2021 9,50 8,7 -8,4% -8,4% 12,2%

11
Αρνητική γνώμη
CNL Capital 9/3/2020 9,00 8,45 -6,1% -4,4% 51,7% 0,150

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS 9/3/2020 2,57 3,75 45,9% 46,7% 51,7% 0,020

ΙΝΤΡΑΛΟΤ 9/3/2020 0,138 0,17 23,2% 23,2% 51,7%


ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 9/3/2020 4,96 5,87 18,3% 23,4% 51,7% 0,250

MLS 9/3/2020 0,67 0,57 -14,9% -14,9% 51,7%


TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. 9/3/2020 0,88 0,845 -4,0% -4,0% 51,7%


BRIQ PROPERTIES 9/3/2020 1,68 2,02 20,2% 22,6% 51,7% 0,039

Prodea Investments 9/3/2020 7,65 7,4 -3,3% 0,6% 51,7% 0,295

ΤΙΤΑΝ 13/1/2021 14,88 16,82 13,0% 13,0% 12,2%

3
Ουδέτερη γνώμη
ΟΛΠ 9/3/2020 15,7 21,85 39,2% 42,6% 51,7% 0,539

INTERCONTINENTAL 9/3/2020 6,7 6,95 3,7% 9,1% 51,7% 0,360

ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ 9/3/2020 0,5 0,688 37,6% 43,6% 51,7% 0,030

REVOIL 9/3/2020 0,695 1,255 80,6% 80,6% 51,7%


ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 9/3/2020 12,16 13,94 14,6% 21,2% 51,7% 0,801Σημειώσεις:
Ημέρα αποτίμησης 13/4/2021Γενικός Δείκτης 899,9Ως προσόδους θεωρούμε τυχόν εισπραχθέντα μερίσματα και επιστροφές κεφαλαίου από την ημερομηνία έκφρασης γνώμης

Για όσο διάστημα μία μετοχή παραμένει σε μία κατηγορία, θεωρούμε ότι μία γνώμη εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ. Εάν θεωρήσουμε ότι η γνώμη δεν ισχύει πλέον, η μετοχή μεταφέρεται σε άλλη κατηγορία, ενώ προστίθεται σχετική σημείωση κάτω από τον πίνακα.
Στο τμήμα "Μεταγενέστερη γνώμη" αναγράφουμε συμπληρωματική γνώμη για εταιρίες, για τις οποίες είχαμε αναφερθεί σε προγενέστερο χρόνο (για παράδειγμα, όταν εκτιμούμε ότι μία πρόταση μπορεί να επαναληφθεί και σε μεταγενέστερη τιμή κλπ)
Επιστροφή στα περιεχόμενα (εδώ)