Μειώνουν επενδύσεις στο R&D οι μισές ελληνικές εταιρείες

20 Απριλίου 2021, 10:14 | Εταιρίες

Μειώνουν επενδύσεις στο R&D οι μισές ελληνικές εταιρείες

Αν και η πανδημία οδήγησε σε «βίαιο» ψηφιακό μετασχηματισμό πολλές εταιρείες το 2020 ο τρόπος που πολλές από αυτές αντιμετωπίζουν την επόμενη ημέρα σε επίπεδο επενδύσεων σε Έρευνα και Ανάπτυξη είναι διαφορετικός.

Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις δηλώνουν έτοιμες να επενδύσουν σε έρευνα και ανάπτυξη, ενώ εντελώς διαφορετική είναι η εικόνα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπως προκύπτει από νέα έρευνα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, για την πορεία των ελληνικών επιχειρήσεων το 2020 οι περισσότερες από τις μεγάλες επιχειρήσεις δεν μεταβάλλουν τις επενδύσεις τους σε Ε&Α (έρευνα και ανάπτυξη), και μάλιστα 14% αναμένουν αύξηση. Αντίθετα, οι περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις εκτιμούν ότι οι επενδύσεις σε Ε&Α θα επηρεαστούν αρνητικά.

Σύμφωνα με την έρευνα σχετικά με την επίδραση της πανδημίας στις επενδύσεις των επιχειρήσεων για σκοπούς Ε&Α:

ποσοστό 10% του συνόλου των επιχειρήσεων πιστεύει ότι θα επηρεαστούν θετικά οι επενδύσεις τους σε αυτόν τον τομέα, 8% των επιχειρήσεων δεν αναμένει καθόλου επενδύσεις, σε μεγαλύτερα ποσοστά οι επιχειρήσεις (47%) εκτιμούν ότι οι επενδύσεις για Ε&Α θα μειωθούν 34% των επιχειρήσεων δεν αναμένουν μεταβολές.

Oι νέες τεχνολογίες

Πρωτοπόρες τεχνολογίες όπως η κυβερνοασφάλεια και το υπολογιστικό νέφος αξιολογούνται ως οι σημαντικότερες για τη μελλοντική ανάπτυξη των επιχειρήσεων, με ποσοστά 37% και 36% αντίστοιχα στο σύνολο των επιχειρήσεων.

Οι επιχειρήσεις εκτιμούν ότι πολλές από τις νέες ψηφιακές διαδικασίες που χρησιμοποίησαν για την απρόσκοπτη λειτουργία τους θα παραμείνουν και μετά από την πανδημία, με κυριότερες την υιοθέτηση (ή ενίσχυση) ψηφιακών μέσων επικοινωνίας (84%), την υιοθέτηση της τηλεργασίας (60%) και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων (44%).

Λιγότερο σημαντικές είναι η τρισδιάστατη εκτύπωση και οι τεχνολογίες τύπου Blockchain.

Ο ρόλος του website

Το 40% του συνόλου των επιχειρήσεων θεωρεί ως πολύ σημαντική πρακτική για την επέκταση τους σε νέες αγορές τη λειτουργία site. Επίσης, το 34% των επιχειρήσεων εκτιμά ώς πολύ σημαντική την αλληλεπίδραση με τους πελάτες μέσω των ζωντανών συζητήσεων και κοινωνικών δικτύων.

Ακόμα, σε ποσοστό 27% οι επιχειρήσεις θεωρούν ως πολύ σημαντική στρατηγική την ενίσχυση των ψηφιακών καναλιών επικοινωνίας (social media, apps, κ.ά.) με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της επικοινωνίας με τους πελάτες τους. Για την αντιμετώπιση της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία, η πλειονότητα των επιχειρήσεων υιοθέτησε κυρίως στρατηγικές με αναπτυξιακό χαρακτήρα και αποτύπωμα. Ως κύριες στρατηγικές, σχεδόν 9 στις 10 επιχειρήσεις υιοθέτησαν μεθόδους τηλεργασίας για την απασχόληση του προσωπικού τους.

 

Πηγή: euro2day.gr

Μαρία Μόσχου