Ξεκινάει αύριο η διαπραγμάτευση των ομολόγων της Costamare

25 Μαϊου 2021, 14:16 | Εταιρίες

Ξεκινάει αύριο η διαπραγμάτευση των ομολόγων της Costamare

Με την ολοκλήρωση της έκδοσης πενταετούς ομολόγου αξίας 100 εκατομμυρίων ευρώ, η ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακή εταιρεία Costamare Inc, εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης από το 2010, κατέστη η πρώτη επιχείρηση της ποντοπόρου ναυτιλίας που αντλεί χρηματοδότηση από την ελληνική κεφαλαιαγορά. Η έκδοση ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο και σε άλλες ελληνικές ναυτιλιακές ώστε να αξιοποιήσουν την ελληνική αγορά ομολόγων, σημειώνουν τραπεζικοί κύκλοι.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον ήταν έντονο, καθώς η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 6,7 φορές (προσφέρθηκαν 665,17 εκατ. ευρώ) και η απόδοση του ομολόγου διαμορφώθηκε στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό για ναυτιλιακή έκδοση 2,70%. Πρόκειται για το κατώτατο όριο του εύρους τιμών με το οποίο τιμολόγησε την έκδοση η ναυτιλιακή που δραστηριοποιείται στην αγορά πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Από τις 100.000 ομολογίες με τιμή 1.000 ευρώ εκάστη που εκδόθηκαν, το 71% απορροφήθηκε από ιδιώτες επενδυτές και το υπόλοιπο 29% από θεσμικούς επενδυτές. Οι ομολογίες θα αρχίσουν να διαπραγματεύονται στο Χ.Α. από αύριο Τετάρτη 26 Μαΐου.

Η ελληνική ομολογιακή έκδοση της Costamare αποτελεί μία κίνηση στρατηγικής ανάπτυξης σύμφωνα με τον Chief Financial Officer και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Γρηγόρη Ζήκο. Η εταιρεία διαθέτει υγιή ρευστότητα και απολαμβάνει εξαιρετική πρόσβαση σε χρηματοδότηση από διεθνείς χρηματοπιστωτικούς ομίλους και επενδυτικά κεφάλαια, έκρινε όμως σημαντικό να δοθεί η δυνατότητα και στους Ελληνες επενδυτές να συμμετέχουν στις δραστηριότητές της.

Η ναυτιλιακή εταιρεία συμφερόντων της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου, η οποία ελέγχει το 55% του μετοχικού της κεφαλαίου, σκοπεύει να συνεχίσει να αναπτύσσεται, ενώ σύμφωνα με τον CFO της, η στρατηγική του ομίλου πρωτίστως στοχεύει στην αποτελεσματική διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων που υπάρχουν στον κλάδο. Στο τέλος του 2020 η λογιστική αξία του ενεργητικού της Costamare ξεπερνούσε τα 3 δισ. δολάρια, ενώ από την εισαγωγή της στο New York Stock Exchange το 2010 μέχρι σήμερα ο στόλος της έχει πρακτικά διπλασιαστεί σε αριθμό πλοίων, ανερχόμενος σε 82 και σχεδόν τριπλασιαστεί σε όρους χωρητικότητας. Και η ανάπτυξη της ναυτιλιακής συνεχίζεται αφού από τις αρχές του 2021 μέχρι σήμερα η Costamare έχει προχωρήσει σε εξαγορές πλοίων αξίας άνω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων.

Συντονιστές κύριοι ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς ήταν οι Τράπεζες Πειραιώς και Alpha Bank όπως και η Euroxx Χρηματιστηριακή, ενώ μεταξύ των αναδόχων ήταν και η Optima Bank. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, τα αντληθέντα κεφάλαια από τη θυγατρική της Costamare Inc, Costamare Participations PLC θα χρησιμοποιηθούν ως εξής: πρώτον, ποσό 85,6 εκατ. ευρώ θα διατεθεί, εντός ενός μηνός, για την αγορά τριών υπό εξαγορά εταιρειών, δεύτερον, ποσό 9,8 εκατ. ευρώ θα διατεθεί, εντός 18 μηνών, για αγορές μετοχών πλοιοκτητριών εταιρειών ή πλοίων, και, τρίτον, ποσό 1,5 εκατ. ευρώ θα διατεθεί εντός 18 μηνών για την κάλυψη κεφαλαίων κίνησης της εκδότριας και των θυγατρικών της μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

 

Πηγή: kathimerini.gr

Ηλίας Μπέλλος