ΕΚΤ: Υπό την εποπτεία της και μεγάλες επενδυτικές εταιρείες

25 Ιουνίου 2021, 13:51 | Ξένες Εταιρίες

ΕΚΤ: Υπό την εποπτεία της και μεγάλες επενδυτικές εταιρείες

Η ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει την εποπτεία σε "συστημικές” εταιρείες επενδύσεων καθώς μια εδώ και χρόνια σχεδιαζόμενη νομική αλλαγή, αυξάνει τις ευθύνες που έχουν σταδιακά διευρυνθεί τα τελευταία χρόνια.

Οι επιχειρήσεις με assets υψηλότερα των 30 δισ. Ευρώ που αναλαμβάνουν ή διαπραγματεύονται χρηματοπιστωτικά μέσα για λογαριασμό τους, θα πρέπει τώρα να αιτηθούν τραπεζικής άδειας με βάση τη νέα νομοθεσία που τίθεται σε ισχύ αυτή την εβδομάδα, τόνισε η κεντρική τράπεζα.

Οι ευρωπαϊκές αρχές τοποθετούν τις χρηματιστηριακές εταιρείες σε πιο αυστηρό έλεγχο για να διασφαλίσουν ότι οι κίνδυνοι στις συναλλαγές εποπτεύονται επαρκώς.

Η ΕΚΤ έχει επεκτείνει σταθερά τις αρμοδιότητες της από το τέλος του 2014 που  που ανέλαβε την εποπτεία των τραπεζών της ευρωζώνης, και ξανά όταν οι διεθνείς τράπεζες άρχισαν να μεταφέρουν τις δραστηριότητές τους εντός της Ένωσης, εξαιτίας του Brexit.

Μια πρώτη ομάδα πιθανότατα θα ενταχθεί υπό την εποπτεία της ΕΚΤ στο β΄ μισό του έτους, τονίζει η Τράπεζα.

Η ΕΚΤ ήδη επιβλέπει τους επενδυτικούς τραπεζικούς βραχίονες σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων της ευρωζώνης για εποπτεύει την επέκταση αυτών των τραπεζών που μεταφέρει assets στην Ενωση μετά το Brexit.

 

Πηγή: Capital.gr