ΑΝΕΚ: Στα €12,1 εκατ. οι ζημιές στο εξάμηνο

24 Σεπτεμβρίου 2021, 08:30 | Εισηγμένες Εταιρίες

ΑΝΕΚ: Στα €12,1 εκατ. οι ζημιές στο εξάμηνο

Στο α’ εξάμηνο του 2021 συνεχίστηκε η εφαρμογή έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19. Η σταδιακή αποκατάσταση της οικονομικής δραστηριότητας οδήγησε σε βελτίωση του οικονομικού κλίματος και δημιούργησε προσδοκίες για οικονομική ανάκαμψη. Στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας, οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν στις μετακινήσεις των επιβατών συνεχίστηκαν κατά τους πρώτους μήνες του 2021 και καταργήθηκαν σταδιακά μέχρι τα μέσα Μαΐου, ενώ εξακολουθούν να ισχύουν τα μειωμένα πρωτόκολλα πληρότητας των πλοίων.

Στο α’ εξάμηνο του 2021 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου παρουσίασε αύξηση κατά 5% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2020 και, σε συνδυασμό με τη συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών, είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου που θα ήταν αρκετά μεγαλύτερη εάν δεν σημειωνόταν αύξηση του κόστους των καυσίμων λόγω της σημαντικής ανόδου των διεθνών τιμών πετρελαίου

Εκτελώντας 2% λιγότερα δρομολόγια σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2020, ο Όμιλος της ΑΝΕΚ το α’ εξάμηνο του 2021 σε όλες τις γραμμές που δραστηριοποιήθηκε, διακίνησε συνολικά 159 χιλ. επιβάτες έναντι 172 χιλ. τη συγκρίσιμη περίοδο (μείωση 8%), 47 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα έναντι 31 χιλ. το α’ εξάμηνο του 2020 (αύξηση 51%) και 66 χιλ. φορτηγά έναντι 61 χιλ. (αύξηση 8%).

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Μητρικής η οποία, μεταξύ άλλων, εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα στις 10 Σεπτεμβρίου 2021.

Η βελτίωση του οικονομικού κλίματος, η ανάκαμψη των εξαγωγών και η καλή πορεία του τουρισμού τη θερινή περίοδο έχουν ενισχύσει τις θετικές προοπτικές για οικονομική ανάκαμψη και υψηλή ανάπτυξη του ΑΕΠ για το 2021. Ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας παρουσίασε αύξηση του μεταφορικού έργου, θετικές προσδοκίες για τη μεταφορική κίνηση κατά το β΄ εξάμηνο του έτους και σημάδια ανάκαμψης έπειτα από την πρωτοφανή απώλεια μεταφορικού έργου και εσόδων κατά το προηγούμενο έτος. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία του τουρισμού για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, κάτι που αποτυπώνεται και στην επιβατική κίνηση του Ομίλου. Ωστόσο, η αλματώδης άνοδος των διεθνών τιμών πετρελαίου σε σχέση με το 2020 απειλεί να απορροφήσειτην ωφέλεια από την αύξηση της κίνησης.

 

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ.