Έλαστρον: Αύξηση 66% στον κύκλο εργασιών στο εξάμηνο

24 Σεπτεμβρίου 2021, 08:34 | Εισηγμένες Εταιρίες

Έλαστρον: Αύξηση 66% στον κύκλο εργασιών στο εξάμηνο

Η ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου του  2021 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Σημαντική βελτίωση παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά το 1ο εξάμηνο της χρήσης και ανήλθε σε ευρώ 78,3 εκ. από ευρώ 47,3 εκ. πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 66%. Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε ευρώ 18,5 εκ. ή 23,6% επί των πωλήσεων, έναντι ευρώ 5,3 εκ. ή 11,3% επί των πωλήσεων το 1ο εξάμηνο του 2020. Τα αποτελέσματα πριν από φόρους και τόκους (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε ευρώ 13,0 εκ. έναντι ευρώ 0,2 εκ. πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 14,3 εκ. έναντι ευρώ 1,4 εκ. το 1ο εξάμηνο του 2020. Τέλος, τα αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη ευρώ 12,4 εκ. έναντι ζημιών ευρώ 0,8 εκ. το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Ανάλογη αύξηση σημείωσε ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρίας και ανήλθε σε ευρώ 77,6 εκ. έναντι ευρώ 46,6 εκ. το 1ο εξάμηνο του 2020, ενώ το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε ευρώ 18,1 εκ. ή 23,3% επί των πωλήσεων, έναντι ευρώ 4,9 εκ. ή 10,4% επί των πωλήσεων το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Τα αποτελέσματα πριν από φόρους και τόκους (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε ευρώ 12,9 εκ. έναντι ζημιών ευρώ 0,003 εκ. πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 13,9 εκ. έναντι ευρώ 0,9 εκ. το 1ο εξάμηνο του 2020. Τέλος τα αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν σε ευρώ 12,1 εκ. έναντι ζημιών ευρώ 0,9 εκ. το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Σημαντική ενίσχυση σημείωσαν τα αποτελέσματα του Ομίλου κατά το 1ο εξάμηνο της χρήσης αντικατοπτρίζοντας την αύξηση της δραστηριότητας του χαλυβουργικού τομέα του ομίλου καθώς και την σημαντική άνοδο των τιμών των Α' υλών. Ειδικότερα, το επίπεδο δραστηριότητας του ομίλου σημείωσε διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης οδηγούμενο κυρίως από επιμέρους τομείς απορρόφησης χαλυβουργικών ειδών και κυρίως αυτούς των ΑΠΕ, του τουρισμού και των μεταλλικών κατασκευών, οι οποίοι σημείωσαν ισχυρή ανάκαμψη έναντι του περυσινού εξαμήνου. Ταυτόχρονα, αύξηση σημειώθηκε και στις αγορές του εξωτερικού, ενώ το ποσοστό των εξαγωγών διατηρήθηκε σε επίπεδα άνω του 30% της συνολικής δραστηριότητας. Ιδιαιτέρως σημαντική ωστόσο υπήρξε η άνοδος των τιμών των Α' υλών, ήδη από το 4ο τρίμηνο του 2020, η οποία ενσωματώθηκε στις τιμές πώλησης βελτιώνοντας ουσιαστικά τα περιθώρια κερδοφορίας του ομίλου. Κυριότεροι παράγοντες που συνετέλεσαν στην άνοδο των τιμών υπήρξαν η σταδιακή επανέναρξη της οικονομικής δραστηριότητας και κατ' επέκταση η αύξηση της ζήτησης χαλυβουργικών ειδών, σε συνδυασμό με την έλλειψη Α' υλών που παρατηρήθηκε στην αγορά εξαιτίας των μέτρων περιορισμού της πανδημίας, καθώς και η αύξηση του κόστους μεταφοράς, συνέπεια των δυσλειτουργιών που εμφανίστηκαν στις διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων.

 

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ.