Λεύκωμα της ΕΛΣΤΑΤ: Απογραφές Πληθυσμού 1821 - 2021

16 Νοεμβρίου 2021, 20:37 | Βιβλία - Μελέτες

Λεύκωμα της ΕΛΣΤΑΤ: Απογραφές Πληθυσμού 1821 - 2021

Δείτε το ενδιαφέρον λεύκωμα που κυκλοφόρησε, με την ευκαιρία της απογραφή, η ΕΛΣΤΑΤ!

Η Απογραφή Πληθυσμού αποτελεί διαχρονικά την πλέον σύνθετη και ευρείας κλίμακας στατιστική εργασία ενός Κράτους ενώ τα αποτελέσματά της αντικατοπτρίζουν τις δημογραφικές, πολιτικές και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της εποχής που διενεργείται.

Στις σελίδες του Λευκώματος που συνέθεσε και επεξεργάστηκε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), παρουσιάζονται ο σκοπός και ο τρόπος διεξαγωγής των Απογραφών Πληθυσμού και αποτυπώνονται οι αλλαγές στα δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού της Ελλάδας από την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης, το 1821, μέχρι τις μέρες μας. Τεκμηριώνονται επίσης, τόσο η ιστορική εξέλιξη όσο και η αναγκαιότητα κατάρτισης επίσημων στατιστικών στη βάση συγκεκριμένων επιστημονικών κανόνων και προτύπων και καταγράφονται οι καινοτόμες προσεγγίσεις στην οργανωτική δομή, στη διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, καθώς και στη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων που αφορούν στις Απογραφές από τις απαρχές του Ελληνικού Κράτους μέχρι σήμερα. Επιπλέον, παρατίθενται παραλειπόμενα που αφορούν στη διενέργεια πολλών Απογραφών, τα οποία δεν είναι ευρέως γνωστά.

Κατεβάστε το Λεύκωμα, από εδώ.