Noval Property – Σε ποιες κατηγορίες ακινήτων θα επενδύσει 316 εκατ. ευρώ

25 Νοεμβρίου 2021, 15:35 | Εταιρίες Ακινήτων

Noval Property – Σε ποιες κατηγορίες ακινήτων θα επενδύσει 316 εκατ. ευρώ

Με έργα αστικής ανάπλασης μικτής χρήσης, τουριστικά καταλύματα, κέντρα logistics, data centres, και οικιστικά θέλει να ισχυροποιηθεί και διαφοροποιηθεί η Noval Property ΑΕΕΑΠ του ομίλου Στασινόπουλου.

Η εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι προχωράει στην έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους έως 120 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα στις 29 Νοεμβρίου, η εταιρεία θα ανακοινώσει το εύρος της απόδοσης, ενώ μία ημέρα αργότερα ξεκινάει η δημόσια προσφορά, η οποία ολοκληρώνεται στις 2 Δεκεμβρίου. Ακολουθεί η δημοσίευση για την έκβαση της δημόσιας προσφοράς και στις 7 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων ομολογιών.

Σημειώνεται ότι στο εξάμηνο του 2021, η Noval διέθετε 43 ακίνητα συνολικής μικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας 317,5 χιλ. τ.μ. με τα ετησιοποιημένα μισθώματα δυνάμει των μισθωτικών συμβάσεων να φτάνουν τα 21,4 εκατ. ευρώ. Ένα από τα 43 ακίνητα βρίσκεται στη Σόφια της Βουλγαρίας, ενώ τα υπόλοιπα βρίσκονται στην Ελλάδα. Η εύλογη αξία του συνόλου των επενδυτικών ακινήτων της εταιρείας, όπως αυτή αποτιμήθηκε από Ανεξάρτητους Τακτικούς Εκτιμητές στις 30 Ιουνίου ανήλθε σε 389,7 εκατ. ευρώ.

Που θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια

Τα συνολικά καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια ύψους περίπου 116,2 εκατ. ευρώ  που θα προκύψουν από την έκδοση του ομολόγου, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης και αφαιρουμένων των δαπανών έκδοσης,  θα χρησιμοποιηθούν ως ακολούθως:

– 5,33 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για την ολική αποπληρωμή του από 23.07.2020 ομολογιακού δανείου

της εταιρείας με την EUROBANK. Το εν λόγω δάνειο σχετίζεται με την αποπεράτωση κτιρίου γραφείων στο Χαλάνδρι, «THE BUTTERFLY» με πιστοποίηση LEED v4 for Core & Shell –  Gold.

– 12,45 εκατ. ευρώ θα  αξιοποιηθούν για  την  αποπληρωμή  δανεισμού.  Αναλυτικότερα  ποσό  6,78 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για την ολική αποπληρωμή του από 21.04.2015 ομολογιακού δανείου της εταιρείας  με την ALPHA BANK  και ποσό έως 5,67 εκατ. ευρώ για τη μερική αποπληρωμή της από 29.07.2014 Σύμβασης Πίστωσης Ανοιχτού (Αλληλόχρεου) Λογαριασμού με την ALPHA BANK  συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου ύψους 9 εκατ. ευρώ. Τα εν λόγω δάνεια σχετίζονται με την ανέγερση του εμπορικού πάρκου «MARE WEST» στην Κόρινθο.

– 98,39 εκατ. ευρώ, το εναπομείναν ποσό, θα  διατεθεί έως την 31.12.2025 για το επενδυτικό πλάνο της εταιρείας σε πράσινες επενδύσεις.

Το επενδυτικό πρόγραμμα

Το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας ανέρχεται συνολικά στα 316 εκατ. ευρώ και με βάση το ενημερωτικό δελτίο της Noval Property, στόχος της ΑΕΕΑΠ είναι η απόκτηση και ανάπτυξη ακινήτων, όπως γραφεία με πιστοποίηση LEED ή/και BREEAM, η υλοποίηση έργων αστικής ανάπλασης μικτής χρήσης, η ανάπτυξη τουριστικών καταλυμάτων, κέντρων logistics, κατοικιών, όπως και η επένδυση σε κέντρα δεδομένων (data centres).

Συγκεκριμένα, επενδύσεις επί ακινήτων του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου, ύψους 231 εκατ. ευρώ περιλαμβάνουν:

– το υπό ανάπτυξη συγκρότημα κτηρίων γραφείων επί των οδών Χειμάρρας 10-12 και Λεωφόρου Αμαρουσίου – Χαλανδρίου στο Μαρούσι (πρώην ακίνητο Kodak) συνολικής επιφάνειας περίπου 49.000 τ.μ. Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω της εταιρείας The Grid που ελέγχεται κατά 50% από τη Noval Property και κατά 50% από τη Mavani Holdings Limited (ανήκει στην Brook Lane Capital).

Για το εν λόγω έργο αναμένονται την περίοδο 2022-2025 κεφαλαιουχικές δαπάνες από την The Grid ύψους περίπου 48,7 εκατ. ευρώ (77,3 εκατ. ευρώ περιλαμβανομένου και του τιμήματος αγοράς της γης, το οποίο αναμένεται να καταβληθεί μέχρι το τέλος του 2021), το 50% του οποίου, ήτοι 24,4 εκατ. ευρώ (€38,7 εκατ. συμπεριλαμβανομένης της αναλογίας επί του τιμήματος αγοράς της γης), αντιστοιχεί στη Noval.

– την υπό ανάπτυξη αστική ανάπλαση του πρώην βιομηχανικού ακινήτου (αρχικής επιφάνειας 72.500 τ.μ.) στην οδό Πειραιώς 252, η οποία εντάχθηκε στο καθεστώς Στρατηγικών Επενδύσεων στο τέλος του 2019, σε μικτές χρήσεις που αναμένεται να περιλαμβάνουν συνδυασμό γραφείων, ξενοδοχείου, κατοικιών, αθλητικών εγκαταστάσεων και λοιπών χρήσεων, με αναμενόμενη διεθνή πιστοποίηση LEED / LEED Neighborhood Development ή BREEAM Communities. Για το συγκεκριμένο έργο αναμένονται κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους περίπου 152 εκατ. την περίοδο 2022-2025.

–την ανακατασκευή του κτιρίου στην οδό Αρδηττού στο Μετς, συνολικής επιφάνειας περίπου 3.480 τ.μ. σε κτίριο διαμερισμάτων και γραφείων αναμενόμενης διεθνούς πιστοποίησης κατά LEED ή BREEAM, έργο για το οποίο αναμένονται κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους περίπου 8 εκατ. ευρώ την περίοδο 2022-2024.

– το υπό ανάπτυξη νέο κτίριο γραφείων στο ακίνητο της οδού Χειμάρρας 16 στο Μαρούσι, συνολικής επιφάνειας περίπου 20.175 τ.μ. για το οποίο αναμένονται επενδύσεις 22 εκατ. ευρώ την περίοδο 2022-2025.

– το υπό σχεδιασμό μετατροπή πρώην βιομηχανικών ακινήτων συνολικής επιφάνειας 22.200 τ.μ. σε κτίρια logistics κατάλληλης ενεργειακής απόδοσης, έργα για τα οποία εκτιμώνται κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους περίπου 10 εκατ. ευρώ την περίοδο 2022 – 2024.

Πέραν αυτών το επενδυτικό πρόγραμμα της Noval περιλαμβάνει δυνητικές πράσινες επενδύσεις σε νέα ακίνητα για τις οποίες έχει ήδη διενεργηθεί ή διενεργείται ενδελεχής έλεγχος (due  diligence) ή/και συζητούνται συμβατικά κείμενα, κυρίως στις κατηγορίες των γραφείων, τουριστικών καταλυμάτων, logistics και κατοικιών, συνολικού εκτιμώμενου ύψους περίπου 85 εκατ. ευρώ.

Πως θα γίνει η κατανομή των ομολογιών

Ποσοστό τουλάχιστον 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (τουλάχιστον 36.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη της έκδοσης) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών και ποσοστό έως και 70% θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών.

Στις 30.06.2021, το χαρτοφυλάκιο της Noval περιελάμβανε 43 επενδυτικά ακίνητα μεταξύ άλλων, κτήρια γραφείων, εμπορικούς χώρους, τουριστικά καταλύματα/ξενοδοχεία, καθώς και βιομηχανικά κτίρια και αποθήκες.

Να σημειωθεί ότι η θυγατρική της Βιοχάλκο έχει περιθώριο για την εισαγωγή της στο ΧΑ έως 15 Οκτωβρίου 2022.

 

Ξανθή Γούναρη

Πηγή: ot.gr