Noval Property – Νέες επενδύσεις και εξαγορές 316 εκατ. ευρώ

30 Νοεμβρίου 2021, 09:52 | Αγορά Ακινήτων

Noval Property – Νέες επενδύσεις και εξαγορές 316 εκατ. ευρώ

Ξεκινάει σήμερα, 30 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί έως και την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου η δημόσια προσφορά για την έκδοση του Πράσινου Κοινού Ομολογιακού Δανείου της Noval Property του ομίλου Βιοχάλκο.

Μέσω του ομολόγου, ύψους 120 εκατ. ευρώ, διαρκείας επτά ετών, η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ) αναμένεται να χρηματοδοτήσει το 31% του επενδυτικού της προγράμματος, ύψους 316 εκατ. ευρώ, με επίκεντρο τις πράσινες επενδύσεις. Άλλωστε η εταιρεία ήδη έχει δεσμευθεί στις αρχές ESG, με το 21% του χαρτοφυλακίου της, η αξία του οποίου αναμένεται να ξεπεράσει τα 700 εκατ. ευρώ τα επόμενα χρόνια, να είναι ήδη πράσινο.

Να σημειωθεί ότι το κτίριο γραφείων Orbit της Noval έχει πιστοποιηθεί με Leed Platinum ενώ το κτίριο γραφείων Butterfly έχει πιστοποιηθεί με Leed Gold. Και τα δύο πληρούν τις αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού, έχουν χρησιμοποιήσει ανακυκλώσιμα υλικά έχουν εγκαταστήσει συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και εξασφαλίζουν μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.

Στο ΧΑ μέχρι τον Οκτώβριο του 2022

Η υποχρέωση της Noval να έχει εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών έως τον Οκτώβριο του 2022, θα τηρηθεί, όπως αναφέρθηκε χθες από τη διοίκηση στην παρουσίαση της εταιρείας, με ό,τι θετικό θα μπορούσε να σημαίνει αυτό για τους ομολογιούχους. Εξάλλου, σύμφωνα με τους όρους του ομολογιακού δανείου, η, για οποιονδήποτε λόγο, ανάκληση ή απώλεια της άδειας λειτουργίας της εταιρείας ως ΑΕΕΑΠ, αποτελεί γεγονός αυτόματης καταγγελίας του.

80.000 τ.μ. γραφείων στο Μαρούσι

Με βάση το επενδυτικό πρόγραμμα, όπως αποτυπώνεται στο ενημερωτικό δελτίο του ομολόγου, έως το 2025 η ΑΕΕΑΠ του ομίλου Βιοχάλκο θα διαθέτει σχεδόν 80.000 τ.μ. γραφειακών χώρων στο Μαρούσι.

Συγκεκριμένα, έχει δρομολογηθεί η κατασκευή συγκροτήματος κτιρίων γραφείων επί των οδών Χειμάρρας 10-12 και Λεωφόρου Αμαρουσίου – Χαλανδρίου στο Μαρούσι (πρώην ακίνητο Kodak) συνολικής επιφάνειας περίπου 49.000 τ.μ. Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω της εταιρείας The Grid που ελέγχεται κατά 50% από τη Noval Property και κατά 50% από τη Mavani Holdings Limited (ανήκει στην Brook Lane Capital).

Για το εν λόγω έργο αναμένονται την περίοδο 2022-2025 κεφαλαιουχικές δαπάνες από την The Grid ύψους περίπου 48,7 εκατ. ευρώ (77,3 εκατ. ευρώ περιλαμβανομένου και του τιμήματος αγοράς της γης, το οποίο αναμένεται να καταβληθεί μέχρι το τέλος του 2021), το 50% του οποίου, ήτοι 24,4 εκατ. ευρώ (38,7 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένης της αναλογίας επί του τιμήματος αγοράς της γης), αντιστοιχεί στη Noval.

Υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο εφέτος δυνάμει σχετικού διαγωνισμού η έκταση του πρώην ακινήτου της Kodak κατακυρώθηκε στην κοινοπραξία Noval-Brook Lane.

Η κοινοπραξία προσέφερε 28,6 εκατ. ευρώ και μέχρι το τέλος του 2021, η Noval εκτιμά ότι θα ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης.

Επίσης στο υπό ανάπτυξη νέο κτίριο γραφείων στο ακίνητο της οδού Χειμάρρας 16 στο Μαρούσι, συνολικής επιφάνειας περίπου 20.175 τ.μ. αναμένονται επενδύσεις 22 εκατ. ευρώ την περίοδο 2022-2025.

Το νέο κτίριο γραφείων θα κατασκευαστεί σε οικόπεδα που αποκτήθηκαν από την εταιρεία μέσα σε δύο ημέρες.

Στις 5 Απριλίου 2021, η εταιρεία απέκτησε οικόπεδο το οποίο βρίσκεται επί της οδού Χειμάρρας του Δήμου Αμαρουσίου  συνολικής  επιφάνειας  1.635,29  τ.μ. Το τίμημα  της  απόκτησης  ανήλθε  σε  1,27 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτήθηκε μέσω τραπεζικού δανεισμού.

Άλλο ένα οικόπεδο συνολικής  επιφάνειας  262,89  τ.μ., επίσης επί της οδού Χειμάρρας, απέκτησε τις 6 Απριλίου 2021. Το τίμημα της  συναλλαγής ανήλθε σε 225 χιλ. ευρώ και χρηματοδοτήθηκε μέσω τραπεζικού δανεισμού.

Επιπλέον στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλαμβάνονται γραφεία στην Αμαρουσίου Χαλανδρίου 33 (συνολικής επιφάνειας 4.086 τ.μ), στη Χειμάρρας 16 (συνολικής επιφάνειας 24.948 τ.μ.), καθώς και στην Ολυμπιονίκη Τσικλητήρα 41 και Κων/νου Καραμανλή 67 (συνολικής επιφανείας 1.665 τ.μ.).

Logistics και μεικτές χρήσεις

Στις επενδύσεις περιλαμβάνονται επίσης η αστική ανάπλαση του πρώην βιομηχανικού ακινήτου (αρχικής επιφάνειας 72.500 τ.μ.) στην οδό Πειραιώς 252, η οποία εντάχθηκε στο καθεστώς Στρατηγικών Επενδύσεων στο τέλος του 2019, σε μικτές χρήσεις που αναμένεται να περιλαμβάνουν συνδυασμό γραφείων, ξενοδοχείου, κατοικιών, αθλητικών εγκαταστάσεων και λοιπών χρήσεων, με αναμενόμενη διεθνή πιστοποίηση LEED / LEED Neighborhood Development ή BREEAM Communities. Για το συγκεκριμένο έργο αναμένονται κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους περίπου 152 εκατ. την περίοδο 2022-2025.

Όπως και η ανακατασκευή του κτιρίου στην οδό Αρδηττού στο Μετς, συνολικής επιφάνειας περίπου 3.480 τ.μ. σε κτίριο διαμερισμάτων και γραφείων αναμενόμενης διεθνούς πιστοποίησης κατά LEED ή BREEAM, έργο για το οποίο αναμένονται κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους περίπου 8 εκατ. ευρώ την περίοδο 2022-2024.

Τέλος, η μετατροπή πρώην βιομηχανικών ακινήτων συνολικής επιφάνειας 22.200 τ.μ. σε κτίρια logistics κατάλληλης ενεργειακής απόδοσης, έργα για τα οποία εκτιμώνται κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους περίπου 10 εκατ. ευρώ την περίοδο 2022 – 2024.

Εξαγορές 85 εκατ. ευρώ

Επιπλέον, όπως επισημάνθηκε την εταιρική παρουσίαση, η εταιρεία βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις για την απόκτηση και άλλων ακινήτων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν ήδη προχωρήσει οι διαδικασίες με due diligence. Η αξία των νέων ακινήτων (γραφεία, τουριστικά καταλύματα, κατοικίες και ακίνητα logistics) ανέρχεται σε 85 εκατ. ευρώ.

Δεν είναι ο όμιλος Βιοχάλκο ο κυριότερος μισθωτής

Οι κυριότεροι μισθωτές των ακινήτων της εταιρείας κατά την 30.06.2021 επί τη βάσει του Ετησιοποιημένου Μισθώματος είναι οι ακόλουθοι: Housemarket Α.Ε. 22,4%, θυγατρικές της Viohalco 17,8% και ΖΕΥΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 9,2%. Η σύμβαση μίσθωσης με την Housemarket Α.Ε. (IKEA) λήγει το 2033.

 

Πηγή:ΟΤ