Τέλος εποχής! Αντίο LIBOR, καλωσόρισες SONIA

21 Δεκεμβρίου 2021, 17:15 | ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡA

Τέλος εποχής! Αντίο LIBOR, καλωσόρισες SONIA

Τα διατραπεζικά επιτόκια δανεισμού LIBOR (London Interbank Offered Rate) άρχισαν να χρησιμοποιούνται από τα μέσα της δεκαετίας του 1970, ως επιτόκια αναφοράς, αρχικά επί συναλλαγών  “ευρωδολαρίων” και στη συνέχεια επί ευρύτερων τραπεζικών και εμπορικών συναλλαγών και κυρίως, επί συναλλαγών σε νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα, όπως interest rate swaps, παραγώγων επί ξένων νομισμάτων και συμφωνιών προθεσμιακών πράξεων.

Στη δεκαετία του 1990, το LIBOR μπήκε και στη ζωή των ελλήνων δανειοληπτών, αφού πολλά από τα δάνεια που χορηγούσαν τότε οι τράπεζες (κυρίως τα στεγαστικά), συχνά συμπεριλάμβαναν το επιτόκιο αυτό, ως μία από τις παραμέτρους που προσδιόριζαν τα μεταβλητά επιτόκια. Στη συνέχεια, στις χώρες της Ευρωζώνης, το Libor, αντικαταστάθηκε από το Euribor.

Μετά από περίπου 50 χρόνια ζωής και κυριαρχίας στις συναλλαγές, σε παγκόσμιο επίπεδο -και κυρίως στην Ευρώπη- στις 31 Δεκεμβρίου 2021, το LIBOR, θα σταματήσει να υπολογίζεται και θα περάσει στην ιστορία.

Η Τράπεζα της Αγγλίας αποφάσισε αυτήν την αλλαγή το 2017 και, από τότε, εργάζεται για την αντικατάστασή του. Το LIBOR, αποφασίστηκε να αντικατασταθεί από το SONIA (Sterling Overnight Index Average), που είναι ένας “μηχανισμός” υπολογισμού επιτοκίων, που χρησιμοποιείται από το 1997 και ο οποίος παρακολουθεί τις βραχυχρόνιες (overnight) συναλλαγές στις χρηματαγορές και υπολογίζει, το μέσο όρο των επιτοκίων που πληρώνουν οι τράπεζες, στη διατραπεζική αγορά, για να δανειστούν στερλίνες, από άλλα τραπεζικά ιδρύματα.

Υπάρχουν αρκετές διαφορές μεταξύ του LIBOR και του SONIA και έχει αναπτυχθεί έντονος διάλογος για την εξέλιξή του, ενώ αναμένεται ότι, με βάση τις εμπειρίες που θα υπάρξουν από τη χρήση του, στο επόμενο διάστημα, θα εφαρμοστούν αρκετές τροποποιήσεις.

Η Τράπεζα της Αγγλίας (Bank of England) κυκλοφόρησε έναν χρήσιμο πρακτικό οδηγό, ο οποίος εξηγεί τη μετάβαση στο SONIA: “Preparing for 2022: What you need to know about LIBOR transition” (δείτε εδώ).


Το παραπάνω γράφημα του τμήματος στατιστικών της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, στο Saint Louis (FRED), έχει δημιουργήσει ένα διάγραμμα, που απεικονίζει τη σύνδεση μεταξύ των δύο επιτοκίων, κατά τα τελευταία χρόνια, έτσι ώστε να υπάρχει μία ομαλή εξέλιξη στους υπολογισμούς, μετά την αντικατάσταση του LIBOR. (Δείτε διαδραστικά το διάγραμμα, εδώ).


Πηγή: FRED(εδώ)
Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Καρατζάς