Πόσο κοντά στην επενδυτική βαθμίδα βρίσκεται η Ελλάδα;

04 Ιανουαρίου 2022, 10:05 | Η Άποψη των ΜΜΕ

Πόσο κοντά στην επενδυτική βαθμίδα βρίσκεται η Ελλάδα;

Το 2022 αναμένεται να αποτελέσει σταθμό για την ελληνική οικονομία, καθώς η κατάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας ενδέχεται να έρθει νωρίτερα από το αρχικά εκτιμώμενο 2023. Πόσο επιτεύξιμο είναι αυτό και ποιες είναι οι πιθανές ημερομηνίες; Ποιος είναι ο παράγοντας που μπορεί να κάνει τη διαφορά, φέρνοντας την επενδυτική βαθμίδα νωρίτερα από το 2023, που ήταν αναμενόμενο; Υπενθυμίζεται ότι Fitch και Standard & Poor’s (επιλέξιμοι οίκοι) διατηρούν την υψηλότερη αξιολόγηση για το αξιόχρεο της χώρας δύο βαθμίδες πίσω από την "πολυπόθητη" επενδυτική!

"Η επόμενη προγραμματισμένη αναθεώρηση της αξιολόγησης της Ελλάδας αναμένεται στις 14 Ιανουαρίου 2022. Η μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο δημόσιο χρέος/ΑΕΠ, που επιστρέφει σε σταθερή καθοδική πορεία, και η συνεχής βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού του τραπεζικού τομέα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε θετική δράση αξιολόγησης. Η αποτυχία μείωσης του δημόσιου χρέους/ΑΕΠ βραχυπρόθεσμα θα μπορούσε να οδηγήσει σε αρνητική δράση". Αυτή ήταν η καταληκτική παράγραφος του οίκου αξιολόγησης Fitch στην ανακοίνωση για τις προβλέψεις της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας τον Οκτώβριο του 2021.

Οι ανακοινώσεις της ΕΚΤ ότι τα ελληνικά ομόλογα θα στηριχθούν μέσω της ευελιξίας στην επανεπένδυση τίτλων του PEPP που λήγουν, σε περίπτωση που χρειαστεί, αποτελεί μια ασπίδα προστασίας για το κόστος χρηματοδότησης του ελληνικού χρέους. Η ανακοίνωση της ΕΚΤ, αλλά και στη συνέχεια η απάντηση της κυρίας Κριστίν Λαγκάρντ για ευελιξία στις αγορές ελληνικών ομολόγων, θα μπορούσε να "οπλίσει" το χέρι των οίκων αξιολόγησης με μια αναβάθμιση, αφού ουσιαστικά περιορίζει τον κίνδυνο αύξησης του κόστους εξυπηρέτησης του ελληνικού χρέους, τοποθετώντας μια προσωρινή ασπίδα προστασίας!

Ο οίκος αξιολόγησης Scope Ratings (γερμανικός οίκος αξιολόγησης), όχι όμως από τους πολύ δημοφιλείς, ανέφερε ότι η αξιολόγηση και οι προοπτικές της χώρας θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν εάν ενισχυθεί η στήριξη από πλευράς ΕΚΤ στα ελληνικά χρεόγραφα μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων λόγω πανδημίας που ανακοινώθηκε ότι θα λήξουν τον Μάρτιο (η ανακοίνωση του Σεπτεμβρίου 2021). Πράγμα το οποίο ουσιαστικά ανέφερε η ΕΚΤ πριν από μερικές ημέρες!

Παράλληλα, ο ίδιος οίκος είχε σημειώσει ότι η συρρίκνωση των NPEs των ελληνικών συστημικών τραπεζών με ταυτόχρονη αύξηση της δανειοδότησης του ιδιωτικού τομέα αποτελούσε ένα ακόμα κριτήριο για την αναβάθμιση του αξιόχρεου της χώρας. Αν μη τι άλλο, το πρώτο κριτήριο φαίνεται να οδεύει προς σημαντική βελτίωση, ενώ το δεύτερο έχει ακόμη δρόμο, παρά τις όποιες προσπάθειες γίνονται, αφού ο λόγος δάνεια προς καταθέσεις βρίσκεται ακόμη πολύ χαμηλά σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο εν λόγω οίκος έχει τη χώρα μόλις μία βαθμίδα από την επενδυτική (βλ. πίνακα), δηλαδή υψηλότερα από τους 4 πιο δημοφιλείς οίκους (Fitch, S&P, Moody’s ή DBRS Morningstar).

Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειώσουμε ότι η επενδυτική βαθμίδα για την Ελλάδα αποτελεί ορόσημο για την οικονομία, πράγμα το οποίο απώλεσε το 2010. Η επενδυτική βαθμίδα αρκεί να έρθει από έναν από τους τέσσερις οίκους, Fitch, S&P, Moody’s ή DBRS Morningstar, τους οποίους έχει ως επιλέξιμους οίκους το Ευρωσύστημα στις προγραμματισμένες αξιολογήσεις, αλλά ενδεχομένως και σε έκτακτη αν κρίνουν οι οίκοι ότι χρειάζεται. Δηλαδή, εάν μας αναβαθμίσει ο οίκος Scope Ratings, δεν θα μπορεί να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα της ΕΚΤ, αφού ο εν λόγω οίκος δεν είναι στη λίστα του Ευρωσυστήματος.

Καταλήγοντας, η αλήθεια είναι ότι σε κάθε περίπτωση το ποτήρι, όσο μισοάδειο φαίνεται, άλλο τόσο μπορεί να το δει κάποιος μισογεμάτο. Ωστόσο οι οίκοι αξιολόγησης διαθέτουν τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά κριτήρια που αξιολογούν το αξιόχρεο των κρατών. Ειδικότερα, ο οίκος Fitch τον περασμένο Ιούλιο ανέφερε ότι οι βασικοί λόγοι της διαβάθμισης "ΒΒ" είναι ο υψηλός λόγος χρέους προς ΑΕΠ αλλά και ο μεγάλος όγκος NPLs των τραπεζών. Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα διαθέτει δείκτες που είναι καλύτεροι από χώρες που διαθέτουν "ΒΒΒ" ή και υψηλότερη διαβάθμιση, όπως είναι το σχετικά υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα αλλά και ESG-Governance, σύμφωνα με διεθνείς δείκτες.

Τέλος, όσο οι προβλέψεις για ανάπτυξη του ΑΕΠ συνεχίζονται, το κόστος δανεισμού διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα αλλά και τα NPLs συρρικνώνονται σημαντικά, μπορεί η Ελλάδα να βρεθεί στην επενδυτική βαθμίδα νωρίτερα του αναμενόμενου 2023 και το Ελληνικό Χρηματιστήριο να βλέπει με "μικρότερης διαμέτρου κιάλια" τις 1.000 μονάδες!

pin

pin

ΟΤΕ: Έκτακτη γ.σ. για την ακύρωση 8.638.512 ιδίων μετοχών

Ο ΟΤΕ έχει συγκαλέσει έκτακτη γ.σ. στις 18 Ιανουαρίου 2022, με κύρια θέματα την έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών, καθώς και την έγκριση ακύρωσης των 8.638.512 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η εταιρεία στο πλαίσιο του προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών. Εφόσον εγκριθεί από τη γ.σ., τότε το νέο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα διαιρείται σε 448.100.608 μετοχές, με την Deutsche Telekom να κατέχει 49,22% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Υπενθυμίζεται ότι έπειτα από αγορές επιπλέον ιδίων μετοχών που αγγίζουν τα 7 εκατ. ο βασικός μέτοχος θα αγγίξει το 50%.

Να σημειώσουμε ότι η Deutsche Telecom αναμένεται να ανακοινώσει τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα 2021 στις 24 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο ΟΤΕ θα έχει ανακοινώσει το αργότερο μέχρι αυτή την ημερομηνία. Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η ανακοίνωση της ΟΤΕ είχε πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα με της DT.

Τέλος, από πλευράς αποτίμησης και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται 6 φορές τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του 2022 με βάση τον δείκτη (EV/EBITDA), ενώ η μετοχή διαπραγματεύεται 14 φορές (P/E) τα προσαρμοσμένα κέρδη του 2022. Η μετοχή του ΟΤΕ υπεραπέδωσε έναντι του FTSE Large Cap, καθώς η απόδοσή του ξεπέρασε το 26% έναντι 10% του δείκτη. pin

Lamda Development: Με έκπτωση 7% διαπραγματεύεται η μετοχή

Ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων των εμπορικών κέντρων το γ’ τρίμηνο του 2021 κατέγραψε αύξηση 22% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, όπως ήταν αναμενόμενο. Τον Οκτώβριο του 2021 παρατηρήθηκε επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης του κύκλου εργασιών των καταστημάτων, καθώς η αύξηση άγγιξε το 34%. Το πιο σημαντικό, ωστόσο, είναι ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων των εμπορικών κέντρων τον Σεπτέμβριο του 2021 βρέθηκε μόλις 4% χαμηλότερα σε σχέση με το 2019, ενώ τον Οκτώβριο ήταν υψηλότερα κατά 5% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2019!

Από την άλλη πλευρά, η θετική επίπτωση των 306 εκατ. ευρώ που προήλθαν από την επανεκτίμηση, από ανεξάρτητο εκτιμητή, της αξίας των επενδυτικών ακινήτων της Ελληνικό Α.Ε. ήταν αυτή που έκανε τη διαφορά στα οικονομικά αποτελέσματα του 9μήνου 2021. Να υπενθυμίσουμε ότι το εν λόγω ποσό εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο α’ εξάμηνο του 2021. Η επόμενη αποτίμηση του ανεξάρτητου εκτιμητή αναμένεται να γίνει στις 31/12/2021. Όπως γίνεται κατανοητό, καθώς θα προχωράει το έργο, η αποτίμηση θα αυξάνει ανάλογα με την πρόοδό του. Έτσι, με βάση τις λογιστικές καταστάσεις του 9μήνου, η καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή διαμορφώνεται στα 7,81 ευρώ, έναντι 6,23 ευρώ στις 31/12/2020 και 7,88 ευρώ στις 30/6/2021.

Η μετοχή της Lamda Development υποαποδίδει σημαντικά έναντι του FTSE Large Cap (+9,5%) όσο και του Γενικού Δείκτη (+9,1%), καθώς σημειώνει απώλειες 4% από την αρχή του 2021. Υπενθυμίζεται ότι η Lamda Development είχε πραγματοποιήσει ΑΜΚ τον Δεκέμβριο του 2019 με 6,7 ευρώ ανά μετοχή.

pin

Ατζέντα (4/1/2022 - 9/1/2022)

Φειδωλά τα νέα και αυτή την εβδομάδα

Περιορισμένα τόσο τα μακροοικονομικά όσο και τα εταιρικά νέα για την πρώτη χρηματιστηριακή εβδομάδα του 2022. Η ατζέντα ξεκινάει την Τετάρτη, με τη Φίλιππος Νάκας να έχει ορίσει ως ημερομηνία αποκοπής της επιστροφής κεφαλαίου ύψους 0,07 ευρώ ανά μετοχή (μερισματική απόδοση 3%). Την ίδια ημέρα η Τράπεζα της Ελλάδος αναμένεται να ανακοινώσει τα τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων για τον Νοέμβριο 2021. Την Παρασκευή η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει τις εμπορευματικές συναλλαγές της χώρας για τον Νοέμβριο 2021. Τέλος, την Πέμπτη η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά θα παραμείνει κλειστή λόγω του εορτασμού των Θεοφανίων.

Η μισθοδοσία του μη αγροτικού τομέα των ΗΠΑ στο επίκεντρο

Στο εξωτερικό σήμερα Τρίτη τα ξημερώματα είναι η σειρά της Κίνας να ανακοινώσει τον βιομηχανικό δείκτη Caixin PMI για τον Δεκέμβριο, ενώ στη συνέχεια ανακοινώνεται η ανεργία στη Γερμανία για τον ίδιο μήνα, ο βιομηχανικός δείκτης PMI για τη Μεγ. Βρετανία και, τέλος, το απόγευμα στις ΗΠΑ το φως της δημοσιότητας αναμένεται να δουν οι κενές θέσεις εργασίας που υπήρχαν την τελευταία ημέρα του Νοεμβρίου. Την Τετάρτη ανακοινώνεται η μεταβολή στις θέσεις εργασίας του ιδιωτικού μη αγροτικού τομέα για τον Δεκέμβριο στις ΗΠΑ, ο οποίος έρχεται δύο ημέρες νωρίτερα από τα επίσημα στοιχεία του αμερικανικού Δημοσίου για τη μισθοδοσία του μη αγροτικού τομέα, ενώ το απόγευμα το ινστιτούτο ISM ανακοινώνει τον μη βιομηχανικό δείκτη PMI για τον ίδιο μήνα, όπου μας δείχνει τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στον εν λόγω τομέα. Την Πέμπτη ανακοινώνονται οι εργοστασιακές παραγγελίες τόσο στη Γερμανία (πρωί) όσο και στις ΗΠΑ (απόγευμα) για τον Νοέμβριο, ενώ στις 15.00 ανακοινώνεται στη Γερμανία ο πληθωρισμός για τον ίδιο μήνα. Την ίδια ημέρα η Walgreens Boots Alliance (Dow Jones) αναμένεται να ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα α’ τριμήνου 2022. Την Παρασκευή ανακοινώνεται στη Γερμανία η βιομηχανική παραγωγή για τον Νοέμβριο, ενώ στη συνέχεια η Ευρωζώνη ανακοινώνει τον πληθωρισμό. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας ανακοινώνεται ο δείκτης για τη μισθοδοσία του μη αγροτικού τομέα ταυτόχρονα με τον δείκτη ανεργίας στις ΗΠΑ για τον μήνα Απρίλιο. Η απόκλιση από τις εκτιμήσεις της αγοράς για τη μισθοδοσία του μη αγροτικού τομέα προσδίδει έντονη μεταβλητότητα στις χρηματιστηριακές αγορές.

Δημοσθένης Τρίγγα

 

Πηγή:capital.gr