Ελληνική Οικονομία - Οδηγός Στατιστικών

17 Ιανουαρίου 2022, 15:45 | Ελληνική Οικονομία

 

Στον παρακάτω οδηγό στατιστικών υπάρχουν κάποιοι κύριοι δείκτες Ελληνικής Οικονομίας.
Περιηγηθείτε στον οδηγό, πατώντας πάνω σε κάποια από τις παρακάτω ονομασίες.
(Απαιτείται διάστημα 6 έως 8 δευτερολέπτων, για τη "φόρτωση" του οδηγού.)