ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ - τεύχος 201

26 Ιουνίου 2018, 10:05 | Τεύχη - Περιεχόμενα

ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ - τεύχος 201

Δείτε το τεύχος online (ελεύθερη πρόσβαση)

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιεχόμενα

η Άποψή μας , σελ. 3
Να μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη

στο Επίκεντρο, σελ. 6
Το Ελλληνικό Χρέος - Μία ανάσα και μία ευκαιρία

το Θέμα, σελ. 9
Σύστημα και πειθαρχία στις επενδύσεις - Το “απόλυτο” σύστημα συναλλαγών
Η ανάπτυξη του συστήματος του ΚΜΟ-200 ημερών
Η βελτίωση του “συστήματος”Το “απόλυτο σύστημα συναλλαγών”
Το “απόλυτο σύστημα” και τα χαρτοφυλάκια
Η παρακολούθηση του “απόλυτου συστήματος”

η Πολιτική, σελ. 19
Μετανάστευση - Τί θα σταματήσει τον πεινασμένο;

η Οικονομία, σελ. 20
Ευρωπαϊκή Κεντ. Τράπεζα - Όχι! ∆εν ήρθε το τέλος του QE

η Στρατηγική, σελ. 22
Χρηματιστήριο της Αθήνας - Αντοχή της αγοράς, παρά τις ανησυχίες

τα Χρηματιστηριακά Στατιστικά, σελ. 23
Τα στατιστικά του Γεν. ∆είκτη
Ο κινητός μέσος όρος 200 ημερών
Οι χρηματιστηριακοί κλάδοι

τα Αποτελέσματα Εταιριών, σελ. 26
Το 2017 ήταν το πρώτο έτος ανάκαμψης

τα Νέα της Αγοράς, σελ. 28

Ακούστηκε ότι, σελ. 32

οι Επενδύσεις στις διεθνείς αγορές, σελ. 35
Βασίλης Παζόπουλος ñ Το χαρτοφυλάκιο του αρχάριου επενδυτή
Η στρατηγική πίσω από την επιλογή των μετοχών
FANG: η μεγάλη επανάσταση!

οι ∆ιεθνείς Αγορές, σελ. 38
Τα “τύμπανα” του εμπορικού πολέμου

η Χρηματιστηριακή Εκπαίδευση, σελ. 40
Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Αύξησης ñ Ένας χρήσιμος δείκτης, με πολλές εφαρμογές

από την Ιστορία του Χρηματιστηρίου, σελ. 41
Αλλατίνη: Ιστορία απλωμένη σε τρεις αιώνες

το Ημερολόγιο της Αγοράς, σελ. 42