Οι αποδόσεις και η κατάταξη των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, στην περίοδο 2010-2021

08 Φεβρουαρίου 2022, 14:07 | ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡA

Οι αποδόσεις και η κατάταξη των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, στην περίοδο 2010-2021

ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Κατάταξη περιόδου 2010-2021

Κατ' έτος κατάταξη για το κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο

 

 

 

 

 

Η περίοδος από το 2010, μέχρι πρόσφατα, υπήρξε μία από τις χειρότερες στην ιστορία του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Κατά το διάστημα αυτό, ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου, υποχώρησε κατά 36,8%!

Το ίδιο διάστημα, υπήρξε αρνητικό και για τα Αμοιβαία Κεφάλαια. Η κρίση, επέδρασε ιδιαίτερα στα Αμοιβαία Κεφάλαια μετοχικού τύπου, τα οποία βίωσαν “φυγή” κεφαλαίων και χαμηλές αποδόσεις, ιδίως κατά το διάστημα 2010 έως 2015. Μετά το 2015, οι αποδόσεις τους βελτιώθηκαν σημαντικά, ενώ κατά την τελευταία διετία, παρατηρούνται νέες εισροές κεφαλαίων, με αποτέλεσμα, ο αριθμός των κυκλοφορούντων μεριδίων, να κινείται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

 

Παρά την αρνητική πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς, μερικά Αμοιβαία Κεφάλαια, κατά το διάστημα 2010 - 2021, κατόρθωσαν να πετύχουν εντυπωσιακές και αξιοζήλευτες επιδόσεις.

 

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο “Ευρωπαϊκή Πίστη - Αναπτυξιακό Εσωτερικού” (της ασφαλιστικής εταιρίας “Ευρωπαϊκή Πίστη”, αναδείχθηκε “πρωταθλητής” κατά τη διάρκεια του διαστήματος αυτού. Η συνολική του απόδοση (από 31/12/2010 έως 31/12/2021) έφτασε στο 101,06%. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το  “MetLife Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης”, με 77,2% και στην τρίτη θέση, το “Πειραιώς Δυναμικών Επιχειρήσεων”, με απόδοση 51,8%.

 

Η μέση (σταθμισμένη) απόδοση του συνόλου του κλάδου των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά το διάστημα αυτό έφτασε στο -3,7%, επίδοση που, κατά την άποψή μας, δεν είναι καθόλου ικανοποιητική.

 

 


Πίνακας 1:
Κατάταξη απόδοσης Αμοιβαίων Κεφαλάιων (2010 - 2021)

Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια 2010-2021 Κατάταξη

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτ. Εσωτ. 101,6% 1

MetLife Μεσ. - Μικ. Κεφαλ. 77,2% 2

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δυναμικών Επιχ/σεων (R) 51,8% 3

TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών 40,4% 4

ALPHA TRUST Hellenic - R 36,7% 5

3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτ. 36,5% 6

ALPHA Επιθ. Στρατ. Classic 35,7% 7

ALLIANZ Επιθ. Στρατηγ. Μετοχών 29,0% 8

ALPHA Blue Chips Classic 17,4% 9

ALPHA TRUST New Strategy 16,2% 10

ΔΗΛΟΣ Small Cap (Μετ. Εσωτ.) 15,0% 11

ATTICA Μετοχικό Εσωτερικού -18,8% 12

ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού -23,9% 13

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μετοχ. Εσωτ. (R) -25,0% 14

EUROBANK (LF) -Greek Equities -33,1% 15

Optima Eλληνικό Mετοχικό (R) -33,6% 16

ΔΗΛΟΣ (Blue Chips Μετ. Εσωτ.) -38,4% 17

EUROBANK GF Greek Equities -38,4% 18

INTERAMERICAN Δυναμικό Εσωτ. -45,0% 19

THETIS Ελληνικό Μετοχικό -66,0% 20

Μεση απόδοση σύμφωνα με ΕΘΕ


Μέση σταθμισμένη Απόδοση -3,7%

Απόδοση Γενικού Δείκτη -36,8%

 

Από τα 20 μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια που λειτούργησαν καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 31/12/2010 - 31/12/2021, τα 9 έχουν αρνητική απόδοση κατά το διάστημα αυτό. Παράλληλα, τέσσερα (4), είχαν απόδοση μικρότερη από την απόδοση του Γενικού Δείκτη κατά την περίοδο αυτή (δηλαδή, μικρότερη του -36,8%).

Σε 8 από τα 11 εξεταζόμενα έτη, τα Αμοιβαία Κεφάλαια είχαν (ως σύνολο) καλύτερη απόδοση από το Γενικό Δείκτη. Στα έτη 2016, 2017 και 2019, τα Αμοιβαία Κεφάλαια, ως σύνολο, υστέρησαν σε σχέση με την απόδοση του Δείκτη.

 

Στην 6ετία 2015-2021, η πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς υπήρξε καλύτερη. Κατά το διάστημα αυτό, ο Γενικός Δείκτης αυξήθηκε κατά 41,7%), ενώ η μέση (σταθμισμένη) απόδοση του συνόλου του κλάδου των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά το διάστημα αυτό έφτασε στο +57,8%.

 

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο “Ευρωπαϊκή Πίστη - Αναπτυξιακό Εσωτερικού” βρέθηκε -και πάλι- στην πρώτη θέση και για την περίοδο 2015-2021, με σωρευτική απόδοση 124,8%. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το "3Κ Α/Κ Greek Value", με 119,6% και στη  τρίτη θέση, βρίσκεται το “TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών”, με απόδοση 110,4%.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, από τα 25 Αμοιβαία Κεφάλαια που λειτούργησαν καθ’ όλο το διάστημα αυτό 2015-2021, ένα (1) είχε αρνητική συνολική απόδοση, ενώ ένα είχε συνολική απόδοση +0,2%! Παράλληλα, ακόμη εννέα (9) Αμοιβαία Κεφάλαια, από τα 25 που λειτούργησαν συνεχώς κατά την εξεταζόμενη περίοδο, είχαν θετική απόδοση, αλλά μικρότερη από την απόδοση του Γενικού Δείκτη.

 


Πίνακας 2:
Κατάταξη απόδοσης Αμοιβαίων Κεφαλάιων (2015 - 2021)

Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια 2015-2021 Κατάταξη

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτ. Εσωτ. 124,8% 1

3K A/K Greek Value Μετ. Εσωτ. 119,6% 2

TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών 110,4% 3

ALLIANZ Επιθ. Στρατηγ. Μετοχών 86,1% 4

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δυναμικών Επιχ/σεων (R) 81,1% 5

ΔΗΛΟΣ Small Cap (Μετ. Εσωτ.) 76,0% 6

MetLife Μεσ. - Μικ. Κεφαλ. 75,0% 7

ALPHA TRUST Hellenic - R 69,7% 8

ALPHA Επιθ. Στρατ. Classic 68,3% 9

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Θεσμικών Μετ. Εσωτ. (I) 61,7% 10

ALPHA Blue Chips Classic 60,7% 11

3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτ. 54,3% 12

ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού 43,8% 13

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μετοχ. Εσωτ. (R) 37,7% 14

ALPHA TRUST New Strategy 37,4% 15

EUROBANK I (LF) -Greek Equities 36,6% 16

ATTICA Μετοχικό Εσωτερικού 35,7% 17

ΔΗΛΟΣ (Blue Chips Μετ. Εσωτ.) 31,4% 18

EUROBANK (LF) -Greek Equities 24,4% 19

PRIV. BANKING Class (LF) Equity 24,4% 20

EUROBANK GF Greek Equities 18,0% 21

INTERAMERICAN Δυναμικό Εσωτ. 17,2% 22

Optima Eλληνικό Mετοχικό (R) 0,2% 23

THETIS Ελληνικό Μετοχικό -7,5% 24

Μεση απόδοση σύμφωνα με ΕΘΕ


Μέση σταθμισμένη Απόδοση 57,8%

Απόδοση Γενικού Δείκτη 41,5%

 

Δείτε τον πλήρη πίνακα με την κατ’ έτος κατάταξη του κάθε μετοχικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατά την περίοδο 2010-2021, εδώ.

 

Ο πίνακας αυτός, ο οποίος όμως είναι ιδιαίτερα χρήσιμος για τους επενδυτές, ή ακόμη και για τους πωλητές μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων, δε δημοσιεύεται από άλλο φορέα ή άλλο επενδυτικό έντυπο ή site.

 

Το περιοδικό ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ, από το 1991, παρακολουθεί και καταγράφει τα χαρτοφυλάκια και τις επιδόσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και, ανά τρίμηνο, δημοσιεύει αναλυτικά αφιερώματα για τον κλάδο. Στα αφιερώματα αυτά, μεταξύ των άλλων, περιλαμβάνονται και αναλυτικά στοιχεία και οι μετοχικές θέσεις για το χαρτοφυλάκιο κάθε μετοχικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Δείτε τα περιεχόμενα του τελευταίου αφιερώματος (Στοιχεία και Χαρτοφυλάκια μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, στις 31/12/2021, εδώ).

 

Επιμέλεια στοιχείων:

Κωνσταντίνα Ρομοσού, Αναστάσης Πυλιώτης, Γιάννης Μαριανάκης