Σχόλιο Τεχνικού Χαρτοφυλακίου - 29/3/2022

29 Μαρτίου 2022, 16:25 | Τεχνικό Χαρτοφυλάκιο - Ελεύθερη πρόσβαση

Το σχόλιο του Τεχνικού Χαρτοφυλακίου, θα μεταδοθεί σήμερα στις 5:00 μ.μ.

 

Στρατηγική για το κλείσιμο

Εάν ο ΓΔ κλείσει πάνω από τις 872 μονάδες, το Τεχνικό Χαρτοφυλάκιο θα αγοράσει 600 τεμάχια EEE.

-----

Στοιχεία Σύνθεσης και Αποδόσεων

Δείτε τη σύνθεση και την καθημερινή αποτίμηση του Τεχνικού Χαρτοφυλακίου, εδώ.
Δείτε τις πράξεις του Τεχνικού Χαρτοφυλακίου κατά το 2022 εδώ.

Συμπληρωματικά:

  • Δείτε την εξέλιξη του Τεχνικού Χαρτοφυλακίου σε σύγκριση με τον ΓΔ από το 2002 μέχρι σήμερα εδώ.
  • Δείτε την εξέλιξη του Τεχνικού Χαρτοφυλακίου σε σύγκριση με τον ΓΔ από το 2020 μέχρι σήμερα εδώ.
  • Δείτε την εξέλιξη του Χαρτοφυλακίου σε σύγκριση με το χαρτοφυλάκιο του Απόλυτου Συστήματος και τον ΓΔ από το 2020 μέχρι σήμερα, εδώ.
  • Δείτε τον πίνακα με τις 60 μετοχές που παρακολουθεί το τεχνικό χαρτοφυλάκιο, εδώ.

 

 

Επιλέξτε το banner για περισσότερες πληροφορίες.