Ξεπέρασαν τα €10 δισ. τα εταιρικά ομόλογα στην Ελλάδα

12 Απριλίου 2022, 09:45 | Χρηματιστήριο Αθηνών

Ξεπέρασαν τα €10 δισ. τα εταιρικά ομόλογα στην Ελλάδα

Τα εταιρικά ομόλογα αποτελούν πλέον μια πολύ σημαντική πηγή ρευστότητας για τις ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς μέσα από τη συγκεκριμένη οδό έχουν αντλήσει μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση που υπερβαίνει τα 10 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, από το 2013 έως σήμερα οι ελληνικές μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις έχουν «σηκώσει» από τη διεθνή αγορά ομολόγων μικτό ποσό της τάξεως των 12,6 δισ. ευρώ και αν από αυτό αφαιρεθούν λήξεις και αποπληρωμές δανείων, τότε διαμορφώνεται ένα τρέχον υπόλοιπο της τάξεως των 6,7 δισ. ευρώ.

Μεγάλη όμως είναι και η συμβολή του Χρηματιστηρίου της Αθήνας στην ανάπτυξη των εταιρικών ομολόγων, καθώς από το 2017 έως σήμερα έχουν αντληθεί 4,1 δισ. ευρώ, που μετά τις λήξεις και τις αποπληρωμές οδηγούν σε ένα τρέχον υπόλοιπο κοντά στα 3,6 δισ. ευρώ.

Αθροιστικά δηλαδή μιλάμε για υπόλοιπο 10,3 δισ. ευρώ με το οποίο ελληνικές μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες είναι σήμερα δανεισμένες μέσα από το προϊόν των εταιρικών ομολόγων.

Μέσα στο 2021, λόγω και των πολύ χαμηλών επιτοκίων που διαμορφώθηκαν στις διεθνείς αγορές, τέσσερις ελληνικές μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες άντλησαν από το εξωτερικό 2,4 δισ. ευρώ με μεσοσταθμικό επιτόκιο 2,9%, ενώ άλλες επτά επιχειρήσεις «σήκωσαν» από το εσωτερικό 1,4 δισ. ευρώ με μεσοσταθμικό επιτόκιο 2,4%. Επιπρόσθετα, δύο ακόμη εταιρείες άντλησαν κατά το πρώτο φετινό τρίμηνο από την εγχώρια αγορά επιπλέον 200 εκατ. ευρώ με μεσοσταθμικό επιτόκιο 2,9%.

Από το συνολικό ποσό, οι εκδόσεις «βιώσιμων» (ή «πράσινων») ομολόγων που στόχο έχουν τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των εταιρειών υπερβαίνουν τα τρία δισ. ευρώ (2,45 δισ. από εκδόσεις εξωτερικού και 750 εκατ. από το Χρηματιστήριο της Αθήνας).

Με δεδομένο ότι με τα κεφάλαια αυτά χρηματοδοτήθηκαν σε μακροπρόθεσμη βάση κατά κύριο λόγο εταιρείες με διεθνοποιημένη δραστηριότητα και έμφαση στην «πράσινη» ανάπτυξη, εκτιμάται ότι τα εταιρικά ομόλογα συμβάλλουν στην τόνωση των εξαγωγών και στη γενικότερη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Ωστόσο, η πρόσφατη εκτίναξη του πληθωρισμού έχει ουσιαστικά «παγώσει» το τελευταίο χρονικό διάστημα την διεξαγωγή νέων εκδόσεων, ενώ οι τιμές πολλών εταιρικών ομολόγων (όπως και κρατικών) κυμαίνονται σήμερα κάτω από το «100».

 

Πηγή:euro2day.gr